Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 50 - 79 2016-10-15

ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Ebru NERGİZ [1] , Fatih YILMAZ [2]


 İşletmelerin rekabet üstünlüğünü koruması, verimliliğin sağlanması büyük oranda çalışanların verimliliği ile alakalıdır. Çalışanların verimliliğinin sağlanması da ancak çalıştıkları işten memnun olmalarıyla mümkündür. Çalışanların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri işlerinden duydukları tatmin derecesine bağlıdır. Bu bağlamda çalışanların işlerinden duyduğu tatmin ya da tatminsizlik durumunu belirleyebilmek için performans değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı çalışanların iş tatminleri ile performansları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışanların iş tatminlerinin performanslarına etkisinin olup olmadığı, varsa ne düzeyde olduğunun saptanmasına yönelik bir çalışma yapılacaktır. Öncelikle literatür taraması yapılarak iş tatmini ve performans kavramları açıklanacaktır ve bu kavramların insan kaynakları yönetimi açısından önemi araştırılacaktır. Ayrıca işgörenlerin iş tatmini ve performans düzeylerini ölçme teknikleri ve yöntemleri incelenecektir. Son olarak, Atatürk Havalimanı Gümrüksüz Satış İşletmesi çalışanlarına anket uygulanarak iş tatminleri ile performansları arasındaki ilişki ölçülecektir. 

İş tatmini, işgören performansı, regresyon analizi, korelasyon analizi
  • Akçakanat, Tahsin (2009), ‘‘İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama’’, SBE, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
  • Aksu, Nedim (2012), ‘‘İş Tatmininin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi’’, Polis Bilimleri Dergisi,14(1),59-79
  • Akşit Aşık, Nuran (2010), ‘‘Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel Ve Örgütsel Faktörler İle Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Değerlendirme’’, Türk İdare Dergisi, 467(Haziran), 31-51
  • Aliyeva, Aynura (2013), ‘‘Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma’’, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara
  • Barutçugil, İsmet (2002), Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul
Journal Section Issue
Authors

Author: Ebru NERGİZ

Author: Fatih YILMAZ

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318426, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {50 - 79}, doi = {}, title = {ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Nergi̇z, Ebru and Yılmaz, Fatih} }
APA Nergi̇z, E , Yılmaz, F . (2016). ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 50-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318426
MLA Nergi̇z, E , Yılmaz, F . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 50-79 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318426>
Chicago Nergi̇z, E , Yılmaz, F . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 50-79
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ AU - Ebru Nergi̇z , Fatih Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 79 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ %A Ebru Nergi̇z , Fatih Yılmaz %T ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Nergi̇z, Ebru , Yılmaz, Fatih . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 50-79 .
AMA Nergi̇z E , Yılmaz F . ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 50-79.
Vancouver Nergi̇z E , Yılmaz F . ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 50-79.
IEEE E. Nergi̇z and F. Yılmaz , "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 50-79, Oct. 2016