Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 100 - 119 2015-09-15

KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Erol TURAN [1] , Alper Tunga ŞEN [2] , Emre AYDİLEK [3]


Siyasal tutum ve davranışlar, siyaset sosyolojisinin alanına giren siyasal katılma biçimlerinden sadece biri olmasına rağmen, bireylerin siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını yansıtan genel bir kavramdır. Bu açıdan siyasal davranış; basit bir karar almadan, yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsamaktadır. Siyasal davranış konusu çok boyutlu bir konudur. Konunun kültürel, dinsel, ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok y.nü bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, siyasal davranışı etkileyen ve yönlendiren pek çok faktör mevcuttur. Şimdiye kadar bu faktörlerin birçoğu çeşitli açılardan ele alınıp incelenmiştir. Ancak bu faktörler arasında kültürel ve dinsel olarak nitelendirilebilecek faktörler ülkemizde daha yeni yeni çalışma konusu olmaktadırlar. Çalışmamızın önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bireylerin siyasal tutum ve davranışlarında sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel faktörlerin rolünü temel alarak yapılacak bu çalışmanın iki y.nü bulunmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında öncelikle bireylerin siyasal davranışlarının temel dinamikleri ortaya konularak bu davranışların genel karakteristikleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra siyasal davranışları açıklayan kuramsal modeller temel alınarak Kastamonu bölgesinde bireylerin siyasal davranışlarda etkili olduğu düşünülen dinsel, sosyo-psikolojik ve kültürel faktörlere yönelik olarak tutumları ve algıları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kastamonu, Siyasal Tutum, Siyasal Davranış, Siyasal Katılma, Siyasal Eylem
  • ABUZAR, C. (2003). Sosyal Değişme Ve Din İlişkileri: Şanlı Urfa Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
  • BAYKAL, Deniz (1970). Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
  • BALTACI, Cemal ve Erdal Eke (2012). “Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı: Isparta Örnek Olayı”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, ss. 115-126.
  • ÇAĞLAR, Nedret (2011). ‘’Kadının Siyasal Yaşama Katılımı Ve Kota Uygulamaları’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C:3, S:4, ss. 56-79.
Journal Section Issue
Authors

Author: Erol TURAN

Author: Alper Tunga ŞEN

Author: Emre AYDİLEK

Dates

Publication Date : September 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317942, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {100 - 119}, doi = {}, title = {KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Turan, Erol and Şen, Alper Tunga and Aydilek, Emre} }
APA Turan, E , Şen, A , Aydilek, E . (2015). KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 100-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317942
MLA Turan, E , Şen, A , Aydilek, E . "KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 100-119 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317942>
Chicago Turan, E , Şen, A , Aydilek, E . "KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 100-119
RIS TY - JOUR T1 - KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ AU - Erol Turan , Alper Tunga Şen , Emre Aydilek Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 119 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ %A Erol Turan , Alper Tunga Şen , Emre Aydilek %T KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Turan, Erol , Şen, Alper Tunga , Aydilek, Emre . "KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (September 2015): 100-119 .
AMA Turan E , Şen A , Aydilek E . KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 100-119.
Vancouver Turan E , Şen A , Aydilek E . KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 100-119.
IEEE E. Turan , A. Şen and E. Aydilek , "KASTAMONU BÖLGESİNDE SİYASAL TUTUM VE DAVRANIŞLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 100-119, Sep. 2015