About Us

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İGÜSBD)
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IGUJSS)
INTERNATIONAL PEER–REVIEWED JOURNAL


ISSN: 2148-4287 & E-ISSN: 2148-7189

İstanbul Gelişim Üniversitesi Adına Sahibi / Owner on Behalf of Istanbul Gelisim University
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Editör / Editor
Assoc. Prof. Dr. Serdar EGELİ

Editör Yardımcıları / Assistant Editors
PhD. Turgay KARALİNÇ
PhD. Fikriye Gözde MOCAN
PhD. Onur ÖZDEMİR
PhD. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN
PhD. İbrahim Halil YAŞAR

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Prof. Dr. Ayten ERDOĞAN
Prof. Dr. Kamil KAYA
Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU
Prof. Dr. Mehmet Selçuk USLU
Assoc. Prof. Dr. Serdar EGELİ

Yazı İşleri Kurulu / Publication Board
Spec. Ahmet Şenol ARMAĞAN
Res. Asst. A. Mecid VERGÜL

Tasarım / Design
Özgür KIYAK

Yazışma ve Haberleşme Adresi / Correspondence and Communication
İstanbul Gelişim Üniversitesi - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.
No: 1 34310 Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE

Tel. / Phone: +90 212 4227000
Dahili / Ext.: 350
Belgeç / Fax: +90 212 4227401
E-posta / E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr
Ağ Sayfası / Web Site: http://dergi.gelisim.edu.tr
Twitter: @IGUSBD


İstanbul Gelişim Üniversitesi yayını olan Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Makalelerdeki düşünce, görüş, varsayım, sav veya tezler eser sahiplerine aittir; İstanbul Gelişim Üniversitesi sorumlu tutulamaz. /
The Journal of Social Sciences is an international peer–reviewed journal and published biannually. The opinions, thoughts, postulations or proposals within the articles are but reflections of the authors and do not, in any way, represent those of the Istanbul Gelisim University.

Last Update Time: 4/26/23, 2:40:25 PM

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)