Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-5121 | e-ISSN 2717-7610 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Nisantasi University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/nisantasisbd


Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergimiz, bilimsellik, tarafsızlık ve akademik üretime katkı olarak belirlediğimiz temel ilkeler üzerine inşa edilmiş ve kurulduğu günden bu yana bu ilkeleri uygulamıştır. Bu çerçevede dergimiz bilimsel “hakemli dergi” statüsündedir; hakem ve yazarların birbirinden tamamen bağımsız bir değerlendirme sürecinin geçerli olduğu ve her makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir sistem uygulanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan dergimize, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca makaleler kabul edilmektedir.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne göndermek istediğiniz makaleleri DergiPark üzerinden tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Tüm soru ve sorunlarınız için sbd@nisantasi.edu.tr adresini kullanabilirsiniz. 

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-5121 | e-ISSN 2717-7610 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Nisantasi University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/nisantasisbd
Cover Image


Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergimiz, bilimsellik, tarafsızlık ve akademik üretime katkı olarak belirlediğimiz temel ilkeler üzerine inşa edilmiş ve kurulduğu günden bu yana bu ilkeleri uygulamıştır. Bu çerçevede dergimiz bilimsel “hakemli dergi” statüsündedir; hakem ve yazarların birbirinden tamamen bağımsız bir değerlendirme sürecinin geçerli olduğu ve her makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir sistem uygulanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan dergimize, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca makaleler kabul edilmektedir.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne göndermek istediğiniz makaleleri DergiPark üzerinden tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Tüm soru ve sorunlarınız için sbd@nisantasi.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.