Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 22 - 35 2016-07-15

BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF TR82 REGION (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) IN THE CONTEXT OF WELL-BEING INDEX WHICH IS A PROSPERITY INDICATOR

Orhan KANDEMİR [1] , Murat KÜRKCÜ [2]


Günümüzde kalkınmanın merkezine “insan ve onun mutluluğu” konulmuştur. Bu nedenle refah göstergesi olarak sadece kişi başına gelir gibi maddi unsurlar değil, bunun yanında eğitim, sağlık, çevre, sosyal yaşam gibi toplumsal kalkınmanın bütün yönlerini kapsayan yeni ölçü birimleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni ölçü birimlerinden birisi TÜİK (2016a) tarafından yayımlanan illerde yaşam endeksidir. Bu endeks konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutundan oluşmaktadır.  Bu bağlamda çalışmanın amacı, TR82 bölgesinde (Kastamonu, Sinop ve Çankırı) yaşayan halkın refahının arttırılması için bölge illerinin 81 il içindeki durumunu; hem genel yaşam endeksi hem de bu yaşam endeksini belirleyen 11 alt boyut kapsamında değerlendirerek bölgenin zayıf yanlarını ortaya koymaktır. TÜİK (2016a)’in illerde yaşam endeksi sıralamasına göre Kastamonu İli 36. sırada, Çankırı 22. sırada ve Sinop 11. sırada yer almaktadır. Çalışmada TR82 Bölgesi illerinin sahip olduğu yaşam endeksi boyutlarından 40. sıra ve daha gerilerde olanlar, geliştirilmesi politika yapıcılar için öncelik arz eden alanlar olarak belirlenerek ayrıntılı analiz edilmiştir. Bölge illerinin görece zayıf olduğu bu boyutlar Kastamonu İli için, altyapı hizmetlerine erişim, sağlık, çalışma hayatı, yaşam memnuniyeti ve sosyal yaşam, Sinop İli için, altyapı hizmetlerine erişim ve sağlık, Çankırı İli için, altyapı hizmetlerine erişim, çalışma hayatı, eğitim ve sosyal yaşamdır. İllerin görece zayıf olduğu bu boyutların, göstergeleri ile birlikte ayrıntılı olarak analiz edilmesi sayesinde gerekli politika tedbirleri daha kolay alınacak dolayısıyla bölgenin sahip olduğu refah ve mutluluk düzeyi de yükselecektir. 

At the present time human and his happiness has been put in the centre of development. For this reason, not only substantial elements like income per capita as a prosperity indicator but also new units of measurement including all sides of social development such as training, health, environment, social life have been started to be used. One of these new units of measurement is the well-being index for provinces published by TurkStat (2016a). This index consists of eleven dimensions of living on the bring of the housing, working life, income and wealth, health, training, environment, safety, civil participation, access to infrastructure services, social life and life satisfaction. In this context, the aim of the study is to introduce the weak sides of the region by evaluating the situation of region provinces among 81 provinces for increasing the welfare of people living in the TR82 region (Kastamonu, Sinop and Çankırı) within the context of both general well-being index and 11 sub-dimensions determining this well-being index. According to TurkStat’s (2016a) well-being index rankings for provinces, Kastamonu, Çankırı and Sinop provinces are respectively located as the thirty sixth, twenty-second and eleventh. In the study, ones in more back rank and 40th from wellbeing index dimensions possessed by the provinces of TR82 Region were analyzed in detail by determining as areas of priority for developing by policy makers. These dimensions that the provinces of the region are relatively weak are access to infrastructure services, health, working life, life satisfaction and social life for Kastamonu province; access to infrastructure services and health for
Sinop province; access to infrastructure services, working life, education and social life for Çankırı province. Thanks to the detailed analysis with indicators of these dimensions owned relatively weak in the provinces, necessary policy measures will b

  • Akar, Sevda (2014), “Türkiye’de Daha İyi Yaşam Endeksi: OECD Ülkeleri İle Karşılaştırma”, Journal of Life Economics 1/2014.
  • Akgül, Urungu (2010), “Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı:24, 133-164.
  • Arslan, Kahraman (2005) “Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4 Sayı:7 (Bahar 2005/1), ss.275-294.
  • Birleşmiş Milletler (2012), İstediğimiz Gelecek, Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20), Rio de Janeiro, Brezilya, 20-22 Haziran 2012, Konferans Çıktısı, ISBN 978- 605-4667-14-7.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Orhan KANDEMİR

Author: Murat KÜRKCÜ

Dates

Publication Date : July 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318422, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {22 - 35}, doi = {}, title = {BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Kandemi̇r, Orhan and Kürkcü, Murat} }
APA Kandemi̇r, O , Kürkcü, M . (2016). BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 22-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318422
MLA Kandemi̇r, O , Kürkcü, M . "BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 22-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318422>
Chicago Kandemi̇r, O , Kürkcü, M . "BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 22-35
RIS TY - JOUR T1 - BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ AU - Orhan Kandemi̇r , Murat Kürkcü Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 35 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ %A Orhan Kandemi̇r , Murat Kürkcü %T BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Kandemi̇r, Orhan , Kürkcü, Murat . "BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (July 2016): 22-35 .
AMA Kandemi̇r O , Kürkcü M . BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 22-35.
Vancouver Kandemi̇r O , Kürkcü M . BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 22-35.
IEEE O. Kandemi̇r and M. Kürkcü , "BİR REFAH GÖSTERGESİ OLAN “YAŞAM ENDEKSİ” BAĞLAMINDA TR82 (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP) BÖLGESİNİN ANALİZİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 22-35, Jul. 2016