Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |


Dergimiz yoğunluktan dolayı bir süreliğine yeni makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


Dergimiz yoğunluktan dolayı bir süreliğine yeni makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Volume 33 - Issue 3 - Jul 2019
 1. YÜKSELEN VE GELİŞEN AVRUPA ÜLKELERİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂRLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ
  Pages 687 - 698
  Bilge Canbaloğlu
 2. STRES ve GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
  Pages 699 - 714
  Muhamed Kürşad Timuroğlu, Büşra Yılmaz
 3. SANAL MARKA TOPLULUKLARI VE MARKA SADAKATİ: NIKON ÖRNEĞİ
  Pages 715 - 736
  Mehmet Can Doğaner, Ece Armağan
 4. YEŞİL DEPO YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 737 - 754
  Gökhan Akandere
 5. Market Reactions Following Corporate Governance Rating Changes: Evidence from the Istanbul Stock Exchange
  Pages 755 - 772
  KORAY TUAN, METİN BORAK
 6. HARMONIZATION OF EU IMMIGRATION POLICY AND PUBLIC OPINION ABOUT IMMIGRATION IN WEST AND EAST EUROPEAN COUNTRIES
  Pages 773 - 790
  Alper BULUT
 7. AR-GE HARCAMALARININ GELİŞİMİ: TR-AB ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 791 - 812
  Dilek Göze Kaya
 8. TEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 813 - 828
  Ercan Özçoban, Ahmet Sait Özkul
 9. Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi
  Pages 829 - 848
  Ebru ÖZGÜR GÜLER, Dilek VEYSİKARANİ
 10. OECD ÜLKELERİNDE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 849 - 870
  Ali ALTINER
 11. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE KALİTE MALİYETLERİNİN PAF MODELİNE GÖRE TESPİT EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Pages 871 - 890
  Alirıza AĞ, Elif ÇİL
 12. Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerine Bir Tartışma: Temsil Meselesi
  Pages 891 - 918
  Omur Aydin
 13. KRİPTOPARA BİRİMLERİ PİYASASINDA PUMP&DUMP MANİPULASYONLARININ İKİ AŞAMALI ANALİZİ
  Pages 919 - 932
  Tuna Can Güleç, Hüseyin Aktaş
 14. AVRUPA’DA MÜLTECİLER, YÜKSELEN AŞIRI SAĞ VE SEÇİM SÜREÇLERİ
  Pages 933 - 962
  Elif Çolakoğlu
 15. Müslümanlara Yönelik Medya Algısı: İngiliz Yazılı Basını
  Pages 963 - 976
  Hülya KINIK, Emel İlter
 16. ALGI YÖNETİMİNDE MEDYANIN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ- TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİ ÖRNEĞİ
  Pages 977 - 994
  Elifnur Terzioğlu
 17. KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE’DE WAGNER VE KEYNESYEN HİPOTEZİN AMPİRİK ANALİZİ
  Pages 995 - 1010
  Tuncer Gövdeli
 18. BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 1011 - 1026
  ÖMER YILMAZ, ŞEYDA ÜNVER
Indexes and Platforms