Akademik Hassasiyetler
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-5933 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |


13. SAYIMIZ MAYIS 2020'DE YAYINLANACAKTIR.

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Şablona BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yazarların makalelerinin TURNITIN raporunu makale gönderirken sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. Numara edinmeyen yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır.


Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.

    

          Editörden

Akademik dergi yayıncılığında kurumsal bir destek olmadan yayın hayatını devam ettirmek farklı bir enerjiyi gerektirir. Daha çok üniversite ya da kurumsal bir yapı bünyesinde çıkarılan akademik dergilerin sürdürülebilirliği karşısında bağımsız ve amatör bir ruhla yayın hayatına devam eden dergiler sürecin farklı bir boyutunu oluşturur. Akademik Hassasiyetler yayın hayatının 6. yılını bitirirken bu enerjiyle bugüne geldi ve ilerledi. Türk akademisine ve düşünce dünyasına bu perspektiften bir katkı sunmaya gayret eden dergimizin bir temadan ziyade farklı sosyal bilim disiplinlerinden çalışmalarla çıkarılması geniş bir kitleye ve zengin bir literatüre katkı sağlamaktadır. Türkiye’de bilimsel düşüncenin ve faaliyetlerinin kampüs dışında da var olması bilim zihniyeti ve bilimsel gelişmenin de önünü açacak bir durumdur. Herhangi bir siyasal angajmana ve çıkara dayanmadan akademik ve entelektüel kaygılarla hareket etmek, bu derginin devamlılığını sağlayan en önemli unsurdur. Türk dergiciliğine ve akademisine bu şekilde katkı sağlayan Akademik Hassasiyetlerin bu sayısında sizlerle yirmi bir makaleyi paylaşıyoruz. Arzumuz daha fazla makaleyi sizlerle buluşturmak olsa da makalelerde nicelikten daha çok niteliğe önem verdiğimiz için belirli sınırlılıklar içerisinde hareket etmeyi uygun gördük. Bu yüzden her sayımızda çok daha fazla makaleye yer verme imkanımız olsa da psikolojik bir sınır koyarak kendimizi sınırlandırmanın daha iyi olacağını düşündük ve bugüne kadar da bu sınırları geçmemeye özen gösterdik. Çalışmalarının değerlendirilmesini isteyen yazarların bu konuyu anlayışla karşılamasını umut ediyoruz. Bu vesileyle dergimiz Akademik Hassasiyetlerin 12. Sayısında yazılarıyla bu sayıya katkıda bulunan tüm yazarlara ve bu çalışmaları okuyup değerlendiren tüm hakemlere teşekkür ederiz.

13. Sayımızda buluşmak üzere…

 

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |
Cover Image


13. SAYIMIZ MAYIS 2020'DE YAYINLANACAKTIR.

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Şablona BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yazarların makalelerinin TURNITIN raporunu makale gönderirken sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. Numara edinmeyen yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır.


Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.

    

          Editörden

Akademik dergi yayıncılığında kurumsal bir destek olmadan yayın hayatını devam ettirmek farklı bir enerjiyi gerektirir. Daha çok üniversite ya da kurumsal bir yapı bünyesinde çıkarılan akademik dergilerin sürdürülebilirliği karşısında bağımsız ve amatör bir ruhla yayın hayatına devam eden dergiler sürecin farklı bir boyutunu oluşturur. Akademik Hassasiyetler yayın hayatının 6. yılını bitirirken bu enerjiyle bugüne geldi ve ilerledi. Türk akademisine ve düşünce dünyasına bu perspektiften bir katkı sunmaya gayret eden dergimizin bir temadan ziyade farklı sosyal bilim disiplinlerinden çalışmalarla çıkarılması geniş bir kitleye ve zengin bir literatüre katkı sağlamaktadır. Türkiye’de bilimsel düşüncenin ve faaliyetlerinin kampüs dışında da var olması bilim zihniyeti ve bilimsel gelişmenin de önünü açacak bir durumdur. Herhangi bir siyasal angajmana ve çıkara dayanmadan akademik ve entelektüel kaygılarla hareket etmek, bu derginin devamlılığını sağlayan en önemli unsurdur. Türk dergiciliğine ve akademisine bu şekilde katkı sağlayan Akademik Hassasiyetlerin bu sayısında sizlerle yirmi bir makaleyi paylaşıyoruz. Arzumuz daha fazla makaleyi sizlerle buluşturmak olsa da makalelerde nicelikten daha çok niteliğe önem verdiğimiz için belirli sınırlılıklar içerisinde hareket etmeyi uygun gördük. Bu yüzden her sayımızda çok daha fazla makaleye yer verme imkanımız olsa da psikolojik bir sınır koyarak kendimizi sınırlandırmanın daha iyi olacağını düşündük ve bugüne kadar da bu sınırları geçmemeye özen gösterdik. Çalışmalarının değerlendirilmesini isteyen yazarların bu konuyu anlayışla karşılamasını umut ediyoruz. Bu vesileyle dergimiz Akademik Hassasiyetlerin 12. Sayısında yazılarıyla bu sayıya katkıda bulunan tüm yazarlara ve bu çalışmaları okuyup değerlendiren tüm hakemlere teşekkür ederiz.

13. Sayımızda buluşmak üzere…

 

Volume 6 - Issue 12 - Dec 26, 2019
 1. KEMALİZM VE İSLAMCILIK SARKACINDA TÜRK MUHAFAZAKARLIĞININ KURAMSAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM TARTIŞMALARI
  Pages 1 - 23
  Oğuzhan BİLGİN
 2. ÇALIŞMANIN MUHAFAZASINDAN YAŞAM GÜVENLİĞİNE EVRİLEN YENİ SOSYAL POLİTİKA ANLAYIŞI
  Pages 25 - 60
  Özlem KÜÇÜK
 3. HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN ANAYASA MAHKEMELERİNİN İKTİSADİ ANALİZİ
  Pages 61 - 93
  Ali PİŞKİN
 4. THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON MIGRATION-SECURITY RELATIONSHIP
  Pages 95 - 117
  Emre ÇITAK
 5. HALK TARAFINDAN SEÇİLEN DEVLET BAŞKANLARININ YÜRÜTME YETKİLERİ (KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA İNCELEMESİ)
  Pages 119 - 141
  M.fatih ÇINAR
 6. TÜRKİYE’DE SİYASETİN KONSOLİDASYONU: TURGUT ÖZAL DÖNEMİ
  Pages 143 - 179
  Ömer BAYKAL
 7. İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK OLAYI
  Pages 181 - 202
  Hasan YAYLI , Onur YILDIRIM
 8. SENDİKA VE GREV HAKKININ MÜNDEMİÇLİĞİ SORUNU-KAVALA GREVİ ÖRNEĞİ
  Pages 203 - 222
  Mehtap YÜCEL BODUR
 9. VEGAN KİMLİĞİN OLUŞUMU: VEGAN OLMAK VE VEGAN KALMAK
  Pages 223 - 249
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ , Hayati BEŞİRLİ
 10. SOĞUK SAVAŞ SONRASI KOSOVA’DA YÜKSELEN ETNİK MİLLİYETÇİLİK VE BALKAN GÜVENLİĞİ
  Pages 251 - 267
  Şeyma KALYONCU , Gökberk YÜCEL
 11. KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALAR: KAMU ETİĞİ KURAMLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 269 - 290
  Osman HATİPOĞLU
 12. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  Pages 291 - 308
  Ömer Faruk CANTEKİN
 13. THE NEXUS OF CLIMATE CHANGE AND MIGRATION
  Pages 309 - 334
  Sanem ÖZER , Senem ATVUR
 14. ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 335 - 356
  Derya GÜL ÖZTÜRK
 15. EKONOMİK KARMAŞIKLIK SEVİYESİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  Pages 357 - 386
  Semra BOĞA
 16. DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE KONUT TALEBİ İÇİN TÜRKİYE İLLERİNİN UYGUN KÜMELEME YÖNTEMİYLE SINIFLANDIRILMASI
  Pages 387 - 408
  Cahit ÇELİK , Özlem AKAY , Gulsen KIRAL
 17. DOLAR KURU İLE SEÇİLMİŞ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 409 - 425
  Saffet AKDAĞ , Hakan YILDIRIM
 18. KLİNİK LİDERLİKTE AKADEMİK BAŞARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 427 - 444
  Selim GÜNDÜZ , Songül KARADAĞ
 19. İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 477 - 490
  Volkan ÖNGEL , Şükrü ŞENOL
 20. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DENEYİMİ
  Pages 445 - 475
  Yüksel BAYRAKTAR , Ayfer ÖZYILMAZ , Metin TOPRAK
 21. SÜBJEKTİF SOSYAL İZOLASYON RİSKLERİ
  Pages 491 - 509
  Ersin KIRAL , Can MAVRUK
Indexes and Platforms