Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-7733 | e-ISSN 2587-1625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama misyonu ile yayımlanmakta olan  bilimsel hakemli bir dergidir.   Dergi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 

Makalelerin, http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd uzantılı Dergipark sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderimi için Dergipark sistemine giriş yapılarak, Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinden Yazar butonu işaretlenmelidir. Makale gönderimi sırasında telif hakkı devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak, sisteme yüklenmesi zorunludur. Gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar, makalenin gönderilmesinden sonra değerlendirme sürecini Dergipark sisteminden takip edebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan yazarlarımıza, makale değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen hakem ve danışma kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
           Aralık 2019 SAYISI MAKALE ÇAĞRISI (CİLT 3 SAYI 2 )

        "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Aralık 2019  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2019 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Dergimiz,  CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS)  ve Root Indexing (RI) tarafından taranmaktadır. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-7733 | e-ISSN 2587-1625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |
Kapak Resmi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama misyonu ile yayımlanmakta olan  bilimsel hakemli bir dergidir.   Dergi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 

Makalelerin, http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd uzantılı Dergipark sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderimi için Dergipark sistemine giriş yapılarak, Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinden Yazar butonu işaretlenmelidir. Makale gönderimi sırasında telif hakkı devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak, sisteme yüklenmesi zorunludur. Gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar, makalenin gönderilmesinden sonra değerlendirme sürecini Dergipark sisteminden takip edebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan yazarlarımıza, makale değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen hakem ve danışma kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
           Aralık 2019 SAYISI MAKALE ÇAĞRISI (CİLT 3 SAYI 2 )

        "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Aralık 2019  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2019 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Dergimiz,  CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS)  ve Root Indexing (RI) tarafından taranmaktadır. 

Cilt 3 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. SOSYAL MEDYANIN REKABET ARACI OLARAK KULLANILMASI VE İŞLETMELERİN KULLANDIKLARI BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN E - HİZMET KALİTESİNE SAĞLADIĞI YARARLAR
  Sayfalar 1 - 22
  Ahmet Esad YURTSEVER
 2. PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE ÖZYETERLİLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 23 - 36
  Ergün KARA
 3. 2009 YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLAYAN ÜNİVERSİTELERİN İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KPSS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 37 - 56
  Selahattin YAVUZ , Turgut KARABULUT
 4. FEDERALİZM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME: BASK ÜLKESİ
  Sayfalar 57 - 71
  Mehmet Akif ÇENET
 5. TÜRKİYE’DE BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI İLİŞKİSİ
  Sayfalar 72 - 86
  Serkan ŞAHİN , Aybuke KIRICI
 6. SAVUNMA HARCAMALARI, EKONOMİK BÜYÜME, GAYRİ SAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU ARASINDAKİ DİNAMİK BAĞLANTILAR: NATO ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 87 - 98
  Tuncer GÖVDELİ
 7. GÜVENLİK İLE BÖLGESEL EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ARASINDA: BANGLADEŞ-ÇİN-HİNDİSTAN-MYANMAR (BCIM) EKONOMİK KORİDORU
  Sayfalar 99 - 113
  Kerem GÖKTEN
 8. ÇOK KANALLI PERAKENDECİLİK UYGULAMALARININ ALGILANAN DENEYİMSEL DEĞER VE AKIŞ DENEYİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 114 - 137
  Mutlu Yüksel AVCILAR , Gülhan YENİLMEZ
 9. HOLLANDA HASTALIĞI VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 138 - 149
  Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU , Fatma EBAN
 10. VERİ MADENCİLİĞİNDE VERİ TEMİZLEME VE TÜRK MÜZİĞİ VERİLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 150 - 159
  Sinan DURU , Oya Hacire YÜREĞİR