e-ISSN: 2757-6809
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
 

open-access-logo-png-transparent.pngakademik_logo.png

Journal of Business and Trade (JOINBAT) , 31 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. JOINBAT dergisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (BİYAK) SUBÜ tarafından yayınlanan hakemli, online ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. 25 Ocak 2023 tarihi itibariyle dergi tarafından kabul edilen makalelere DOI numarası verilmektedir. Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon, Bankacılık konularında Türkçe veya İngilizce makaleler kabul etmektedir. Derginin ilgi alanına girmeyen makaleler yayın kurulu tarafından reddedilebilir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) yer verebilir.

Dergimiz açık erişim yayın politikasını benimsemekte ve 6 aylık periyotlarla yılda iki kez e-dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin yayın politikaları gereği, hakemin makaleyi değerlendirme süreci 2 aydır. Gönderilen tüm makalelerde çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu nedenle ilk gönderim aşamasında "makalede veya dosya adında yazarları düşündürecek hiçbir şey yazılmamalıdır". Dergimiz TR Dizin kuralları gereği "Etik Kurul Raporu" gerektiren çalışmaları bu raporun yüklenmesi halinde yayınlamaktadır. Makale gönderimi sırasında aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.


* Makale Dosyası
* Benzerlik Raporu
* Etik Kurul Raporu (Gerekli olan çalışmalarda)

Araştırma Makalesi

Türk Bankacılık Sektörünün Krizler ve Pandemi ile İmtihanı: 1990-2020 Dönemi Karlılık Analizi

Araştırma Makalesi

In the Eyes of Nigerian Students’ in APG Shimla University, the groundwork of Self – Employment Created among Nigerian Youth is Entrepreneurship Education

Araştırma Makalesi

ESTIMATING THE VOLATILITY WITH THE GARCH MODELS: EXAMPLE OF BITCOIN

Araştırma Makalesi

Influence of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility among Non-financial Listed Firms in Nigeria

Bilgilendirme

88x31.png This work is licensed under the terms and conditions of the Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0) license.