Journal of Institute of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-3738 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Cankiri Karatekin University |


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır. Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır. Dergiye gönderilen makaleler iThenticate / Turnitin intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.  Enstitümüz tarafından yılda 2 defa (Nisan-Kasım) yayınlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss) 

Dergimizin Nisan 2021 sayısı için makale kabulü tamamlanmıştır.  Kasım 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir

Journal of Institute of Social Sciences

ISSN 1309-3738 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Cankiri Karatekin University |
Cover Image


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır. Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır. Dergiye gönderilen makaleler iThenticate / Turnitin intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.  Enstitümüz tarafından yılda 2 defa (Nisan-Kasım) yayınlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss) 

Dergimizin Nisan 2021 sayısı için makale kabulü tamamlanmıştır.  Kasım 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir

Volume 11 - Issue 2 - Nov 30, 2020
 1. PANEL VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI
  Pages 1 - 21
  Gulsen KIRAL, Cahit ÇELİK
 2. BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİNE KAYITLI FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ
  Pages 22 - 36
  Hasan Önder SARIDOĞAN
 3. FAALİYET GİDERLERİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 37 - 47
  S.öznur SAKINÇ
 4. SÜNNETİN KUR’AN’I NESHİ MESELESİNE HADİSÇİLERİN YAKLAŞIMI: ÖRNEKLER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
  Pages 48 - 78
  Muhammet Ali ASAR
 5. MAARİF NAZIRI EMRULLAH EFENDİ VE TUBA AĞACI NAZARİYESİ: EĞİTİM REFORMUNA NEREDEN BAŞLAMALI?
  Pages 79 - 96
  Ebubekir KEKLİK
 6. BİRLEŞİK KRALLIĞIN AVRUPA BİRLİĞİNDEN AYRILMASININ EKONOMİK MALİYETLERİ: AB VE BİRLEŞİK KRALLIĞA YÜKLENECEK MALİYETLER
  Pages 97 - 131
  Murat PÜTÜN
 7. ALTERNATİFLERİN ÇEKİCİLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞININ ALGILANAN DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİNE ETKİSİ
  Pages 132 - 154
  Gülizar AKKUŞ, Mustafa Taylan DAĞISTAN
 8. MERSİN-TARSUS-ADANA DEMİRYOLUNUN MİLLİLEŞTİRİLMESİ
  Pages 155 - 175
  Cengiz ATLI, Ahmet KALIN
 9. 17. YÜZYILDA KONYA'DA KADINLARIN GEÇİM KAYGISI: KONYA ŞER‘İYE SİCİLLERİ’NE GÖRE NAFAKA
  Pages 176 - 194
  Betul TEZCAN
 10. KİTAP TARİHİ ARAŞTIRMALARININ ÖNEMLİ BİR ALANI: ANSİKLOPEDİLERİNİN GELİŞİMİ VE ANSİKLOPEDİ KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ
  Pages 195 - 214
  Engin Cihad TEKİN
 11. E-BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: PALANDÖKEN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Pages 215 - 238
  Hüseyin YOLCU, Abdulkadir ÖZDEMİR
 12. TÜRKİYE’DE EKONOMİK ANLAMDA KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE GÜVENLİK UYGULAMALARI (2017-2018)
  Pages 239 - 265
  Zeynep Müjde SAKAR
 13. TÜRKİYE’DE TV ANA HABER BÜLTENLERİNDE YAYINLANAN HABERLERİN ŞİDDET DÜZEYİNİN ANALİZİ
  Pages 266 - 297
  Özgür ÖZEN, Mustafa GÖKMEN
 14. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN SURİYE ARAPÇASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 298 - 324
  Kutaiba FARHAT, Mehmet ÇELİK
 15. KUTADGU BİLİG'DE ELİG SÖZCÜĞÜYLE KURULMUŞ DEYİMLERİN BİLİŞSEL DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 325 - 342
  Edina SOLAK, Mirza BAŠİĆ
 16. MRP TABANLI STOK YÖNETİMLERİ İÇİN TALEP DEĞİŞİMİNE DUYARLI DİNAMİK QR MODELİ
  Pages 343 - 359
  Lütfi APİLİOĞULLARI
 17. COVID 19 SÜRECİNDE ÇOCUKLAR: GELİŞİMSEL İHTİYAÇLAR VE ÖNERİLER
  Pages 360 - 379
  Neriman ARAL, Burçin AYSU, Gül KADAN
EBSCOhost

73cFnW.png

DRJI

2aeF6f5.jpg

OAJI

JqOj7.gif

SIS

CAZw.png

İSAM


ASOS

0pr.png

Creative Commons Atıf Lisansı
Türk Eğitim İndex

wdf8.jpg

arastırmax

9Pv.png

Academıc resource index

a4G8h0.jpg