Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 494 - 507 2021-01-10

BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES

Feyyaz ZEREN [1] , Selim GÜNGÖR [2] , Süleyman Serdar KARACA [3]


Enerji, ülkelerin ekonomik sistemini oluşturan temel yapı taşlarından biridir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, enerji kaynaklarındaki yetersizlik, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi ciddi çevresel problemler ülkeleri modern biyokütle enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da ülkeler, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme gibi ekonomik sistemin yörüngesini oluşturan temel göstergelerin yapısını alternatif enerji kaynaklarına göre revize etmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada 1970-2017 dönemi için dünya bankası tarafından alt-orta, üst-orta ve yüksek gelir olarak sınıflandırılmış ülke gruplarındaki biyokütle enerjisi tüketimi ve doğrudan yabancı yatırım girişleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, her üç ülke grubu içinde biyokütle enerjisi tüketiminden doğrudan yabancı yatırımlara doğru nedensellik tespit edilirken, doğrudan yabancı yatırımlardan biyokütle enerjisi tüketimine doğru nedenselliğin ise ülkelerin gelir düzeyleri arttıkça ortadan kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgular, gelir düzeyi azaldıkça büyüme hipotezinden geri bildirim hipotezine doğru bir geçişin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Energy is one of the basic building blocks in the economic system of countries. Major environmental problems such as fluctuations in energy prices, insufficient energy resources, global warming and climate change have steered countries towards alternative energy sources like modern biomass energy. As a result, countries have been compelled to revise the structure of the basic macroeconomic indicators that constitute the trajectory of the economic system, such as foreign direct investments (FDI) and economic growth (EG) with regard to alternative energy sources. The causality relationship between biomass energy consumption (BEC) and FDI inflows in the country groups classified as lower-middle, upper-middle and high-income by the World Bank for the period 1970-2017 is examined in the study. According to the findings obtained, it is understood that causality from BEC to FDI in all three countries, whereas causality from FDI to BEC disappears as the income levels of the countries increase. This findings put forward that there is a transition from growth hypothesis to feedback hypothesis as income level decreases.
 • Abidin, I.S.Z., Haseeb, M., Azam, M. & Islam, R. (2015). Foreign Direct Investment, Financial Development, International Trade and Energy Consumption: Panel Data Evidence from Selected ASEAN Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(3), 841-850.
 • Adewuyi, A.O. & Awodumi, O.B. (2017). Biomass energy consumption, economic growth and carbon emissions: Fresh evidence from West Africa using a simultaneous equation model. Energy, 119,453-471, doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.059.
 • Alam, A. (2013). Electric power consumption, foreign direct investment and economic growth: A comparative study of India and Pakistan. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 10 (1),55-65, doi.org/10.1108/20425941311313100.
 • Ali, H.S., Law, S.H., Yusop, Z. & Chin, L. (2017). Dynamic implication of biomass energy consumption on economic growth in Sub-Saharan Africa: evidence from panel data analysis. GeoJournal, 82,493–502, doi.org/10.1007/s10708-016-9698-y.
 • Amri, F. (2016). The relationship amongst energy consumption, foreign direct investment and output in developed and developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64,694–702, doi.org/10.1016/j.rser.2016.06.065.
 • Aslan, A. (2016). The causal relationship between biomass energy use and economic growth in the United States. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57,362–366, doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.109.
 • Aydin, F.F. (2018). D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Anemon Mus Alparslan Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 371-377.
 • Bayrac, H.N. & Ozarslan, B. (2018). Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(17), 1-17.
 • Becker, R., Enders, W. & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3),381-409, doi.org/10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x.
 • Bekhet, H.A. & Othman, N.S. (2011). Causality analysis among electricity consumption, consumer expenditure, gross domestic product (GDP) and foreign direct investment (FDI): Case study of Malaysia. Journal of Economics and International Finance, 3(4), 228-235.
 • Bildirici, M. (2014). Relationship between biomass energy and economic growth in transition countries: panel ARDL approach. GCB Bioenergy, 6,717–726, doi.org/10.1111/gcbb.12092.
 • Bildirici, M. & Ersin, O. (2015). An Investigation of the Relationship between the Biomass Energy Consumption. Economic Growth and Oil Prices. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210,203–212.
 • Bildirici, M. (2016). Biomass energy consumption and economic growth: ARDL analysis. Energy Sources. Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(6),562-568, doi.org/10.1080/15567249.2011.649101.
 • Bildirici, M. & Ozaksoy, F. (2018). An analysis of biomass consumption and economic growth in transition countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 386-405, doi.org/10.1080/1331677X.2018.1427610.
 • Bilgili, F. & Öztürk, I. (2015). Biomass energy and economic growth nexus in G7 countries: Evidence from dynamic panel data. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49,132-138, doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.098.
 • Breusch, T.S. & Pagan, A.R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Econometric Studies, 47 (1), 239-253.
 • Carrion-i-Silvestre, J. L., Kim, D. & Perron, P. (2009). Gls-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks under Both The Null And The Alternative Hypotheses. Econometric Theory, 25, 1754–1792.
 • Destek, M.A. (2017). Biomass energy consumption and economic growth: Evidence from top 10 biomass consumer countries. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 12(10), 853-858, doi.org/10.1080/15567249.2017.1314393.
 • Doytch, N. & Narayan, S. (2016). Does FDI influence renewable energy consumption? An analysis of sectoral FDI impact on renewable and non-renewable industrial energy consumption. Energy Economics, 54, 291–301, doi.org/10.1016/j.eneco.2015.12.010.
 • Dumitrescu, E. & Hurlin, C. (2012). Testing for granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4),1450-1460, doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014.
 • Emirmahmutoglu, F. & Kose, N. (2011). Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870–876, doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.018.
 • IMF (2019). International Financial Statistics Databases. econdata.com/databases/imf-and-other-international/ifs/. (16.07.2019).
 • International Energy Agency (2018). World Energy Outlook. https://webstore.iea.org/download/summary/190?fileName=English-WEO-2018-ES.pdf, (16.07.2019).
 • Jebli, M.B., Youssef, S.B. & Apergis, N. (2019). The dynamic linkage between renewable energy, tourism, CO2 emissions, economic growth, foreign direct investment, and trade. Latin American Economic Review, 28(2),1-19, https://doi.org/10.1186/s40503-019-0063-7.
 • Keeley, A. & Ikeda, Y. (2017). Determinants of foreign direct investment in wind energy in developing countries. Journal of Cleaner Production, 161,1451-1458, doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.106.
 • Khandker, L.L., Amin, S.B. & Khan, F. (2018). Renewable Energy Consumption and Foreign Direct Investment: Reports from Bangladesh. Journal of Accounting, Finance and Economics, 8(3),72-87.
 • Khatun, F. & Ahamad, M. (2015). Foreign direct investment in the energy and power sector in Bangladesh: Implications for economic growth. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52,1369–1377, doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.017.
 • Kivyiro, P. & Arminen, H. (2014). Carbon dioxide emissions, energy consumption, economic growth, and foreign direct investment: Causality analysis for Sub-Saharan Africa. Energy, 74, 595-606, doi.org/10.1016/j.energy.2014.07.025.
 • Kuo, K.C., Lai, S.L., Chancham, K. & Liu, M. (2014). Energy Consumption, GDP, and Foreign Direct Investment in Germany. Applied Mechanics and Materials, 675-677, 1797-1809, doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.675-677.1797.
 • Lee, J.W. (2013). The contribution of foreign direct investment to clean energy use, carbon emissions and economic growth. Energy Policy,55, 483-489, doi.org/10.1016/j.enpol.2012.12.039.
 • Leitão, N. C. (2015). Energy Consumption and Foreign Direct Investment: A Panel Data Analysis for Portugal. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(1),138-147.
 • Loor, D.A.S. & Monserrate, M.A.Z. (2015). Causality Analysis between Electricity Consumption, Real Gross Domestic Product, Foreign Direct Investment, Human Development and Remittances in Colombia, Ecuador and Mexico. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(3),746-753.
 • Nazlioglu, S. & Karul, C. (2017). A panel stationarity test with gradual structural shifts: Re-investigate the international commodity price shocks. Economic Modelling, 61, 181-192, doi.org/10.1016/j.econmod.2016.12.003.
 • Nguyen, T. N. & Wongsurawat, W. (2017). Multivariate Cointegration and Causality between Electricity Consumption, Economic Growth, Foreign Direct Investment and Exports: Recent Evidence from Vietnam. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(3), 287-293.
 • Öztürk, I. & Bilgili, F. (2015). Economic growth and biomass consumption nexus: Sub-Sahara African countries. Applied Energy, 137,110–116. doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.10.017.
 • Öztürk, Z. & Öz, D. (2016). The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey. Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 6(2), 269-288.
 • Payne, J.E. (2011). On Biomass Energy Consumption and Real Output in the US. Energy Sources, 6,47–52, doi.org/10.1080/15567240903160906.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A. & Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, 11, 105-127, doi.org/10.111 l/j,1368-423X.2007.00227.x.
 • Pesaran, M. H. & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142 (1),50–93, doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010.
 • Polat, B. (2018). The Influence of FDI on Energy Consumption in Developing and Developed Countries: A Dynamic Panel Data Approach. Journal of Yasar University, 13(49),33-42.
 • Salim, R., Yao, Y., Chen, G. & Zhang, L. (2017). Can foreign direct investment harness energy consumption in China? A time series investigation. Energy Economics, 66,43–53, doi.org/10.1016/j.eneco.2017.05.026.
 • Sbia, R., Shahbaz, M. & Hamdi, H (2014). A contribution of foreign direct investment, clean energy, trade openness, carbon emissions and economic growth to energy demand in UAE. Economic Modelling. 36,191–197, doi.org/10.1016/j.econmod.2013.09.047.
 • Shahbaz, M., Rasool, G., Ahmed, K. & Mahalik, M.K. (2016). Considering the effect of biomass energy consumption on economic growth: Fresh evidence from BRICS region. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60,1442–1450, doi.org/10.1016/j.rser.2016.03.037.
 • The Material Flow Analysis Portal. (2019). Biomass Data. http://www.materialflows.net/, (16.07.2019).
 • World Bioenergy Association (2018). Global Bioenergy Statistics.
 • https://worldbioenergy.org/uploads/181017%20WBA%20GBS%202018_Summary_hq.pdf, (16.07.2019). World Bank. (2019). World Development Indicators, https://data.worldbank.org/, (16.07.2019).
Birincil Dil en
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0024-3518
Yazar: Feyyaz ZEREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2997-1113
Yazar: Selim GÜNGÖR
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5424-5359
Yazar: Süleyman Serdar KARACA
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 5 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder768925, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {494 - 507}, doi = {10.17755/esosder.768925}, title = {BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES}, key = {cite}, author = {Zeren, Feyyaz and Güngör, Selim and Karaca, Süleyman Serdar} }
APA Zeren, F , Güngör, S , Karaca, S . (2021). BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 494-507 . DOI: 10.17755/esosder.768925
MLA Zeren, F , Güngör, S , Karaca, S . "BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 494-507 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/768925>
Chicago Zeren, F , Güngör, S , Karaca, S . "BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 494-507
RIS TY - JOUR T1 - BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES AU - Feyyaz Zeren , Selim Güngör , Süleyman Serdar Karaca Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.768925 DO - 10.17755/esosder.768925 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 494 EP - 507 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.768925 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.768925 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES %A Feyyaz Zeren , Selim Güngör , Süleyman Serdar Karaca %T BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.768925 %U 10.17755/esosder.768925
ISNAD Zeren, Feyyaz , Güngör, Selim , Karaca, Süleyman Serdar . "BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 494-507 . https://doi.org/10.17755/esosder.768925
AMA Zeren F , Güngör S , Karaca S . BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. esosder. 2021; 20(77): 494-507.
Vancouver Zeren F , Güngör S , Karaca S . BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 494-507.
IEEE F. Zeren , S. Güngör ve S. Karaca , "BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 494-507, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.768925