ISSN: 1309-3738
e-ISSN: 2791-9374
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇAKÜ SBED, ISSN: 1309-3738, e-ISSN: 2791-9374), yılda iki defa (Nisan ve Kasım) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından çift körleme ile değerlendirilmektedir. Dergide, sosyal bilimler disiplininde (Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, vb.) olmak koşuluyla, Türkçe ve İngilizce dillerinde kuramsal ve/veya analitik bilimsel özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
Yayımlanma talebiyle başvurulan her çalışma için benzerlik oranı raporu zorunludur. (Benzerlik oranı %12'yi aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz). Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü çalışmalar için etik kurul izni gereklidir.
Dergiye gönderilen çalışma sayısının fazlalığı, alan editör(ler)inden geç dönüş olması, değerlendirmek üzere atanan hakemlerden dönüş alınamaması gibi nedenlerle çalışmaların değerlendirilme sürelerinde gecikmeler yaşanabilmektedir.   

2024 - Cilt: 15 Sayı: 1

TR DİZİN


EBSCOhost

73cFnW.png

DRJI

2aeF6f5.jpg

Index Copernicus International


OAJI

JqOj7.gif

SIS

CAZw.png

İSAM

ASOS

0pr.png

Türk Eğitim İndex

wdf8.jpg

arastırmax

9Pv.png

Academıc resource index

a4G8h0.jpg

Creative Commons Atıf Lisansı