Year 2021, Volume 5 , Issue 9, Pages 164 - 175 2021-02-25

SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE REGULATORY ROLE OF PERSONALITY TRAITS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INTELLIGENCE AND LIFE SATISFACTION

Yavuz Sezer OĞUZHAN [1]


Bu çalışmanın amacı sosyal zeka, yaşam tatmini ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için araştırma, üretim sektöründe hizmet veren özel bir şirkette gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler, korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma tasarımı, nicel araştırma olarak yapılmış ve veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Literatürde bu değişkenler ile ilgili çalışmalar olmakla beraber bu üç değişkeni beraber ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; sosyal zeka ile yaşam tatmini arasındaki ilişkide dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi olduğu anlaşılmışken gelişime açıklık kişilik özelliğinin düzenleyici etkisi olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma; Yönetim ve Davranış literatürüne katkı sunmakla beraber; Psikoloji ve Sosyo-Psikoloji literatürüne de önemli katkılar sağlayacak ve araştırmacılara ışık tutacaktır.

The aim of this study is to reveal the relationships between social intelligence, life satisfaction and personality traits. The research was carried out in a private company operating in the manufacturing sector to determine the relationships between these variables. Relationships between variables were analyzed and evaluated applying correlation and regression analysis. The research design was made as a quantitative research and a questionnaire was used as a data collection tool. Although there are studies on these variables in the literature, there is no study that handles these three variables together. According to the findings obtained from the research; While it was understood that personality traits of extroversion, adaptability, responsibility, and emotional balance had a regulatory effect in the relationship between social intelligence and life satisfaction, it was concluded that openness to development personality trait had no regulatory effect. This study; along with contributing to the Management and Behavior literature; will make important contributions to the Psychology and Socio-Psychology literature and shed light on researchers.

  • Parks-Leduc, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015). Personality traits and personal values: a meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 19(1), 3-29.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1097-9094
Author: Yavuz Sezer OĞUZHAN (Primary Author)
Institution: KEPSAŞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2021

Bibtex @research article { ijma830161, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {164 - 175}, doi = {}, title = {SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Oğuzhan, Yavuz Sezer} }
APA Oğuzhan, Y . (2021). SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . International Journal of Management and Administration , 5 (9) , 164-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/830161
MLA Oğuzhan, Y . "SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 164-175 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/830161>
Chicago Oğuzhan, Y . "SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 164-175
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Yavuz Sezer Oğuzhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 175 VL - 5 IS - 9 SN - -2587-1668 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Yavuz Sezer Oğuzhan %T SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2021 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Oğuzhan, Yavuz Sezer . "SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". International Journal of Management and Administration 5 / 9 (February 2021): 164-175 .
AMA Oğuzhan Y . SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. IJMA. 2021; 5(9): 164-175.
Vancouver Oğuzhan Y . SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Management and Administration. 2021; 5(9): 164-175.
IEEE Y. Oğuzhan , "SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", International Journal of Management and Administration, vol. 5, no. 9, pp. 164-175, Feb. 2021