International Journal of Humanities and Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org


International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University

International Journal of Humanities and Education

e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org
Cover Image


International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University
Volume 6 - Issue 13 - Apr 30, 2020
 1. Jenerik
  Pages 1 - 11
  İjhe İJHE
 2. Using Games To Teach Spanish As A Foreign Language In One-On-One Sessions With Young Learners
  Pages 1 - 16
  Claudia ANAYA BARAJAS , Astrid RAMÍREZ VALENCİA
 3. The Didactic Use of Mantle of the Expert in Teaching CLIL (Content Language Integrated Learning) Geography: an Action Research in Primary Education
  Pages 17 - 34
  Georgia KOSMA
 4. The Persecution of Balkan Turks in the Last Period of the Ottoman State and Balkan Wars
  Pages 35 - 48
  Hasan ACAR , Şenol BAYRAM
 5. The Use Of Women Beauty As Advertising Attraction: Semiological Analysis Of Three Magazine Advertising
  Pages 49 - 67
  Nural İMİK TANYILDIZI , Ayşe Şebnem YOLCU
 6. Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi
  Pages 68 - 84
  Esra ÖZAY KÖSE , Taha YILDIRIM
 7. Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Kadın Yetişkinlerde Öğrenme Süreçlerinin Ev İçi Ücretsiz Emek Üzerinden Değerlendirilmesi
  Pages 85 - 117
  Havva KAYA , Berkan ALTAN
 8. Yaşlılıkta Cinselliği Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler
  Pages 118 - 127
  Demet KARAKARTAL
 9. Çocuk Gelişimcilerin Meslek Algılarının Değerlendirilmesi
  Pages 128 - 144
  Ridvan KARABULUT , Enver TÜRKSOY , Asude ARSLAN , Şengül ULAŞ
 10. Cinsel İstismarın Önlenmesinde Cinsel Eğitimin Önemi
  Pages 145 - 156
  Demet KARAKARTAL
 11. Elektronik Kültür Ortamında Sosyal Kodlamalar: Medyada Eğlence Kaynağı Olarak Şiddet İçerikli Mizahın Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
  Pages 157 - 178
  Mehmet ÖZDEMİR
 12. Toplumsal Güvenliğin Sağlanmasında Önleyici Kolluğun Etkinliği Üzerine Kavramsal Bir Araştırma: Bursa İl Jandarma Örneği
  Pages 179 - 206
  Hakan SÖNMEZ
 13. Uluslararası Askerî Örgütlerdeki Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerindeki Etkileri
  Pages 207 - 240
  Alparslan ÖZKAN
 14. Kurumsal İtibar Yönetiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Etkisi: İlişkisel Bir Analiz Çalışması
  Pages 241 - 266
  İlkay GÜLERYÜZ
 15. Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Kavram Karikatürü İle İlgili Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2007-2019)
  Pages 267 - 290
  Hayriye Nevin GENÇ
 16. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİ YAPILARINDA TURKUAZ
  Pages 291 - 318
  Kifayet ÖZKUL
 17. ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDAKİ KAHRAMANLARIN ADLARI ÜZERİNE
  Pages 319 - 351
  Mehmet BULUT
 18. Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an Tefsiri Çerçevesinde Lisanın Toplumsal Dönüşümdeki İşlevi
  Pages 352 - 374
  Uğur Berk KALELİOĞLU , Menderes SOYDAN
 19. CELAL BAYAR’IN KAYSERİ CEZAEVİNDEN TAHLİYELERİ, AFFI VE ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNÜN BU KONUDAKİ ÇABALARI
  Pages 375 - 394
  Mehmet METİN
 20. KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 395 - 411
  Sefa BAYGÜL
 21. Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
  Pages 412 - 445
  Süleyman AKSU
 22. ‘GAGAUZ NAMUZ KODEKSİ’ ADLI KİTAP ÜZERİNE
  Pages 446 - 448
  Harun GÜNGÖR
 23. Talip Doğan, Tilim Han Divanı (Orta İran Türk Ağzı): Giriş-İnceleme-Metin-Dizin, Ankara: Akçağ Yayınları, 2020, 525 s.
  Pages 449 - 454
  Mustafa CENGİZ