International Journal of Economics Business and Politics
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-2559 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali Rıza SANDALCILAR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueip


International Journal of Economics, Business and Politics (UEİP) is an international, refereed and scientific journal published twice a year (April/October).

It publishes original and scientific researches prepared in Turkish and English in the fields of economics, business, banking, finance, public finance, labor economics, econometrics, public administration, international relations, and book reviews of books published in this fields.


International Journal of Economics Business and Politics

e-ISSN 2587-2559 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali Rıza SANDALCILAR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueip
Cover Image


International Journal of Economics, Business and Politics (UEİP) is an international, refereed and scientific journal published twice a year (April/October).

It publishes original and scientific researches prepared in Turkish and English in the fields of economics, business, banking, finance, public finance, labor economics, econometrics, public administration, international relations, and book reviews of books published in this fields.


Volume 5 - Issue 1 - Apr 30, 2021
 1. TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARINI BELİRLEYEN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ / Analysis of Macroeconomic Indicators Determining Housing Prices in Turkey
  Pages 1 - 15
  Sena YILDIRIM, Büşra KARAKAYA KIRMIZI, Feyyaz ZEREN
 2. STOK AKIŞ MODELİ VE FACEBOOK PROPHET ALGORİTMASI İLE BİTCOİN FİYATI TAHMİNİ / Prediction of Bitcoin Price with Stock to Flow Model and Facebook Prophet Algorithm
  Pages 16 - 30
  Murat AKDAĞ, Gürkan BOZMA
 3. DO SHOCKS HAVE PERMANENT OR TRANSITORY EFFECTS ON CONTAINER TRAFFIC IN TURKISH PORTS? / Şokların Türk Limanlarındaki Konteyner Trafiği Üzerindeki Etkisi Kalıcı Mıdır Geçici Midir?
  Pages 31 - 45
  Abdullah AÇIK
 4. FISHER ETKİSİ’NİN TÜRKİYE’DE HATEMİ-J ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ KULLANILARAK İNCELENMESİ / Investigation of The Fisher Effect on Turkey Using Hatemi-J Asymmetric Causality Test
  Pages 46 - 61
  Samet GÜRSOY, Cengiz AKÇAY
 5. GENİŞ KARADENİZ BÖLGESİNDE ASKERİ HARCAMA VE ÜLKE KIRILGANLIĞI İLİŞKİSİ / The Relationship between Military Expenditure and State Fragility in Wider Black Sea Region
  Pages 62 - 79
  Bayram GÜNGÖR
 6. ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NIN İNGİLİZ BASININDA YANSIMALARI / Reflections of The Operation Peace Spring in British Press in The Context of International Public Relations
  Pages 80 - 95
  Cem GÜLCAN
 7. FOREIGN CAPITAL LOSS, FOREIGN INCOME TAX CREDIT, AND DOMESTIC INCOMES / Foreign Capital Loss, Foreign Income Tax Credit, and Domestic Incomes
  Pages 96 - 112
  Muhammad SANTOSO
 8. YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ VE BÜYÜME: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN G20 ÜLKELERİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ / Governance Indicators and Growth: A Causality Analysis for Developed and Developing G20 Countries
  Pages 113 - 135
  Dilek ÖZDEMİR, İlyas Kays İMAMOĞLU
 9. REKLAM MÜZİĞİNİN MARKA BİLİNİRLİĞİ VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ / The Effect of Advertising Music on Brand Awareness and Purchase Intention
  Pages 136 - 155
  Abdülkadir ÖZTÜRK, Betül BALYAŞ
 10. ÇAĞRI MERKEZLERİNİN BANKA TERCİHİNE ETKİSİ : RİZE ÖRNEĞİ / The Impact of Call Centers on Bank Preferences : Rize Case
  Pages 156 - 174
  Aysun KANBEROĞLU, Önder DİLEK
 11. BÜYÜK SIFIRLAMA: COVİD-19 SONRASI KAPİTALİZM YENİLENEREK YOLUNA DEVAM EDEBİLECEK Mİ? / The Big Reset: Will Capitalism Be Renewed After Covid-19 and Continue on Its Way?
  Pages 175 - 198
  Elif NUROGLU, Hüseyin Hayri NUROĞLU
 12. TRADE DEFICIT AND THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020: EVIDENCE FROM NIGERIA / Trade Deficit and the Covid-19 Pandemic in 2020: Evidence From Nigeria
  Pages 199 - 210
  Jimoh SAKA
Lisans

download

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.