ISSN: 1309-3738
e-ISSN: 2791-9374
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirmektedir. Enstitümüz tarafından yılda 2 defa (Nisan-Kasım)  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayınlanmaktadır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss). Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır. Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır. Dergiye gönderilen makaleler iThenticate / Turnitin intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir. 


2021 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. İSKENDERUN VAKIFLARI

Araştırma Makalesi

4. MAKBÛL HADİS

Araştırma Makalesi

11. ÇANKIRI ŞEHRİNİN ESKİ MAHALLELERİ

EBSCOhost

73cFnW.png

DRJI

2aeF6f5.jpg

Index Copernicus International

OAJI

JqOj7.gif

SIS

CAZw.png

İSAM


ASOS

0pr.png

Creative Commons Atıf Lisansı

Türk Eğitim İndex

wdf8.jpg

arastırmax

9Pv.png

Academıc resource index

a4G8h0.jpg