Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gürcistan’daki Gürcü-Oset İlişkileri ve Ortak Tarih Anlayışı

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 532 - 548, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.778252

Abstract

Genellikle Gürcistan’da din, dil ve coğrafyaya dayalı geleneksel Gürcü milliyetçiliği mevcutken Sovyetler Birliği’nin kimlik politikası Gürcülerin ve Osetlerin dışlayıcı etnik milliyetçiliğini pekiştirmiştir. Sonunda bu durum Güney Osetya Meselesinin patlak vermesine sebep olmuştur. Bu durum geleneksel Gürcü ve Oset tarih yazımlarına belirgin şekilde yansıtılmıştır. Gürcüler ve Osetler birbirlerini “yabancı ve Rusya’nın beşinci kolu” olarak suçlayıp dışlamaktadır ama Mihail Saakaşvili 2003’te iktidara geldikten sonra Gürcü milliyetçiliğini daha kapsayıcı yurttaşlık milliyetçiliğine dönüştürmeye yönelmiştir. Gürcistan güncel tarih yazımı da “tarihsel Gürcü-Oset birlikteliği” ve “Rusya tehdidi”ni vurgulamaktadır. Bu bağlamda Gürcistan’daki Osetler kendi tarihini anlatırken, kendilerinin Gürcistan’da kalmaya devam etmelerinin meşruiyetini savunmaya ağırlık vermekte ve Osetlerin de Gürcistan toplumunun bir parçası olduğuna ve geçmişten beri Osetlerin Gürcülerle birlikte dost olarak Gürcistan topraklarında yaşamaya devam ettiklerine vurgu yapmaktadır. Böylece Gürcistan’daki Osetlerin kimlik inşası, Gürcistan’ın ulus-devlet inşa süreciyle uyumlu hale gelmiştir.

References

 • ANČABADZE, G., GAMQ’VELIDZE, G., K’IK’NADZE, Z., SURGULADZE, M., SHVELIDZE, D. (2008). Sakartvelos Ist’oria: IX K’lasi [Gürcistan Tarihi: 11. Sınıf]. Tbilisi: Logos P’resi.
 • АPXAZAVA, N. (2015). Kul’turno-Ètničeskie Processy v Severo-Zapadnoj Časti Šida Kartli s Картли с Drevnejšix Vremen do Pozdnego Srednevekov’ja [Eskiçağ’dan Ortaçağ’ın Geç dönemine kadar Şida Kartli’nin Kuzeybatı Kısmında Kültürel ve Etnik Süreçler]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (71-127). Tbilisi: Universal.
 • ASATIANI, N., LORTKIPANIDZE, M., LOMAŠVILI, P., MET’REVELI, R., OTXMEZURI, G. (2012). Sakartvelos Ist’oria 9 [Gürcistan Tarihi: 9. Sınıf]. Tbilisi: Bak’ur Sulak’auri.
 • BERGLUND, C., BLAUVELT, T. (2016). Redefining the Nation: From Ethnic Fragmentation to Civic Integration? G. Nodia (Der.), 25 Years of Independent Georgia: Achievements and Unfinished Projects (11-55). Tbilisi: Ilia State University Press.
 • BLIEV, M. (2006). Južnaja Osetija v Kollizijax Rosijsko-Gruzinskix Otnošenij [Rus-Gürcü Çatışmasında Güney Osetya]. Moskva: Izdatel’stvo “Evropa”.
 • BROERS, L. (2008). Filling the Void: Ethnic Politics and Nationalities Policy in Post-Conflict Georgia. Nationalities Papers, 36(2), 275-304.
 • COENE, F. (2010). The Caucasus: An Introduction. London: Routledge.
 • ÇIPAŞVILI, N. (2010). Gürcistan’da Din ve Devlet İlişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Istanbul University Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ČOČIEV, A. (1993). Uroki Igry na Bojne [Katliam Dersleri]. Cxinval: y.y.
 • DZATTIATY, R. (1986). Rannesrednevekovyj Mogil’nik v Selenii Edis (Južnaya Osetija) [Edis Köyündeki (Güney Osetya) Erken Ortaçağ’a Ait Mezarlık]. Sovetskaja Arxeologija, 2, 198-209.
 • DZUGAEV, K. (2007). Respublika Južnaya Osetija: Istorija i Sovremennost’ [Güney Osetya Cumhuriyeti: Tarih ve Günümüz]. K. Мatsuzato (Der.), Istoriografičeskij Dialog Vokrug Nepriznannyx Gosudarstv: Pridnestrov’e, Nagornyj Karabax, Armenija, Južnaya Osetija i Gruzija (61-83). Sapporo: The Slavic Research Center of Hokkaido University.
 • Georgian Public Broadcasting. (10 Mart 2011). Multiethnic Georgia: Ossetians. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2011, Address: https://www.youtube.com/watch?v=QG9zXh3FBHY.
 • KIGHLADZE, N., GAČEČILADZE, R., SANIK’IDZE, G. (2012). Ist’oria 12 [Tarih: 12. Sınıf]. Tbilisi: Bak’ur Sulak’auri.
 • LEKIŠVILI, S. (2015). Kogda Voznik Termin “Južnaya Osetija”? [“Güney Osetya” Terimi Ne Zaman Ortaya Çıktı?]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (206-230). Tbilisi: Universal.
 • LORTKIPANIDZE, M., OTXMEZURI, G. (2007). Osetiny v Gruzii [Gürcistan’daki Osetler]. Kavkaz i Globalizacija, 1 (4), 127-137.
 • MAEDA, H. (2009). Gurujia Gendai-shi [Modern Georgian History]. Tokyo: Toyo-shoten.
 • MATSABERIDZE, D. (2014). The Role of Civic Nationalism in Transformation of the Internal Ethnic Politics of Post-Soviet Georgia. ECMI Working Paper, no. 83. ‘Osuri Porumi’: Osebis Problemebis Mogvarebis Realuri Nabijebi [“Oset Forumu”: Osetlerin Sorunlarının Çözümü için Gerçek Adımlar]. Erişim Tarihi: 28 Ocak 2014, http://soa.gov.ge/geo/osuri-forumi---osebis-problemebis-mogvarebis-realuri-nabijebi-2781/.
 • SUNY, R. G. (1988). The Making of the Georgian Nation. Bloomington: Indiana University Press.
 • TEXOV, B. (1971). Očerki Drevnej Istorii i Arxeologii Jugo-Osetii [Güney Osetya’nın Antik Tarihi ve Arkeolojisi Üzerine Yazılar]. Tbilisi: Mecniereba. The Inaugural Speech of President Giorgi Margvelashvili of 17 November 2013. Erişim Tarihi: 21 Şubat 2014, https://www.president.gov.ge/ge/President/Inauguration.
 • TOIDZE, L. (2015). Obrazovanie Osetinskoj Avtonomii v Gruzii [Gürcistan’da Osetya’nın Özerkliğinin Oluşumu]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (231-260). Tbilisi: Universal.
 • VANEEV, Z. (1956). Krestjanskij Vopros i Krestjanskoe Dviženie v Jugo-Osetii v ХХ Veke [20. Yüzyılda Güney Osetya’da Köylü Meselesi ve Köylü Hareketi]. Staliniri: Gosizdat Jugo-Osetii.
 • WAKIZAKA, K. (2015). Sovyet Sonrası Gürcistan’daki Ulusal Kimliğin Oluşmasında Türk-İslâm İmajı. Yeni Türkiye, 78: 57-71.

The Georgian-Ossetian Relations in Georgia and the Common Understanding of History

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 532 - 548, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.778252

Abstract

Generally, while traditional Georgian nationalism based on language, Christianity and “motherland” had existed in Georgia, the Soviet nationality policy strengthened Georgians’ and Ossetians’ exclusionist ethnic nationalism and caused the conflict in South Ossetia. This situation is clearly reflected on the Georgian and Ossetian historiographies and they accuse each other as “foreigners, Russia’s fifth column”. But after Mikhail Saakashvili ascended to power in 2003, the Georgian government began to develop inclusive civic Georgian nationalism and the current Georgian historiography also emphasizes “historical Georgian-Ossetian unity” and “Russian threat”. Under this situation, Ossetians in Georgia attach importance to advocating the legitimacy of their staying in Georgia while explaining their history. They emphasize that they are important members of the Georgian state and that they have been continuing to live with Georgians as friends in Georgia since the ancient era. Thus, Georgia’s Ossetians adapt to Georgia’s nation-state building process during their identity building.

References

 • ANČABADZE, G., GAMQ’VELIDZE, G., K’IK’NADZE, Z., SURGULADZE, M., SHVELIDZE, D. (2008). Sakartvelos Ist’oria: IX K’lasi [Gürcistan Tarihi: 11. Sınıf]. Tbilisi: Logos P’resi.
 • АPXAZAVA, N. (2015). Kul’turno-Ètničeskie Processy v Severo-Zapadnoj Časti Šida Kartli s Картли с Drevnejšix Vremen do Pozdnego Srednevekov’ja [Eskiçağ’dan Ortaçağ’ın Geç dönemine kadar Şida Kartli’nin Kuzeybatı Kısmında Kültürel ve Etnik Süreçler]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (71-127). Tbilisi: Universal.
 • ASATIANI, N., LORTKIPANIDZE, M., LOMAŠVILI, P., MET’REVELI, R., OTXMEZURI, G. (2012). Sakartvelos Ist’oria 9 [Gürcistan Tarihi: 9. Sınıf]. Tbilisi: Bak’ur Sulak’auri.
 • BERGLUND, C., BLAUVELT, T. (2016). Redefining the Nation: From Ethnic Fragmentation to Civic Integration? G. Nodia (Der.), 25 Years of Independent Georgia: Achievements and Unfinished Projects (11-55). Tbilisi: Ilia State University Press.
 • BLIEV, M. (2006). Južnaja Osetija v Kollizijax Rosijsko-Gruzinskix Otnošenij [Rus-Gürcü Çatışmasında Güney Osetya]. Moskva: Izdatel’stvo “Evropa”.
 • BROERS, L. (2008). Filling the Void: Ethnic Politics and Nationalities Policy in Post-Conflict Georgia. Nationalities Papers, 36(2), 275-304.
 • COENE, F. (2010). The Caucasus: An Introduction. London: Routledge.
 • ÇIPAŞVILI, N. (2010). Gürcistan’da Din ve Devlet İlişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Istanbul University Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ČOČIEV, A. (1993). Uroki Igry na Bojne [Katliam Dersleri]. Cxinval: y.y.
 • DZATTIATY, R. (1986). Rannesrednevekovyj Mogil’nik v Selenii Edis (Južnaya Osetija) [Edis Köyündeki (Güney Osetya) Erken Ortaçağ’a Ait Mezarlık]. Sovetskaja Arxeologija, 2, 198-209.
 • DZUGAEV, K. (2007). Respublika Južnaya Osetija: Istorija i Sovremennost’ [Güney Osetya Cumhuriyeti: Tarih ve Günümüz]. K. Мatsuzato (Der.), Istoriografičeskij Dialog Vokrug Nepriznannyx Gosudarstv: Pridnestrov’e, Nagornyj Karabax, Armenija, Južnaya Osetija i Gruzija (61-83). Sapporo: The Slavic Research Center of Hokkaido University.
 • Georgian Public Broadcasting. (10 Mart 2011). Multiethnic Georgia: Ossetians. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2011, Address: https://www.youtube.com/watch?v=QG9zXh3FBHY.
 • KIGHLADZE, N., GAČEČILADZE, R., SANIK’IDZE, G. (2012). Ist’oria 12 [Tarih: 12. Sınıf]. Tbilisi: Bak’ur Sulak’auri.
 • LEKIŠVILI, S. (2015). Kogda Voznik Termin “Južnaya Osetija”? [“Güney Osetya” Terimi Ne Zaman Ortaya Çıktı?]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (206-230). Tbilisi: Universal.
 • LORTKIPANIDZE, M., OTXMEZURI, G. (2007). Osetiny v Gruzii [Gürcistan’daki Osetler]. Kavkaz i Globalizacija, 1 (4), 127-137.
 • MAEDA, H. (2009). Gurujia Gendai-shi [Modern Georgian History]. Tokyo: Toyo-shoten.
 • MATSABERIDZE, D. (2014). The Role of Civic Nationalism in Transformation of the Internal Ethnic Politics of Post-Soviet Georgia. ECMI Working Paper, no. 83. ‘Osuri Porumi’: Osebis Problemebis Mogvarebis Realuri Nabijebi [“Oset Forumu”: Osetlerin Sorunlarının Çözümü için Gerçek Adımlar]. Erişim Tarihi: 28 Ocak 2014, http://soa.gov.ge/geo/osuri-forumi---osebis-problemebis-mogvarebis-realuri-nabijebi-2781/.
 • SUNY, R. G. (1988). The Making of the Georgian Nation. Bloomington: Indiana University Press.
 • TEXOV, B. (1971). Očerki Drevnej Istorii i Arxeologii Jugo-Osetii [Güney Osetya’nın Antik Tarihi ve Arkeolojisi Üzerine Yazılar]. Tbilisi: Mecniereba. The Inaugural Speech of President Giorgi Margvelashvili of 17 November 2013. Erişim Tarihi: 21 Şubat 2014, https://www.president.gov.ge/ge/President/Inauguration.
 • TOIDZE, L. (2015). Obrazovanie Osetinskoj Avtonomii v Gruzii [Gürcistan’da Osetya’nın Özerkliğinin Oluşumu]. M. Lortkipanidze (Der.), Osetiny v Gruzii: Sbornik (231-260). Tbilisi: Universal.
 • VANEEV, Z. (1956). Krestjanskij Vopros i Krestjanskoe Dviženie v Jugo-Osetii v ХХ Veke [20. Yüzyılda Güney Osetya’da Köylü Meselesi ve Köylü Hareketi]. Staliniri: Gosizdat Jugo-Osetii.
 • WAKIZAKA, K. (2015). Sovyet Sonrası Gürcistan’daki Ulusal Kimliğin Oluşmasında Türk-İslâm İmajı. Yeni Türkiye, 78: 57-71.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Keisuke WAKİZAKA> (Primary Author)
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
0000-0002-0438-5687
Japan

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Wakizaka, K. (2022). Gürcistan’daki Gürcü-Oset İlişkileri ve Ortak Tarih Anlayışı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 532-548 . DOI: 10.17336/igusbd.778252

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)