Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 72 - 91 2015-09-15

HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Ferhat ÇETİNKAYA [1] , Belkıs ÖZKARA [2]


Bu çalışmanın problem cümlesini; Kapadokya bölgesinde faaliyet göstermekte olan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algıları ve bazı demografik özellikler tarafından ne derece etkilendiğinin tespit edilmesi oluşturmuştur. Bu araştırmada çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi, psikolojik sözleşme ihlallerinin ve bazı demografik faktörlerin örgütsel sinizm düzeyini ne derece etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışanlara anketler gönderilmiş, anketlere cevap veren 720 kişinin görüşleri doğrultusunda araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda çalışanların örgütsel sinizmin alt boyutları içinde görece en fazla bilişsel sinizm yaşadıkları, daha sonra davranışsal sinizm ve son olarak da duyuşsal sinizm yaşadıkları saptanmıştır. Psikolojik sözleşme ihlali algı düzeylerinin de genel olarak orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algı düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Örgütsel sinizm, psikolojik sözleşme ihlali, hiyerarşik regrasyon analizi
  • Andersson, L.M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49 (11), 1397-1398.
  • Arslan, B. ve Ulaş, D. (2004). İstihdamın Korunması ve İşten Çıkarılanlara Uygulanan Yardımlar. Ege Akademik Bakış, 4, 1-2.
  • Aydın, İ. Yılmaz, K. Memduhoğlu, H.B. Oğuz, E. ve Güngör, S. (2008). Academic and Non-Academic Staff’s Psychological Contract in Turkey. Higher Education Quarterly, 3, 252-272.
  • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer, Ezgi Kitabevi, Bursa.
  • Baz, M. Kaya, S. ve Savaş, K. (2011). İşveren ve İş Gören İlişkileri. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 91-92.
  • Bedeian, A. (2007). Even if the Tower is ‘Ivory’, It isn’t White: Understanding the Consequences of Faculty Cynicism. Academy Of Management Learning &Education, 6 (1), 9-32.
Journal Section Issue
Authors

Author: Fatih Ferhat ÇETİNKAYA

Author: Belkıs ÖZKARA

Dates

Publication Date : September 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317940, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {72 - 91}, doi = {}, title = {HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Fatih Ferhat and Özkara, Belkıs} }
APA Çetinkaya, F , Özkara, B . (2015). HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 72-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317940
MLA Çetinkaya, F , Özkara, B . "HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 72-91 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317940>
Chicago Çetinkaya, F , Özkara, B . "HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 72-91
RIS TY - JOUR T1 - HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Fatih Ferhat Çetinkaya , Belkıs Özkara Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 91 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Fatih Ferhat Çetinkaya , Belkıs Özkara %T HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Çetinkaya, Fatih Ferhat , Özkara, Belkıs . "HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (September 2015): 72-91 .
AMA Çetinkaya F , Özkara B . HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 72-91.
Vancouver Çetinkaya F , Özkara B . HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 72-91.
IEEE F. Çetinkaya and B. Özkara , "HİZMET İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 72-91, Sep. 2015