e-ISSN: 2587-2559
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Ali Rıza SANDALCILAR
Kapak Resmi
 

- UEİP Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan süreli, uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir.
- Dergi ekonomi, işletme, bankacılık, finans, muhasebe, pazarlama, uluslararası ticaret, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlamaktadır.
- Makale kabulü devam etmektedir.
 Tarandığı İndeks ve Platformlar 


2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE