e-ISSN: 2587-2567
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Ahmet Arif EREN
Cover Image
       

Politik Ekonomik Kuram (PEK) iktisadi ve sosyal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yola çıkmıştır. Dergide başta  politik ekonomi ve sosyal teori alanları olmak üzere özgün, multidisipliner çalışmalara yer verilecektir.Politik Ekonomik Kuram aynı zamanda kitap tanıtımları ve çevirilere de yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmaların İngilizce özünün olması zorunludur. Açık erişimli bir dergi olan Politik Ekonomik Kuram yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez. Politik Ekonomik Kuram dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması olası herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir.

Dergimizin tarandığı endeksler:

Cite Factor

DRJI

i2or

Rootindexing

ResearchBib

Scientific Indexing Services

Journal Factor

Academic Keys

COSMOS IF

Neliti

OpenAIRE

ASOS indeks


2022 - Volume: 6 Issue: 2

PEK-Örnek Dosya

Örnek Dosya için tıklayınız.

Etik Kurallar

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin standartlara (Committee on Publication Ethics-COPE) uygunluğuna dikkat edilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik tüm sorumluluğu yazara/yazarlara ait olup Politik Ekonomik Kuram dergisi sorumlu tutulamaz. 

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.