Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 118 - 133 2017-12-22

GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ

A. Cemkut BADEM [1] , Yavuz KILINÇ [2]


Geleneksel hacim tabanlı maliyetleme yönteminin eksikliklerini ve hatalarını gidermek amacı ile geliştirilen faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bu maliyetleme yönteminin özellikle karmaşık süreçleri bünyesinde barındıran işletmeler tarafından uygulanabilmesi ve bu uygulanabilirliğin sürekli hale getirilebilmesinin oldukça zor olduğu belirlenmiştir. FTM yönteminin bu karmaşıklığı bilim insanlarını başka bir maliyetleme yönteminin geliştirilmesine zorlamıştır. Kaplan ve Anderson (2004) yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, temelinde FTM’yi içeren, ancak FTM’ye göre daha basit, daha kolay uygulanabilir ve daha az masraflı olduğunu belirttikleri Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ZEFTM) yöntemini geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, her üç maliyetleme yaklaşımını bir uygulama vasıtası ile karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Hacim Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
  • Baird, Kevin M.; Graeme L. Harrison; Robert C. Reeve (2004), “Adoption Of Activity Management Practices: A Note On The Extent Of Adoption And The İnfluence Of Organizational And Cultural Factors”, Management Accounting Research, 15(4), 393–399. Cengiz, Emre (2011), “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Arasındaki Farklar: Bir Mobilya Üretici Firmada Vaka Çalışması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, 33-58. Cohen, Sandra; George Venieris; Efrosini Kaimenaki (2005), “ABC: Adopters, Supporters, Deniers And Unawares”, Managerial Auditing Journal, 20(9), 981–1000. Demeere Nathalie; Kristof Stouthuysen; Filip Roodhooft (2009), “Time Driven Activity Based Costing In An Outpation Clinic Environment: Development, Relevance and Managerial Impact”, Health Policy, No:92, 296-304. Eker, Melek Çakır (2002), “Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yöntemine Göre Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesinde 8 No’lu Hesap Grubunun Kullanımı”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1/21, 237-256. Erden, Selman Aziz (2004), Üretim Ortamları Maliyet Yönetim Sistemleri İlişkisi ve Stratejik Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitabevi Yayınları, İstanbul. Everaert, Patricia ve Werner Bruggeman (2007), “Time-Driven Activity-Based Costing: Exploring The Underlying Model”, Cost Management, 21(2), 16–20. Gupta, M. ve K. Galloway (2003), “Activity – Based Costing / Management and its Implications for Operations Management”, Technovation, 23, 131-138. Haftacı, Vasfi (2011), Maliyet Muhasebesi, Umuttepe Yayınları, İzmit. Innes, John; Falconer Mitchel; Donald Sinclair (2000), “Activity-Based Costing İn The U.K.'S Largest Companies: A Comparison Of 1994 And 1999 Survey Results”, Management Accounting Research, 11(3), 349–362. Kaplan, Robert S. ve Steven R. Anderson (2003), “Time-Driven Activity-Based Costing. White Paper Presented At The First European Summit On Time-Driven Activity-Based Costing”, Available from: http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/papers2/0304/04-045.pdf. Kaplan, Robert S. ve Steven R. Anderson (2004), “Time-Driven Activity-Based Costing”, Harvard Business Review, 82(11), 131–138. Kaplan, Robert S. ve Steven R. Anderson (2007). “The Innovation Of Time-Driven Activity-Based Costing”, Cost Management, 21(2), 5–15. Pernot, Eli; Filip Roodhooft; Alexandra Van den Abbeele (2007), “Time-Driven Activity-Based Costing For Inter-Library Services: A Case Study In A University”, Journal of Academic of Librarianship, 33(5), 551–560. Polat, Levent (2011), “Zaman Sürücülü Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Bir Sanayi İşletmesinde Uygulanması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 126-137. Ratnatunga, Janek; Michael S. C. Tse; Kashi R. Balachandran (2012), “Cost Management in Sri Lanka: A Case Study on Volume, Activity and Time as Cost Drivers”, The International Journal of Accounting, 47, 281-301. Saban, Metin ve Gülay G. İrak (2009), “Çağdaş Maliyet Yönetimi Sistemlerinden Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, 97–108. Szychta, Anna (2010), “Time Driven Activity Based Costing in Service Industries”, Social Sciences, Nr:1,67, 49-60. Tse, Michael S. C. ve Maleen Gong (2009), “Recognition Of Idle Resources In Time-Driven Activity-Based Costing And Resource Consumption Accounting Models”, Journal of Applied Management Accounting Research, 7(2), 41–54. Ülker, Yakup ve Hüseyin İskender (2005), “Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve John Deere Örneği”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/13, 189-217.
Journal Section Issue
Authors

Author: A. Cemkut BADEM
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yavuz KILINÇ
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu341951, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {118 - 133}, doi = {}, title = {GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Badem, A. Cemkut and Kılınç, Yavuz} }
APA Badem, A , Kılınç, Y . (2017). GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 118-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/341951
MLA Badem, A , Kılınç, Y . "GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 118-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/341951>
Chicago Badem, A , Kılınç, Y . "GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 118-133
RIS TY - JOUR T1 - GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ AU - A. Cemkut Badem , Yavuz Kılınç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 133 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ %A A. Cemkut Badem , Yavuz Kılınç %T GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Badem, A. Cemkut , Kılınç, Yavuz . "GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 118-133 .
AMA Badem A , Kılınç Y . GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 118-133.
Vancouver Badem A , Kılınç Y . GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 118-133.
IEEE A. Badem and Y. Kılınç , "GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 118-133, Dec. 2017