Hakkında

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir.
* UEİP Dergisi ekonomi, işletme, bankacılık, finans, pazarlama, uluslararası ticaret, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlamaktadır.
* Dergimize makale kabulü devam etmektedir.


download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE