Dergi Kurulları

Dergi Yönetimi

Editör / Editor

Editör Yardımcısı / Editorial Assistants
Doç.Dr. Seven ERDOĞAN

Dil Editörleri / Language Editors
Prof.Dr. Bilal KIRIMLI

Alan Editörleri / Field Editors
Prof.Dr. Cemalettin KALAYCI   İktisat,  ckalaycı@ktu.edu.tr
Doç.Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK   İşletme,  abdulkadir.ozturk@erdogan.edu.tr
Doç.Dr. Ali ALTINER   İktisat,  ali.altiner@erdogan.edu.tr
Doç.Dr. Seven ERDOĞAN   Uluslararası İlişkiler,  seven.erdogan@erdogan.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Emrah ATAR   Kamu Yönetimi,  emrah.atar@erdogan.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Emre ÜRKMEZ   Ekonometri,  emre.urkmez@erdogan.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Kemal ÇELİK   Maliye,  kemal.celik@erdogan.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Kübra MERT MAHAN   İşletme,  kubra.mert@erdogan.edu.tr

Editörler Kurulu / Editorial Board

Prof.Dr. Cemalettin KALAYCI
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon, ckalayci@ktu.edu.tr

Prof.Dr. Elif NUROĞLU
Türk-Alman Üniversitesi/İstanbul, nuroglu@tau.edu.tr

Prof.Dr. İsmail Hakkı İŞCAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi/Bilecik, ismailhakki.iscan@bilecik.edu.tr

Prof.Dr. Kenan ÇELİK
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon, kcelik@ktu.edu.tr

Doç.Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK    
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize, abdulkadir.ozturk@erdogan.edu.tr

Doç.Dr. Andrew MAREDZA
University of Mpumalanga/South Africa, andrew.maredza@ump.ac.za

Doç.Dr. Ali ALTINER    

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize, ali.altiner@erdogan.edu.tr

Doç.Dr. Aziza SYZDYKOVA    
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ünv./Kazakistan, azizayesevi@gmail.com

Doç.Dr. Cevdet KIZIL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul, cevdet.kizil@medeniyet.edu.tr

Doç.Dr. Cihan SELEK ÖZ    
Sakarya Üniversitesi/Sakarya, cselek@sakarya.edu.tr

Doç.Dr. Dilek ÖZDEMİR    
Atatürk Üniversitesi/Erzurum, pdilek@atauni.edu.tr

Doç.Dr. İlkay NOYAN YALMAN   
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Sivas, iyalman@cumhuriyet.edu.tr

Doç.Dr. Musa GÜN    
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize, musa.gun@erdogan.edu.tr

Doç.Dr. Nor Azura ADZHARUDDIN    
Universiti Putra Malaysia/Malezya, drazura318@gmail.com

Doç.Dr. Salah Eddine SARI HASSOUN    
University Center of Maghnia/Cezayir, salah.poldeva08@gmail.com

Doç.Dr. Seven ERDOĞAN    
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize, seven.erdogan@erdogan.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Can USTA    
Giresun Üniversitesi/Giresun, can.usta@giresun.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan ÇAPAR    
Kafkas Üniversitesi/Kars, capargokhan@yahoo.com

Dr.Öğr. Üyesi Iftikhar YASIN
The University of Lahore/Pakistan, iftikharyasin@gmail.com

Dr.Öğr. Üyesi Imad AIT LHASSAN    
Abdelmalek Essaâdi University/Fas, iaitlhassan@uae.ac.ma

Dr.Öğr. Üyesi İlyas Kays İMAMOĞLU    
Bayburt Üniversitesi/Bayburt, imamoglu@bayburt.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ASLAN    
Artvin Çoruh Üniversitesi/Artvin, mehmetaslan@artvin.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Melih KUTLU    
Samsun Üniversitesi/Samsun, melih.kutlu@samsun.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Seyil NAJIMUDINOVA    
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Sekretarya / Secretariat
Arş.Gör. Vildan AYGÜN ALICI

Yazışma Adresi / Correspondence Address
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kat: 4/409 53100
Rize / TÜRKİYE


data=DwFTsVnmA1oSHFc4DwUlV3VCiotFpg1-2pjxB3e4Bc2N5Cv22do4L6RKQaX7iPu0QFdNfstF48DdyiReJ97t2c_4rkxh


İletişim / Contact 

Tel444 01 99 / 5062

Fax: +90 464 223 58 65       

E-Posta: ueipdergisi @ gmail.com


http://dergipark.org.tr/ueipdownload


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE