Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 92 - 99 2015-09-15

ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ

Öznur AKPINAR [1] , Veysel TEMEL [2] , Sefa Şahan BİROL [3] , Selahattin AKPINAR [4] , Kazım NAS [5]


Bu araştırma üniversitelerde öğrenim gören hokey sporcularının karar verme düzeyleri belirleyerek demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okuyan Türkiye üniversiteler arası Hokey şampiyonasına katılan 10 takımdan toplam 133 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Mann ve diğerleri (1998) tarafından (Melbourne Decision Making Questionary) geliştirilen ve Deniz (2004) tarafından Türk.eye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan hokey sporcularının karar vermede öz saygı ve dikkatli karar verme düzeyleri yüksek, kaçıngan ve erteleyici karar verme stilleri düşük ve panik karar verme stili ise orta seviyede tespit edilerek demografik özelliklere göre de bazılarında anlamlı bir fark bulunamazken bazı değişkenlerde ise anlamlı bir fark bulunmuştur.

Karar verme, Spor, Hokey
  • Bacanlı, F. (2008). Kariyer karar verme süreci. R. Özyürek (Editör). Kariyer Yolculuğu. Ankara: Ses Reklam İletişim Hizmetleri.
  • Certel, Z., Bahadır, Z., Sönmez, G.T.,(2013) Takım sporları açısından karar vermede öz saygı ve karar verme stillerine yönelik bir araştırma, Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı 1. Niğde.
  • Çetin M.Ç. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karar verme stilleri, sosyal beceri düzeyleri ve Stresle başa çıkma biçimlerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Gazi üniversitesi, sağlık bilimleri enstitüsü, doktora tezi, Ankara
  • Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti gösterme ilişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
  • Deniz, E. (2004). Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı, karar verme stilleri ve problem çözme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4(15), 25- 35.
Journal Section Issue
Authors

Author: Öznur AKPINAR

Author: Veysel TEMEL

Author: Sefa Şahan BİROL

Author: Selahattin AKPINAR

Author: Kazım NAS

Dates

Publication Date : September 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317941, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {92 - 99}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Akpınar, Öznur and Temel, Veysel and Birol, Sefa Şahan and Akpınar, Selahattin and Nas, Kazım} }
APA Akpınar, Ö , Temel, V , Birol, S , Akpınar, S , Nas, K . (2015). ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 92-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317941
MLA Akpınar, Ö , Temel, V , Birol, S , Akpınar, S , Nas, K . "ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 92-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317941>
Chicago Akpınar, Ö , Temel, V , Birol, S , Akpınar, S , Nas, K . "ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 92-99
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Öznur Akpınar , Veysel Temel , Sefa Şahan Birol , Selahattin Akpınar , Kazım Nas Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 99 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ %A Öznur Akpınar , Veysel Temel , Sefa Şahan Birol , Selahattin Akpınar , Kazım Nas %T ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Akpınar, Öznur , Temel, Veysel , Birol, Sefa Şahan , Akpınar, Selahattin , Nas, Kazım . "ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (September 2015): 92-99 .
AMA Akpınar Ö , Temel V , Birol S , Akpınar S , Nas K . ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 92-99.
Vancouver Akpınar Ö , Temel V , Birol S , Akpınar S , Nas K . ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 92-99.
IEEE Ö. Akpınar , V. Temel , S. Birol , S. Akpınar and K. Nas , "ÜNİVERSİTEDE OKUYAN HOKEY SPORCULARININ KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 92-99, Sep. 2015