Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 45 - 55 2015-10-15

ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yavuz GÜLOĞLU [1]


Ormancılık hizmetleri ve turizm faaliyetleri birbiriyle yakın ilişki içindedir. Turizm çeşitlerinden bir kısmının orman arazileri üzerinde yapılmak istenmesi, orman arazilerinin turizm amacıyla tahsisinin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Ormanların turizm yatırımları için tahsisi konusu Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Milli Parklar Kanunu’nda düzenlenmiş ve zaman içinde yasal düzenlemeler iptal davalarına konu olmuş ve mevzuatta değişiklikler yapılmıştır. Yasal düzenlemelerle ormanların turizm yatırımlarına tahsisine izin verilmeye başlanmasıyla birlikte özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde birçok orman alanı turizm amaçlı tahsis işlemine konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, idare tarafından orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi işleminin, idari işlemin unsurları bakımından incelenmesidir.

Turizm, tahsis, orman, idari işlem
  • Akesen, A. (1983) ‘Ulusal Doğa ve Doğa Kaynakları Koruma Sistemimizin Temel Öğeleri’, Tabiat ve İnsan, Yıl 7, S.1.
  • Akyılmaz, B. (2000). İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara: Yetkin Yayınları.
  • Ayanoğlu, S. (1999). Anayasa Hükümleri Karşısında Orman Mevzuatımız, Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını No:126, s.11-39.
  • Coşkun, A.A. (2008a). Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum, Temmuz 2015, http://www.foresteconomics.org/turizm.pdf
Journal Section Issue
Authors

Author: Yavuz GÜLOĞLU

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317950, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {45 - 55}, doi = {}, title = {ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Güloğlu, Yavuz} }
APA Güloğlu, Y . (2015). ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 45-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317950
MLA Güloğlu, Y . "ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 45-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317950>
Chicago Güloğlu, Y . "ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 45-55
RIS TY - JOUR T1 - ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yavuz Güloğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 55 VL - 10 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yavuz Güloğlu %T ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Güloğlu, Yavuz . "ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 4 (October 2015): 45-55 .
AMA Güloğlu Y . ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 45-55.
Vancouver Güloğlu Y . ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 45-55.
IEEE Y. Güloğlu , "ORMANLARIN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNİN İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 45-55, Oct. 2015