Konular

• Finans


Dergiler

Teknik Editör
Editör
Teknik Editör
Editör
Alan Editörü
Mizanpajcı
Hakem
Yazım ve Dil Editörü
Son Okuyucu
Yazar
Editör Yardımcısı

Makaleler


Y. KORKUT, S. YAVUZ, F. ZEREN
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2021)
F. ZEREN, S. GÜNGÖR, S. KARACA
BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2021)
Y. KORKUT, M. EKER, F. ZEREN, R. ALTUNIŞIK
COVID-19 PANDEMİSİNİN TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL TURİZM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
Z. ŞENOL, F. ZEREN
CORONAVIRUS (COVID-19) AND STOCK MARKETS: THE EFFECTS OF THE PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2020)
F. ZEREN, A. HIZARCI
COVID-19 CORONAVİRÜSÜN HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ETKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN KANITLAR, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, (2020)
F. ZEREN, D. KILIÇ
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2020)
F. ZEREN, H. KAHRAMANER
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ İLE İSTANBUL NAVLUN ENDEKSİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA, Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, (2019)
F. ZEREN, Ş. SAKARYA, H. AKKUŞ
ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
F. ZEREN, S. ESEN
GELECEĞİN PARA BİRİMİ YA DA SADECE BİR BALON: BİTCOİN, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
F. ZEREN, E. ÖZTÜRK
Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
F. ZEREN
Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonuna Etkisi: Kirlilik Hale Hipotezi mi Kirlilik Cenneti Hipotezi mi?, Journal of Yaşar University, (2015)
Z. ÇEVİK, F. ZEREN
TARIM KREDİLERİNİN FİNANSAL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2014)
F. ZEREN, Ş. DEMİRCİ
Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2013)