Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-5423 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup teknik bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri başta olmak üzere tüm temel ve mesleki disiplinlerindeki çalışmaları yayımlayan ve yayımlanmasını teşvik eden uluslar arası, hakemli ve ücretsiz yayım yapan bir dergidir.
Açık kaynak yayın politikasını benimseyen UMBD, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz, makaleleri sadece TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Yazarlar, Dergipark sistemi üzerinden yayım sürecini takip edebilmektedir. Derginin değerlendirme süreci, hakemlere bağlı olarak her bir makale için en fazla 2 aydır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayımlanma sayısını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayımlayabilir. Dergiye gönderilen makaleler, Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Dergimizde makale işleme ücreti veya herhangi bir gönderme ücreti yoktur.
Dergimizin tarandığı indeksler ;
Index Copernicus
Asos Indeks
Google Scholar
Eurasian Scientific Journal Index
Academic Research Index: Research Bible
Bielefeld Academic Search Engine
Directory of Research Journals Indexing

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi

ISSN 2651-5423 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup teknik bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri başta olmak üzere tüm temel ve mesleki disiplinlerindeki çalışmaları yayımlayan ve yayımlanmasını teşvik eden uluslar arası, hakemli ve ücretsiz yayım yapan bir dergidir.
Açık kaynak yayın politikasını benimseyen UMBD, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz, makaleleri sadece TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Yazarlar, Dergipark sistemi üzerinden yayım sürecini takip edebilmektedir. Derginin değerlendirme süreci, hakemlere bağlı olarak her bir makale için en fazla 2 aydır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayımlanma sayısını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayımlayabilir. Dergiye gönderilen makaleler, Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Dergimizde makale işleme ücreti veya herhangi bir gönderme ücreti yoktur.
Dergimizin tarandığı indeksler ;
Index Copernicus
Asos Indeks
Google Scholar
Eurasian Scientific Journal Index
Academic Research Index: Research Bible
Bielefeld Academic Search Engine
Directory of Research Journals Indexing