International Journal of Humanities and Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org


International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University

International Journal of Humanities and Education

e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org
Cover Image


International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University
Volume 5 - Issue 12 - Oct 29, 2019
 1. jenerik
  Pages 1 - 10
  İjhe İJHE
 2. PEÇENEK-OĞUZ KÖKENLİ ÇITAK TÜRKLERİNİN DİLİ ÜZERİNE
  Pages 897 - 919
  Hanife GEZER
 3. INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS ON GIRLS’ EDUCATIONAL AND CAREER ASPRIRATIONS IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN SAMBURU COUNTY, KENYA
  Pages 920 - 941
  Joseph MUNGAI
 4. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri
  Pages 942 - 959
  Zeynep ERGÜN , Halil TURGUT
 5. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hafızalarında Yer Alan Bellek Destekleyiciler ve Bunlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 960 - 975
  Kadriye KAYACAN , Münevver ÖZLÜLECİ , Ayşegül ARSLAN
 6. Community of Practice: Supporting EFL Pre-Service Teachers in Conflict Resolution
  Pages 976 - 991
  Paula Andrea ROA GOMEZ
 7. PRINCIPALS-STAKEHOLDERS COLLABORATION IN SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELLING: EFFECTIVENESS AND CONSTRAINTS IN CONTROL OF DRUG ABUSE AMONG STUDENTS IN KENYA
  Pages 992 - 1018
  Joseph MUNGAI
 8. Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumları
  Pages 1019 - 1036
  Esra ÖZAY KÖSE , Şeyda GÜL
 9. Ozanların Âşıktan Babaya Dönüşüm Serüveni: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülünde Bektaşîliğin Rolü
  Pages 1037 - 1063
  Erhan ÇAPRAZ
 10. Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi Bahçesinde Yer Alan Balballar
  Pages 1064 - 1081
  Eyüp POLAT
 11. ÂŞIK SEYRÂNÎ’NİN KUŞLAR DESTANI ÜZERİNE AYRINTILI BİR İNCELEME
  Pages 1082 - 1109
  Betül GÖRKEM
 12. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları
  Pages 1110 - 1133
  Ergenekon SAVRUN
 13. Türk Hazır Giyim Sektöründe Müşteri Temsilcisi
  Pages 1134 - 1153
  Ahmet ÖZBEK
 14. Diyarbakır ve Çevresinin Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Verdiği Tepkiler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1154 - 1181
  Edip BUKARLI
 15. Bilimsel Tekrarlanabilirlik İlkesi Kapsamında Pozitivist Metodolojinin Evrensel Yasalara Ulaşma İdeali
  Pages 1182 - 1200
  Uğur Berk KALELİOĞLU
 16. İKTİDARDAN HALKA DİLİN İŞLEVİ
  Pages 1201 - 1215
  Yusuf GÖKKAPLAN
 17. Selvi Boylum Al Yazmalım Filminin Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi
  Pages 1216 - 1244
  Zihniye OKRAY , Canan Alev MEVLANA
 18. Bukarlı, Edip (2019). 19 .Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği, İstanbul: Libra Kitap.
  Pages 1245 - 1247
  Batuhan İsmail KIRAN