Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-3738 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin tarafından izlenmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Dergi İstatistikleri (Güncelleme: Haziran 2019)

Ekim 2018'den önce gönderilmiş olan ve o tarih itibariyle süreci devam etmekte olan makale sayısı: 16

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: - 

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Kasım 2018 sayısında basılmış makale sayısı: 4

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Nisan 2019 sayısında basılmış makale sayısı: 3

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Nisan 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 9

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş makale sayısı: 31

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Kasım 2018 sayısında basılmış makale sayısı: 3

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Nisan 2019 sayısında basılmış makale sayısı: 2

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Haziran 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 19

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve yazarı tarafından geri çekilmiş makale sayısı: 1

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: 6

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-3738 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin tarafından izlenmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Dergi İstatistikleri (Güncelleme: Haziran 2019)

Ekim 2018'den önce gönderilmiş olan ve o tarih itibariyle süreci devam etmekte olan makale sayısı: 16

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: - 

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Kasım 2018 sayısında basılmış makale sayısı: 4

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Nisan 2019 sayısında basılmış makale sayısı: 3

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Nisan 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 9

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş makale sayısı: 31

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Kasım 2018 sayısında basılmış makale sayısı: 3

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Nisan 2019 sayısında basılmış makale sayısı: 2

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Haziran 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 19

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve yazarı tarafından geri çekilmiş makale sayısı: 1

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: 6

iThenticate Plagiarism Detection Software

ith-logo.png?t=1541693402127

The submitted papers are subject to a pre-control with iThenticate Plagiarism Detection Software.

Creative Commons Atıf Lisansı