International Journal of Economics Business and Politics
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-2559 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali Rıza SANDALCILAR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueip


International Journal of Economics, Business and Politics (UEİP) is an international, refereed and scientific journal published twice a year (April/October).

It publishes original and scientific researches prepared in Turkish and English in the fields of economics, business, banking, finance, public finance, labor economics, econometrics, public administration, international relations, and book reviews of books published in this fields.


International Journal of Economics Business and Politics

e-ISSN 2587-2559 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ali Rıza SANDALCILAR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueip
Cover Image


International Journal of Economics, Business and Politics (UEİP) is an international, refereed and scientific journal published twice a year (April/October).

It publishes original and scientific researches prepared in Turkish and English in the fields of economics, business, banking, finance, public finance, labor economics, econometrics, public administration, international relations, and book reviews of books published in this fields.


Volume 4 - Issue 2 - Oct 30, 2020
 1. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: BOOSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ / The Relationship Between Renewable Energy and Employment: A Boostrap Granger Causality Analysis
  Pages 263 - 280
  Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY , Aslı ÖZPOLAT
 2. VALUE ADDED AGRICULTURE: AN ANALYSIS OF ECONOMIC RELATIONS IN THE COFFEE VALUE CHAIN IN THE NORTH WEST REGION OF CAMEROON / Value Added Agriculture: An Analysis of Economic Relations in the Coffee Value Chain in the North West Region of Cameroon
  Pages 281 - 296
  Peter Ngek SHİLLİE , Mary Juliet BIME EGWU
 3. ALMAN DÜŞÜNCE KURULUŞU BİLİM VE SİYASET VAKFI’NIN (STİFTUNG WİSSENSCHAFT UND POLİTİK) DIŞ POLİTİKADAKİ ETKİNLİĞİ / Effectiveness Of The German Think Tank Science And Politics Foundation (Stiftung Wissenschaft Und Politik) In Foreign Policy
  Pages 297 - 318
  Altuğ GÜNAR , Doğa MIRCIOĞLU
 4. SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF SUICIDES / Sociological Perspective of Suicides
  Pages 319 - 334
  Ahmet MALOKU , Elda MALOKU
 5. TÜRKİYE’DEKİ EN DEĞERLİ MARKALARA SAHİP İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI: ULUSLARARASI BİR KIYASLAMA / Human Resources Practices Of Businesses Which Have Most Valuable Brands In Turkey: An International Comparison
  Pages 335 - 352
  Mahmut AKIN
 6. THE ROLE OF COMMITMENT AND RELATIONSHIP SATISFACTION ON FRANCHISEE LOYALTY / The Role Of Commitment And Relationship Satisfaction On Franchisee Loyalty
  Pages 353 - 360
  Rusni RUSMAN , Abdullah SANUSI , Ikawati KARIM
 7. YENİ BÜYÜK OYUN’UN BİR CEPHESİ: HAZAR BÖLGESİ’NDE ENERJİ REKABETİ / A Front Of The New Big Game: Energy Competition In The Caspian Region
  Pages 361 - 382
  Yasi̇n GÜLYÜZ
 8. TÜRKİYE’DE, İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ / Corporate Reputation The Effect Of Corporate Social Responsibility For Operations Employees Of Enterprises In Turkey
  Pages 393 - 408
  Yalçin YALMAN , Kemalettin ÇONKAR
 9. THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY / Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
  Pages 409 - 420
  Sema ONARAN , Raziye SELİM
 10. ÖRGÜTSEL USTALIĞIN GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HİZMET VE ÜRETİM SEKTÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI / The Effect Of Organizational Ambidexterity On Entrepreneurial Orientation: Comparison Of Service And Production Sector
  Pages 421 - 440
  Mehmet SAĞLAM
 11. EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKSİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ / Analysis Of The Economic Freedom Index With Multi-Criteria Decision-Making Methods
  Pages 441 - 460
  Hakan ALTIN
 12. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYON VE ENFLASYON OYNAKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE İNCELEME / An Analysis of The Relationship Between Inflation And Inflation Volatility In Emerging Economies
  Pages 461 - 476
  Semih Emre ÇEKİN
 13. DEĞER AKIŞ HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE YALIN UYGULAMALAR: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ / Lean Applications With Value Stream Mapping Method: Example Of Textile Sector
  Pages 477 - 492
  Nalan Gülten AKIN
Lisans

download

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.