The International Journal of Economic and Social Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Abant İzzet Baysal University |


The International Journal of Economic and Social Research (IJESR) is a bi-annual and peer-reviewed international research journal published by Bolu Abant İzzet Baysal University (BAIBU) Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS). The journal provides an international forum on business administration, economics, public administration, international relations, finance, labor economics and econometrics.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories and ASOS Index.

The International Journal of Economic and Social Research

ISSN 1306-2174 | e-ISSN 1306-3553 | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Abant İzzet Baysal University |
Cover Image


The International Journal of Economic and Social Research (IJESR) is a bi-annual and peer-reviewed international research journal published by Bolu Abant İzzet Baysal University (BAIBU) Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS). The journal provides an international forum on business administration, economics, public administration, international relations, finance, labor economics and econometrics.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories and ASOS Index.

Volume 16 - Issue 1 - May 2, 2020
 1. A SUB-SECTORAL APPROACH ON THE NEXUS BETWEEN R&D AND VALUE-ADDED IN OECD COUNTRIES
  Pages 1 - 12
  Bayram Veli DOYAR
 2. TESTING THE VALIDITY OF THE COMPENSATION HYPOTHESIS BY USING PANEL DATA ANALYSIS
  Pages 13 - 26
  Gamze ÖZ-YALAMAN
 3. THE ROLE OF REGIONAL INCOME INEQUALITY IN CONSPICUOUS CONSUMPTION: A CASE OF TURKEY
  Pages 27 - 40
  İpek TEKİN , Başak Gül AKAR
 4. HİNDİSTAN EKONOMİSİNİN BÜYÜME DİNAMİKLERİ: SVAR ANALİZİ
  Pages 41 - 62
  Sevim AKDEMİR , Nurbay SEY
 5. SEÇİLİ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN KONUT FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 63 - 80
  Hacı Ahmet KARADAŞ , Esengül SALİHOGLU
 6. THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF AFGHANISTAN
  Pages 81 - 97
  Muhammad Akbar FARAHMAND , Ethem ESEN
 7. ÜÇÜNCÜ PARTİ PLATFORMDA KARGO FİRMALARINA YAPILAN MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
  Pages 99 - 114
  Murat BURUCUOĞLU , Evrim ERDOĞAN YAZAR
 8. SİGORTACILAR AÇISINDAN BİR PAZARLAMA ARACISI OLARAK BANKALARIN ROLÜ: BANKASÜRANS
  Pages 115 - 129
  Muharrem UMUT
 9. BİREYLERİN FİNANSAL YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER: İ.B.B. MALİ HİZMETLER BİRİMİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Pages 131 - 154
  Mustafa AKAL , Emre KILIÇ
 10. TÜRKİYE’DE FİNANSAL TABANA YAYILMANIN ARTIRILMASINDA KATILIM BANKACILIĞININ ROLÜ VE ÖNEMİ
  Pages 155 - 171
  Abdurrahman ÇETİN
 11. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETİME BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Pages 173 - 195
  Ali APALI , İsmail BEKCİ , Özge ÖZLEMİŞ ÖZEN
 12. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ
  Pages 197 - 218
  Erdoğan KORKMAZ , Edip ÖRÜCÜ , Recep KIRBOĞA
 13. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KENDİLİK ALGISININ DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ
  Pages 219 - 232
  Selen DOĞAN , Yavuz Sezer OĞUZHAN
 14. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARIN TÜKETİCİLERDE NEDEN OLDUĞU TUTUM FARKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
  Pages 233 - 255
  İbrahim AYDIN
 15. DOĞAL GAZ TALEP TAHMİNİ: ERZURUM İLİ İÇİN BİR UYGULAMA
  Pages 257 - 273
  Gürkan ÇALMAŞUR , Çiğdem TUNA
 16. VERGİ AÇIĞI ÜZERİNDE SOSYO-EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN ETKİSİ: BÖLGESEL BİR ANALİZ
  Pages 275 - 285
  Yüksel ÇAĞDAŞ , Anıl ERALP , Serdar ŞAHİN
 17. MEVZUATTA İYİLEŞTİRME İNSAN HATALARINI TELAFİ EDER Mİ? 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDA MEVZUAT İYİLEŞTİRMESİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 287 - 297
  Zülkif DAĞLI , Şura ZAVALSIZ , Hamza ATEŞ
 18. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YEREL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLERİN DEĞİŞEN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 299 - 316
  Ali YEŞİLDAL
 19. PETROL FİYATI İLE KAMU POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 317 - 331
  Mehmet DİNÇ , Selim YILDIRIM
Indexes and Platforms