ISSN: 2148-5933
e-ISSN: 2529-0088
Founded: 2014
Publisher: Hüzeyfe Süleyman ARSLAN
Cover Image
       

THE 21st ISSUE OF THE ACADEMIC ELEGANCE JOURNAL IS PUBLISHED.
NEW ISSUE WILL BE PUBLISHED IN AUGUST 2023. OUR JOURNAL WILL BE PUBLISHED 3 TIMES A YEAR (APRIL, AUGUST, DECEMBER).
The Academic Elegance is an international peer-reviewed journal and indexed in the TR Index (ULAKBİM), EBSCO, SOBIAD, ASOS INDEX, ROAD INDEX and BASE INDEX.

The Academic Elegance publishes studies in the field of social sciences which is based on "THOUGHT". Studies are required to contribute not only to the academic field but also to the intellectual field.

REQUIREMENTS FOR AUTHORS TO SEND ARTICLES TO OUR JOURNAL

1) Authors who will send articles to the journal must use the TEMPLATE MANUSCRIPT. You can access the Template Manuscript HERE. Articles that do not comply with the template will not be considered.
2) The authors must fill in the "Copyright Transfer Form”. You can access the THE ACDEMIC ELEGANCE COPYRIGHT TRANSFER FORM HERE.
3) The TURNITIN REPORT of the article must be uploaded to the system when submitting the article.
4) According to TÜBİTAK/ULAKBİM, authors are required to use an ORCID number. Authors can access their ORCID numbers at http://orcid.org.

2023 - Volume: 10 Issue: 22

TO THE ATTENTION OF THE AUTHORS

The Academic Elegance publishes studies in the field of social sciences which is based on "THOUGHT". Studies are required to contribute not only to the academic field but also to the intellectual field.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazar tarafından gönderilen bir makale, gönderim tarihinden itibaren 10 gün içinde dergi sekreteri tarafından makalenin, telif sözleşmesinin ve benzerlik raporunun (Turnitin programı) eksiksiz ve düzgün bir şekilde gönderilip gönderilmediği yönünden incelenir. İstenilen bu dosyalar eksiksiz ve düzgün bir şekilde gönderilmiş ise makale; ikinci aşamada derginin yayın çizgisine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Bu süreçte makale yayın çizgisine uygun değilse yazara iade edilir. Makale yayın çizgisine uygun ise şablona uygun bir şekilde gönderilip gönderilmediği yönünden değerlendirilir. Şayet makale şablona uyarlanıp gönderilmemiş ise değerlendirme sürecine alınmaz. Bu süreçte yazarın derginin belirlediği şartlara uygun bir şekilde sisteme makale yüklemesi beklenir. Makale şablona uygun bir şekilde hazırlanıp gönderilmiş ise son aşamada makale derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, öz, abstract, extented abstract, kaynakça gösterimi vb. yönlerden incelenir. Bu ayrıntılarda makalede bir sorun varsa yazarın bu hususları tamamlaması istenir ve verilen süre içerisinde eksiksiz bir şekilde yeniden makaleyi göndermesi istenir.
Tüm bu aşamaları geçen makale, editör tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla ikinci 7 günlük süre içerisinde çalışmaya uygun iki hakeme değerlendirmeleri için gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süreleri 15 gündür. Bu süre zarfında hakemlik görevini tamamlamayan bir hakem olursa ilgili hakeme değerlendirmeyi tamamlaması için 7 günlük ek süre verilebilir. Bu süre zarfında hakem görevini yerine getirmezse yerine yeni bir hakem ataması yapılır. En az iki hakemden gelen raporlar olumlu ise makale yayın aşamasına alınır. Hakem raporlarından birisi olumlu diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu da olumsuz ise makale ret edilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesi olumlu ise makaleyle ilgili hakem raporları dergi alan editörlerinden oluşan Editörler Kurulu tarafından incelenir. Makalenin yayınlanmasıyla ilgili nihai karar alan editörlerinden oluşan Editörler Kurulu tarafından verilir. Hakem raporlarının yetersiz ve tatmin etmekten uzak olması veya İngilizce editör tarafından abstract ve extented abstract’ın yetersiz görülmesi hallerinde de yine makaleyle ilgili son karar Editörler Kurulu tarafından verilir. Tüm bu aşamalardan geçen bir makale en yakın sayıya yayınlanmak üzere eklenir. İlgili sayıda yer kalmaması halinde makalenin yayımı bir sonraki sayıya kaydırılır. Bu durumda ve tüm değerlendirme sürecinde yazar isterse makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak bu durumu dergiye bildirmesi gerekir. Makale gönderim tarihinden makalenin yayına kabul tarihine kadar tüm bu işlemler için ortalama 3 aylık bir süre öngörülmektedir.