Makaleler


G. BABAOĞLU, E. ÖZTÜRK
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ KAPSAMINDA ETKİNLİK ŞARTININ RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2020)
A. AKTAŞ MOZEİKÇİ, E. ÖZTÜRK
ENTEGRE RAPORLAMANIN İŞLETME VE ÇEVRESİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA KONSEYİ VERİ TABANINDAKİ ŞİRKETLERİN EKO-VERİMLİLİK İNCELEMESİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2019)
E. ÖZTÜRK, G. GÖKÇEN, Ö. GÜLEÇ
KÜMİ FRS SETİ TASLAĞI, BOBİ FRS SETİ VE TAM SET TMS/TFRS’NİN TEMEL KONULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
Ö. GÜLEÇ, E. ÖZTÜRK
MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2019)
E. ÖZTÜRK, O. BAŞOL, B. BALCI
İnsan Kaynakları Aktiviteleri ve Karlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BIST-30 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
E. ÖZTÜRK, G. GÖKÇEN, Ö. GÜLEÇ
BOBİ FRS VE TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2018)
G. GÖKÇEN, E. ÖZTÜRK
TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET YÖNTEMLERİNİN UFRS (TFRS) VE BOBİ FRS’DEKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2017)
E. ÖZTÜRK
MALİYET KONTROLÜ VE YÖNETİMİ İÇİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: STANDART MALİYET SAPMALARININ DİNAMİK ANALİZİ, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
E. ÖZTÜRK, H. FINDIK
TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLAŞTIRILMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ADAPTASYON PROBLEMLERİNİN MUHASEBE ALT KÜLTÜR DEĞERLERİ ÇERÇEVESİNDE TARTIŞILMASI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2016)
F. ZEREN, E. ÖZTÜRK
Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
E. ÖZTÜRK
STOK MALİYETLERİNİN ÖLÇÜM VE MUHASEBELEŞTİRME ESASLARININ VUK, TMS/TFRS VE YFRÇ TASLAĞI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0207)