İntihal Denetimi

ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ

ÖZGÜNLÜK VE İNTİHAL DENETİMİ

 

İntihal; başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 4/1a).”

 

  • UEİP Dergisi, yayın ilkeleri doğrultusunda özgün ve bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaçlar. Bu kapsamda UEİP Dergisi yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt eder ve dergiye sunulan makalelerin tamamı ön kontrol aşamasında editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutulur.

  • UEİP Dergisi, makalelerde olası intihallerin tespiti için iThenticate ve Turnitin programları kullanmaktadır.

  • Dergi Yayın Kurulu makalelerde genel benzerlik oranının üst sınırını % 20; tek bir kaynaktan benzerlik oranının üst sınırını ise % 1 olarak uygulanmasına karar vermiştir.

  • Bu kapsamda dergiye sunulan tüm makaleler için iThenticate ve Turnitin programları yardımıyla intihal raporu oluşturulur ve söz konusu rapor sistem üzerinden yazara gönderilir. Ancak makalenin intihal içerip içermediği kararı, sadece intihal raporu sonuçlarına bakılarak verilmez. Editör söz konusu rapor ile birlikte makalede kullanılan atıf sistemini de inceleyerek nihai kararını açıklar. Editörün nihai kararı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderme şeklinde olabileceği gibi makaleyi reddetme şeklinde de olabilir.

 

  

                                            

                     ithenticate ile ilgili görsel sonucu                               download

         


                                                                                                      


                                                                                                                                     intihal ile ilgili görsel sonucu

Flag Counter

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE