ISSN: 1309-954X
e-ISSN: 2148-2497
Founded: 2010
Period: Biannually
Publisher: Bartin University
Cover Image
       
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, on yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO’da, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademikde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Yazarların kullanabileceği örnek makale şablonu için tıklayınız.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır. 

Submission Date: Start: May 23, 2022 End: September 30, 2022

Research Article

Menderes Hükümeti Döneminde Vatan ve Millet Caddeleri Yapılırken Yıkılan Camiler

Research Article

Endüstriyel İşletme Çalışanlarının Bireysel Yenilikçilik İle Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Research Article

E-Ticarette Bilişsel Önyargılar ve Tüketici Kararlarına Etkileri

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası bir dergidir. Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir.