ISSN: 1305-970X
Founded: 2006
Period: Quarterly
Publisher: Yasar University

2021 - Volume: 16 Issue: 64

Other

1. Ekim 2021 Editör Kurulu

Other

2. Ekim 2021 Taranılan Endeksler

Other

3. Ekim 2021 İçerik Tablosu

Research Article

13. Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: TRA2 Bölgesi Örneği