Research Article
BibTex RIS Cite

Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 106 - 122, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1124491

Abstract

Yenilikçi bir teknoloji olan elektrikli araçlar, benzinli ve motorinli araçlarla karşılaştırıldığında, azaltılmış enerji tüketimi bakımından daha ekonomiktir. Ayrıca yeşil ekonomide öncü olan elektrikli araçların kullanımının artmasıyla, ulaşım emisyonlarının azalması beklenmektedir. Türkiye’de elektrikli araçların kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta, ancak tüketicilerin elektrikli otomobil satın alma kararında hangi faktörlerin ön plana çıkacağı pek belirgin değildir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, Türkiye’de tüketicilerin elektrikli otomobil tercihinde algıladığı kullanışlılığın, kullanım kolaylığının, fiyatın, hedonik yenilikçiliğin ve çevresel kaygının elektrikli otomobil satın alma niyetine etkisini anlamaya çalışmaktır. Çalışmada 439 tüketiciden, çevrimiçi anket yoluyla veriler toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre en fazla algılanan kullanışlılığın, satın alma niyetini etkilediği tespit edilmiştir.

References

 • ACKAAH, W., KANTON, A. T., ve OSEI, K. K. (2022). Factors influencing consumers’ intentions to purchase electric vehicles in Ghana. Transportation Letters. https://doi.org/10.1080/19427867.2021.1990828
 • AĞBULUT, Ü., ve BAKİR, H. (2019). The investigation on economic and ecological impacts of tendency to electric vehicles instead of internal combustion engines. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 25-36. https://doi.org/10.29130/dubited.457914
 • BARIN, A., Bİ̇NGÖL, M., ve KARAASLAN, M. H. (2021). Türkiye’deki Elektrikli Otomobil Markalarının Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak Youtube Gönderilerinin İncelenmesi. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 78–107. https://doi.org/10.52736/UBEYAD.970255
 • BELDAD, A., ve HEGNER, S. (2018). Determinants of Fair Trade Product Purchase Intention of Dutch Consumers According to the Extended Theory of Planned Behaviour: The Moderating Role of Gender. Journal of Consumer Policy, 41(3), 191–210. https://doi.org/10.1007/S10603-018-9384-1/TABLES/6
 • BJERKAN, K. Y., NØRBECH, T. E., ve NORDTØMME, M. E. (2016). Incentives for promoting Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 43, 169–180. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2015.12.002
 • BOCKARJOVA, M., ve STEG, L. (2014). Can Protection Motivation Theory predict pro-environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the Netherlands. Global Environmental Change, 28(1), 276–288. https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2014.06.010
 • CARLEY, S., KRAUSE, R. M., LANE, B. W., ve GRAHAM, J. D. (2013). Intent to purchase a plug-in electric vehicle: A survey of early impressions in large US cites. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 18(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2012.09.007
 • CHAO, C. W., HUNG, Y. C., ve SUN, L. (2022). Does Consumer Innovativeness Matter in Electrified Vehicle? The Moderation Role of Consumer Involvement. Journal of International Consumer Marketing, 34(3), 298-311.
 • CHOİ, J. K., ve JI, Y. G. (2015). Investigating the Importance of Trust on Adopting an Autonomous Vehicle. Https://Doi.Org/10.1080/10447318.2015.1070549, 31(10), 692–702. https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1070549
 • CONGAR, K. (2021). Mercedes elektrikli araçlara 40 milyar dolar yatırım yapacak, 2030'da tam geçiş tamamlanacak. https://tr.euronews.com/2021/07/22/mercedes-elektrikli-araclara-40-milyar-dolar-yat-r-m-yapacak-2030-da-tam-gecis-tamamlanaca. (Erişim Tarihi: 12.12.2022)
 • DAVIS, F. D., BAGOZZI, R. P., ve WARSHAW, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Http://Dx.Doi.Org/10.1287/Mnsc.35.8.982, 35(8), 982–1003.
 • DEGİRMENCİ, K., ve BREITNER, M. H. (2017). Consumer purchase intentions for electric vehicles: Is green more important than price and range? Transportation Research Part D: Transport and Environment, 51, 250–260. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2017.01.001
 • EHSANI, M., GAO, Y., ve EMADI, A. (2003). Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design. CRC Press.
 • EGBUE, O., ve LONG, S. (2012). Barriers to widespread adoption of electric vehicles: An analysis of consumer attitudes and perceptions. Energy policy, 48, 717-729. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.009
 • GASANA, J., DILLIKAR, D., MENDY, A., FORNO, E., ve VIEIRA, E. R. (2012). Motor vehicle air pollution and asthma in children: a meta-analysis. Environmental Research, 117, 36-45. https://doi.org/10.1016/j.envres.2012.05.001
 • GREAVES, M., ZIBARRAS, L. D., ve STRIDE, C. (2013). Using the theory of planned behavior to explore environmental behavioral intentions in the workplace. Journal of Environmental Psychology, 34, 109–120. https://doi.org/10.1016/J.JENVP.2013.02.003
 • HACKBARTH, A., & MADLENER, R. (2013). Consumer preferences for alternative fuel vehicles: A discrete choice analysis. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 25, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.trd.2013.07.002
 • HELMERS, E., ve MARX, P. (2012). Electric cars: technical characteristics andenvironmental impacts. Environmental Sciences Europe, 24(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-14
 • HIDRUE, M. K., PARSONS, G. R., KEMPTON, W., ve GARDNER, M. P. (2011). Willingness to pay for electric vehicles and their attributes. Resource and Energy Economics, 33(3), 686-705. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2011.02.002
 • HIGUERAS-CASTILLO, E., KALINIC, Z., MARINKOVIC, V., ve LİÉBANA-CABANILLAS, F. J. (2020). A mixed analysis of perceptions of electric and hybrid vehicles. Energy Policy, 136, 111076. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.111076
 • HWANG, J., PARK, S., ve KIM, I. (2020). Understanding motivated consumer innovativeness in the context of a robotic restaurant: The moderating role of product knowledge. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 272–282. https://doi.org/10.1016/J.JHTM.2020.06.003
 • IEA, (2023). Explore and download the full data behind the Global EV Outlook. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer (Erişim Tarihi: 26.04.2023).
 • KARAMEHMET, B., ve MORGÜL, E. (2018). Tüketicilerin Elektrikli Araç Tercihleri: Literatür Taraması ve Türkiye’de Tanıtımına Yönelik Öneriler. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 40, 246–260. https://doi.org/10.17498/KDENIZ.425914
 • KEMPTON, W., ve LETENDRE, S. E. (1997). Electric vehicles as a new power source for electric utilities. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2(3) 157-175. https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00001-1
 • KOCAGÖZ, E., İĞDE, Ç. S., ve ÇETİNDAĞ, G. (2020). Elektrikli ve akıllı, yerli ve milli: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun tanıttığı araçlara yönelik tüketicilerin ilk değerlendirmeleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(49), 55–74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/58345/841712
 • KRISHNAN, R., ve BUTT, B. (2022). “The gasoline of the future:” points of continuity, energy materiality, and corporate marketing of electric vehicles among automakers and utilities. Energy Research ve Social Science, 83, 102349. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2021.102349
 • LANE, B., ve POTTER, S. (2007). The adoption of cleaner vehicles in the UK: exploring the consumer attitude–action gap. Journal of cleaner production, 15(11-12), 1085-1092. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.05.026
 • MASSIANI, J. (2015). Cost-Benefit Analysis of policies for the development of electric vehicles in Germany: Methods and results. Transport Policy, 38, 19–26. https://doi.org/10.1016/J.TRANPOL.2014.10.005
 • MELTON, N., AXSEN, J., ve GOLDBERG, S. (2017). Evaluating plug-in electric vehicle policies in the context of long-term greenhouse gas reduction goals: Comparing 10 Canadian provinces using the “PEV policy report card.” Energy Policy, 107, 381–393. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2017.04.052
 • MOCK, P., ve YANG, Z. (2014). Driving Electrification: A Global Comparison of Fiscal Incentive Policy for Electric Vehicles. International Council on Clean Transportation. (White Paper). Washington, DC.
 • MOHAMED, M., HIGGINS, C. D., FERGUSON, M., ve RÉQUİA, W. J. (2018). The influence of vehicle body type in shaping behavioural intention to acquire electric vehicles: A multi-group structural equation approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 116, 54–72. https://doi.org/10.1016/J.TRA.2018.05.011
 • MOHD SUKI, N., ve MOHD SUKI, N. (2019). Examination of peer influence as a moderator and predictor in explaining green purchase behaviour in a developing country. Journal of Cleaner Production, 228, 833–844. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.04.218
 • MOONS, I., ve De PELSMACKER, P. (2012). Emotions as determinants of electric car usage intention. Journal of marketing management, 28(3-4), 195-237. https://doi.org/10.1080/0267257X.2012.659007
 • NAZAN, Ö. Ö. (2022). Yenlikçi Tüketici Davranışları: Türkiye ve Almanya’da Elektrikli Araçların Kabulü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Denizli.
 • NIAN, V., HARI, M. P., ve YUAN, J. (2019). A new business model for encouraging the adoption of electric vehicles in the absence of policy support. Applied Energy, 235, 1106–1117. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2018.10.126
 • NYKVIST, B., ve NILSSON, M. (2015). Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles. Nature Climate Change, 5(4), 329-332. https://doi.org/10.1038/nclimate2564
 • OZAKI, R., ve SEVASTYANOVA, K. (2011). Going hybrid: An analysis of consumer purchase motivations. Energy Policy, 39(5), 2217–2227. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2010.04.024
 • PETERS, A., ve DÜTSCHKE, E. (2014). How do consumers perceive electric vehicles? A comparison of German consumer groups. Journal of Environmental Policy & Planning, 16(3), 359-377. https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.879037
 • ROGERS, E. M. (1983). Diffusion of innovations. London: The Free Press.
 • SAHOO, D., HARICHANDAN, S., KAR, S. K., ve S, S. (2022). An empirical study on consumer motives and attitude towards adoption of electric vehicles in India: Policy implications for stakeholders. Energy Policy, 165, 112941. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2022.112941
 • SCHUITEMA, G., ANABLE, J., SKIPPON, S., ve KINNEAR, N. (2013). The role of instrumental, hedonic and symbolic attributes in the intention to adopt electric vehicles. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 48, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.004
 • SEMEIJN, J., GELDERMAN, C. J., SCHIJNS, J. M. C., ve Van TIEL, R. (2019). Disability and pro environmental behavior – An investigation of the determinants of purchasing environmentally friendly cars by disabled consumers. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 67, 197–207. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2018.11.016
 • SIERZCHULA, W., BAKKER, S., MAAT, K., ve Van WEE, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. Energy policy, 68, 183-194. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.043
 • STEVENS, J. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. Lawrence Erlbaum.
 • TABACHNICK, B. G., ve FIDELL, L. S. (2007). Using multivariate statistics. New York: Pearson.
 • TUNÇEL, N. (2021). Intention to purchase electric vehicles: Evidence from an emerging market. Research in Transportation Business ve Management, 100764. https://doi.org/10.1016/J.RTBM.2021.100764
 • VAFAEI-ZADEH, A., WONG, T. K., HANIFAH, H., TEOH, A. P., ve NAWASEr, K. (2022). Modelling electric vehicle purchase intention among generation Y consumers in Malaysia. Research in Transportation Business ve Management, 100784. https://doi.org/10.1016/J.RTBM.2022.100784
 • VANDECASTEELE, B., ve GEUENS, M. (2010). Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation. International Journal of Research in Marketing, 27(4), 308–318. https://doi.org/10.1016/J.IJRESMAR.2010.08.004
 • VENKATESH, V., THONG, J. Y. L., ve XU, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly: Management Information Systems, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412
 • WANG, S., WANG, J., LI, J., WANG, J., ve LIANG, L. (2018). Policy implications for promoting the adoption of electric vehicles: Do consumer’s knowledge, perceived risk and financial incentive policy matter? Transportation Research Part A: Policy and Practice, 117, 58–69. https://doi.org/10.1016/J.TRA.2018.08.014
 • WU, J., LIAO, H., WANG, J. W., ve CHEN, T. (2019). The role of environmental concern in the public acceptance of autonomous electric vehicles: A survey from China. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 60, 37–46. https://doi.org/10.1016/J.TRF.2018.09.029
 • WUEBBLES, D. J., ve JAIN, A. K. (2001). Concerns about climate change and the role of fossil fuel use. Fuel processing technology, 71(1-3), 99-119. https://doi.org/10.1016/S0378-3820(01)00139-4
 • YILMAZ, A., ULAŞ, M., ve YEŞİL, A. (2022). Etnosentrizm ve Tüketici İlişkiselliği: Yerli Otomobil Satın Alma Niyetinin Öngörüsü. Journal of Selcuk Communication, 15(1), 110–141.
 • YOON, T., CHERRY, C. R., RYERSON, M. S., ve BELL, J. E. (2019). Carsharing demand estimation and fleet simulation with EV adoption. Journal of Cleaner Production, 206, 1051–1058. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2018.09.124
 • ZHANG, Y., YU, Y., ve ZOU, B. (2011). Analyzing public awareness and acceptance of alternative fuel vehicles in China: The case of EV. Energy Policy, 39(11), 7015-7024. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.07.055
 • ZHANG, Y., XIAO, C., ve ZHOU, G. (2020). Willingness to pay a price premium for energy-saving appliances: Role of perceived value and energy efficiency labeling. Journal of Cleaner Production, 242, 118555. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118555

Factors Affecting Electric Vehicle Purchasing Intention

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 106 - 122, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1124491

Abstract

Electric vehicles, which are an innovative technology, are more economical compared to gasoline and diesel vehicles due to their reduced energy consumption. In addition, it is expected that transportation emissions will decrease with the increase in the use of electric vehicles, which are pioneers in the green economy. The use of electric vehicle in Turkey is increasing day by day, but it is not clear which factors will be more prominent in consumers' decision to buy electric cars. In this direction, the aim of the study is to try to understand the effects of perceived usefulness, ease of use, price, hedonic innovation and environmental concern on the intention to buy electric cars, as perceived by consumers in choosing electric cars in Turkey. In the study, data were collected from 439 consumers through an online questionnaire and analyzed with structural equation modeling. According to the findings obtained in the research; It has been determined that perceived usefulness affects the purchase intention the most.

References

 • ACKAAH, W., KANTON, A. T., ve OSEI, K. K. (2022). Factors influencing consumers’ intentions to purchase electric vehicles in Ghana. Transportation Letters. https://doi.org/10.1080/19427867.2021.1990828
 • AĞBULUT, Ü., ve BAKİR, H. (2019). The investigation on economic and ecological impacts of tendency to electric vehicles instead of internal combustion engines. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 25-36. https://doi.org/10.29130/dubited.457914
 • BARIN, A., Bİ̇NGÖL, M., ve KARAASLAN, M. H. (2021). Türkiye’deki Elektrikli Otomobil Markalarının Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak Youtube Gönderilerinin İncelenmesi. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 78–107. https://doi.org/10.52736/UBEYAD.970255
 • BELDAD, A., ve HEGNER, S. (2018). Determinants of Fair Trade Product Purchase Intention of Dutch Consumers According to the Extended Theory of Planned Behaviour: The Moderating Role of Gender. Journal of Consumer Policy, 41(3), 191–210. https://doi.org/10.1007/S10603-018-9384-1/TABLES/6
 • BJERKAN, K. Y., NØRBECH, T. E., ve NORDTØMME, M. E. (2016). Incentives for promoting Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 43, 169–180. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2015.12.002
 • BOCKARJOVA, M., ve STEG, L. (2014). Can Protection Motivation Theory predict pro-environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the Netherlands. Global Environmental Change, 28(1), 276–288. https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2014.06.010
 • CARLEY, S., KRAUSE, R. M., LANE, B. W., ve GRAHAM, J. D. (2013). Intent to purchase a plug-in electric vehicle: A survey of early impressions in large US cites. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 18(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2012.09.007
 • CHAO, C. W., HUNG, Y. C., ve SUN, L. (2022). Does Consumer Innovativeness Matter in Electrified Vehicle? The Moderation Role of Consumer Involvement. Journal of International Consumer Marketing, 34(3), 298-311.
 • CHOİ, J. K., ve JI, Y. G. (2015). Investigating the Importance of Trust on Adopting an Autonomous Vehicle. Https://Doi.Org/10.1080/10447318.2015.1070549, 31(10), 692–702. https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1070549
 • CONGAR, K. (2021). Mercedes elektrikli araçlara 40 milyar dolar yatırım yapacak, 2030'da tam geçiş tamamlanacak. https://tr.euronews.com/2021/07/22/mercedes-elektrikli-araclara-40-milyar-dolar-yat-r-m-yapacak-2030-da-tam-gecis-tamamlanaca. (Erişim Tarihi: 12.12.2022)
 • DAVIS, F. D., BAGOZZI, R. P., ve WARSHAW, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Http://Dx.Doi.Org/10.1287/Mnsc.35.8.982, 35(8), 982–1003.
 • DEGİRMENCİ, K., ve BREITNER, M. H. (2017). Consumer purchase intentions for electric vehicles: Is green more important than price and range? Transportation Research Part D: Transport and Environment, 51, 250–260. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2017.01.001
 • EHSANI, M., GAO, Y., ve EMADI, A. (2003). Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design. CRC Press.
 • EGBUE, O., ve LONG, S. (2012). Barriers to widespread adoption of electric vehicles: An analysis of consumer attitudes and perceptions. Energy policy, 48, 717-729. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.009
 • GASANA, J., DILLIKAR, D., MENDY, A., FORNO, E., ve VIEIRA, E. R. (2012). Motor vehicle air pollution and asthma in children: a meta-analysis. Environmental Research, 117, 36-45. https://doi.org/10.1016/j.envres.2012.05.001
 • GREAVES, M., ZIBARRAS, L. D., ve STRIDE, C. (2013). Using the theory of planned behavior to explore environmental behavioral intentions in the workplace. Journal of Environmental Psychology, 34, 109–120. https://doi.org/10.1016/J.JENVP.2013.02.003
 • HACKBARTH, A., & MADLENER, R. (2013). Consumer preferences for alternative fuel vehicles: A discrete choice analysis. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 25, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.trd.2013.07.002
 • HELMERS, E., ve MARX, P. (2012). Electric cars: technical characteristics andenvironmental impacts. Environmental Sciences Europe, 24(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-14
 • HIDRUE, M. K., PARSONS, G. R., KEMPTON, W., ve GARDNER, M. P. (2011). Willingness to pay for electric vehicles and their attributes. Resource and Energy Economics, 33(3), 686-705. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2011.02.002
 • HIGUERAS-CASTILLO, E., KALINIC, Z., MARINKOVIC, V., ve LİÉBANA-CABANILLAS, F. J. (2020). A mixed analysis of perceptions of electric and hybrid vehicles. Energy Policy, 136, 111076. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.111076
 • HWANG, J., PARK, S., ve KIM, I. (2020). Understanding motivated consumer innovativeness in the context of a robotic restaurant: The moderating role of product knowledge. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 272–282. https://doi.org/10.1016/J.JHTM.2020.06.003
 • IEA, (2023). Explore and download the full data behind the Global EV Outlook. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer (Erişim Tarihi: 26.04.2023).
 • KARAMEHMET, B., ve MORGÜL, E. (2018). Tüketicilerin Elektrikli Araç Tercihleri: Literatür Taraması ve Türkiye’de Tanıtımına Yönelik Öneriler. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 40, 246–260. https://doi.org/10.17498/KDENIZ.425914
 • KEMPTON, W., ve LETENDRE, S. E. (1997). Electric vehicles as a new power source for electric utilities. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2(3) 157-175. https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00001-1
 • KOCAGÖZ, E., İĞDE, Ç. S., ve ÇETİNDAĞ, G. (2020). Elektrikli ve akıllı, yerli ve milli: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun tanıttığı araçlara yönelik tüketicilerin ilk değerlendirmeleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(49), 55–74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/58345/841712
 • KRISHNAN, R., ve BUTT, B. (2022). “The gasoline of the future:” points of continuity, energy materiality, and corporate marketing of electric vehicles among automakers and utilities. Energy Research ve Social Science, 83, 102349. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2021.102349
 • LANE, B., ve POTTER, S. (2007). The adoption of cleaner vehicles in the UK: exploring the consumer attitude–action gap. Journal of cleaner production, 15(11-12), 1085-1092. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.05.026
 • MASSIANI, J. (2015). Cost-Benefit Analysis of policies for the development of electric vehicles in Germany: Methods and results. Transport Policy, 38, 19–26. https://doi.org/10.1016/J.TRANPOL.2014.10.005
 • MELTON, N., AXSEN, J., ve GOLDBERG, S. (2017). Evaluating plug-in electric vehicle policies in the context of long-term greenhouse gas reduction goals: Comparing 10 Canadian provinces using the “PEV policy report card.” Energy Policy, 107, 381–393. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2017.04.052
 • MOCK, P., ve YANG, Z. (2014). Driving Electrification: A Global Comparison of Fiscal Incentive Policy for Electric Vehicles. International Council on Clean Transportation. (White Paper). Washington, DC.
 • MOHAMED, M., HIGGINS, C. D., FERGUSON, M., ve RÉQUİA, W. J. (2018). The influence of vehicle body type in shaping behavioural intention to acquire electric vehicles: A multi-group structural equation approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 116, 54–72. https://doi.org/10.1016/J.TRA.2018.05.011
 • MOHD SUKI, N., ve MOHD SUKI, N. (2019). Examination of peer influence as a moderator and predictor in explaining green purchase behaviour in a developing country. Journal of Cleaner Production, 228, 833–844. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.04.218
 • MOONS, I., ve De PELSMACKER, P. (2012). Emotions as determinants of electric car usage intention. Journal of marketing management, 28(3-4), 195-237. https://doi.org/10.1080/0267257X.2012.659007
 • NAZAN, Ö. Ö. (2022). Yenlikçi Tüketici Davranışları: Türkiye ve Almanya’da Elektrikli Araçların Kabulü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Denizli.
 • NIAN, V., HARI, M. P., ve YUAN, J. (2019). A new business model for encouraging the adoption of electric vehicles in the absence of policy support. Applied Energy, 235, 1106–1117. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2018.10.126
 • NYKVIST, B., ve NILSSON, M. (2015). Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles. Nature Climate Change, 5(4), 329-332. https://doi.org/10.1038/nclimate2564
 • OZAKI, R., ve SEVASTYANOVA, K. (2011). Going hybrid: An analysis of consumer purchase motivations. Energy Policy, 39(5), 2217–2227. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2010.04.024
 • PETERS, A., ve DÜTSCHKE, E. (2014). How do consumers perceive electric vehicles? A comparison of German consumer groups. Journal of Environmental Policy & Planning, 16(3), 359-377. https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.879037
 • ROGERS, E. M. (1983). Diffusion of innovations. London: The Free Press.
 • SAHOO, D., HARICHANDAN, S., KAR, S. K., ve S, S. (2022). An empirical study on consumer motives and attitude towards adoption of electric vehicles in India: Policy implications for stakeholders. Energy Policy, 165, 112941. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2022.112941
 • SCHUITEMA, G., ANABLE, J., SKIPPON, S., ve KINNEAR, N. (2013). The role of instrumental, hedonic and symbolic attributes in the intention to adopt electric vehicles. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 48, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.004
 • SEMEIJN, J., GELDERMAN, C. J., SCHIJNS, J. M. C., ve Van TIEL, R. (2019). Disability and pro environmental behavior – An investigation of the determinants of purchasing environmentally friendly cars by disabled consumers. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 67, 197–207. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2018.11.016
 • SIERZCHULA, W., BAKKER, S., MAAT, K., ve Van WEE, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. Energy policy, 68, 183-194. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.043
 • STEVENS, J. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. Lawrence Erlbaum.
 • TABACHNICK, B. G., ve FIDELL, L. S. (2007). Using multivariate statistics. New York: Pearson.
 • TUNÇEL, N. (2021). Intention to purchase electric vehicles: Evidence from an emerging market. Research in Transportation Business ve Management, 100764. https://doi.org/10.1016/J.RTBM.2021.100764
 • VAFAEI-ZADEH, A., WONG, T. K., HANIFAH, H., TEOH, A. P., ve NAWASEr, K. (2022). Modelling electric vehicle purchase intention among generation Y consumers in Malaysia. Research in Transportation Business ve Management, 100784. https://doi.org/10.1016/J.RTBM.2022.100784
 • VANDECASTEELE, B., ve GEUENS, M. (2010). Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation. International Journal of Research in Marketing, 27(4), 308–318. https://doi.org/10.1016/J.IJRESMAR.2010.08.004
 • VENKATESH, V., THONG, J. Y. L., ve XU, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly: Management Information Systems, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412
 • WANG, S., WANG, J., LI, J., WANG, J., ve LIANG, L. (2018). Policy implications for promoting the adoption of electric vehicles: Do consumer’s knowledge, perceived risk and financial incentive policy matter? Transportation Research Part A: Policy and Practice, 117, 58–69. https://doi.org/10.1016/J.TRA.2018.08.014
 • WU, J., LIAO, H., WANG, J. W., ve CHEN, T. (2019). The role of environmental concern in the public acceptance of autonomous electric vehicles: A survey from China. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 60, 37–46. https://doi.org/10.1016/J.TRF.2018.09.029
 • WUEBBLES, D. J., ve JAIN, A. K. (2001). Concerns about climate change and the role of fossil fuel use. Fuel processing technology, 71(1-3), 99-119. https://doi.org/10.1016/S0378-3820(01)00139-4
 • YILMAZ, A., ULAŞ, M., ve YEŞİL, A. (2022). Etnosentrizm ve Tüketici İlişkiselliği: Yerli Otomobil Satın Alma Niyetinin Öngörüsü. Journal of Selcuk Communication, 15(1), 110–141.
 • YOON, T., CHERRY, C. R., RYERSON, M. S., ve BELL, J. E. (2019). Carsharing demand estimation and fleet simulation with EV adoption. Journal of Cleaner Production, 206, 1051–1058. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2018.09.124
 • ZHANG, Y., YU, Y., ve ZOU, B. (2011). Analyzing public awareness and acceptance of alternative fuel vehicles in China: The case of EV. Energy Policy, 39(11), 7015-7024. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.07.055
 • ZHANG, Y., XIAO, C., ve ZHOU, G. (2020). Willingness to pay a price premium for energy-saving appliances: Role of perceived value and energy efficiency labeling. Journal of Cleaner Production, 242, 118555. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118555
There are 56 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sales Management, Consumer Behaviour
Journal Section Articles
Authors

İbrahim Halil Efendioğlu 0000-0002-4968-375X

Early Pub Date May 16, 2024
Publication Date May 17, 2024
Acceptance Date August 2, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Efendioğlu, İ. H. (2024). Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 106-122. https://doi.org/10.17336/igusbd.1124491

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)