Amaç ve Kapsam

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi bilimsel çalışmaların yayımlayabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi ekonomi, işletme, bankacılık, finans, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün ve bilimsel araştırmalar yayımlamaktadır.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ekim

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE