Telif Hakkı & Lisanslama

ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ

TELİF HAKKI & LİSANSLAMA POLİTİKASI

 

  • Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Türkçe veya başka bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler. UEİP Dergisi, özgün araştırmalar yayımlamayı amaçlar ve her aşamada bunu denetler.

  • Yazar/yazarlar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını UEİP Dergisine verir.

  • UEİP Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

  • UEİP Dergisi yazılar için telif ücreti ödemez. Aynı şekilde dergi yönetimi yazarlardan hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep etmez.

  • UEİP Dergisi,  Creative Commons (CC) Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır. Bu lisans, kullanan kişilere orijinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma ya da üzerine çalışma haklarını verir. Bir diğer ifadeyle, UEİP Dergisinde yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

  • UEİP Dergisi, dergide yer alan yazıların okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE