Journal of Yaşar University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-970X | Period Quarterly | Founded: 2006 | Publisher Yasar University | journal.yasar.edu.trJournal of Yaşar University

ISSN 1305-970X | Period Quarterly | Founded: 2006 | Publisher Yasar University | journal.yasar.edu.tr
Cover ImageVolume 15 - Issue 58 - Apr 30, 2020
 1. Nisan 2020 Editoryal
  Pages 0 - 0
  Yaşar ÜNİVERSİTESİ
 2. Determinants of Bank Capital Adequacy Ratio in Ghana
  Pages 160 - 166
  Yüksel Akay ÜNVAN
 3. Determinants of Internet Banking Adoption in Turkey
  Pages 167 - 176
  Tekin KOSE , Ece H. GULERYUZ
 4. Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education
  Pages 177 - 189
  Kadriye Alev AKMEŞE , Ümit SORMAZ , Esat ÖZATA
 5. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine, Yenilikçiliğine ve Performansına Etkisi
  Pages 190 - 209
  İsa İSPİR , Salih YEŞİL
 6. Kripto Paralar ve Blockchain: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 210 - 220
  Nihan Garipağaoğlu Uğur , Ender Demir
 7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşveren Markası Algısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 221 - 235
  Deniz ANBAR , B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU , Adem ANBAR
 8. Kümeleme İçin Değiştirilmiş Dunn İndeksi İle Bir Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı
  Pages 236 - 245
  Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI
 9. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi: Askeri Gereksinimden İşletme Lojistiğine ve Tedarik Zinciri Yönetimine Evrilme Süreci
  Pages 246 - 258
  R. Dilek KOÇAK
 10. Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 259 - 269
  Engin Deniz ERİŞ , Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN , Burcu YANAR BAYAM
 11. Gamification Characteristics' Effects On Brand Loyalty
  Pages 270 - 287
  Mehmet Özer DEMİR , Zuhal GÖK DEMİR
 12. Örgütsel Adalet İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 288 - 303
  Seda KILIÇ , Kerem TOKER
 13. Tersine Dönen Emek Arz Eğrisi: Türkiye Sınaması
  Pages 304 - 312
  Mehmet ŞENGÜR
 14. Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
  Pages 313 - 328
  Semih ŞALK , Özlem KÖROĞLU
 15. Türkiye Süper Ligi’nde Oyuncu Değişikliğinin Sağkalım Analizi
  Pages 329 - 336
  Onur ÇELİK
 16. Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranı Arasındaki Etkileşim: Türkiye için Ampirik Kanıtlar
  Pages 337 - 346
  Aslı GÜLER
 17. Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 347 - 367
  Yeliz DEMİRKIRAN , Ömer ÖZTÜRKOĞLU
 18. What Drives Foreign Portfolio Investment Flows in South Africa?
  Pages 368 - 380
  Nuru GİRİTLİ , Sununu Bah IBRAHİM
 19. Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi
  Pages 381 - 396
  Niyazi GÜMÜŞ
Indexes and Platforms