PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT POPULAR HISTORY MOVIES

Year 2015, Volume 2, Issue 4, 03.12.2015

Abstract

In recent years, an increase has been experienced in the popular history productions dealing with historical events and figures. Especially, official history understanding of the state and academic history teaching are inadequate in attracting people and so history content is perceived as boring history topics by students. Popular history movies fill in this gap by using action. Popular history magazines, TV programs, TV series, films, novels, documentaries, history websites, critical examination in newspapers, radio programs and so on are among the popular history broadcast and publications. TV is the most popular of these multi-media with the highest level of effect on the public. Our people mostly learn history though TV. This research studied the opinions of prospective history teachers at initial teacher training program, prospective classroom teachers and prospective social studies teachers about the place of popular history productions on education. The participants were 87 prospective classroom teachers, 208 prospective social studies teachers and 41 prospective history teachers at initial teacher training program, all of whom had education at Dumlupınar University Education Faculty during 2014-15 Academic period. The research showed that 64,9% of the participants were following history programs and thought that these productions could contribute to history teaching, they could be used at schools as teaching materials and they should be produced with academic support because the public learnt historical facts through these productions.

References

 • KAYNAKLAR
 • AKBABA, Bülent (2005). “Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı 1, s. 185-197.
 • AKBABA, Bülent (2010). “Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma”, Tarih Nasıl Öğretilir?, Yeni İnsan Yayınları, s.170-183.
 • Aktekin, Semih & Çoban, Zeynep (2012). “Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği”, Karadeniz İnceleme Dergisi, Sayı 13, 141-160.
 • Aktaş, Özgür (2015). “Tarih Derslerinde Yararlanılabilecek Savaş Filmleri Üzerine Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, s. 126-132.
 • BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN, Özlem (2013). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Cilt 3, Sayı 2, s. 147-162
 • Demir, Özcan & Çencen Namık (2015). “Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 13-18.
 • Demircioğlu, İsmail Hakkı (2007). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s.77-93.
 • DEMİREL, Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, (4. Baskı), Ankara: Pegem A. Yayınları.
 • DİLEK, Dursun (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • GÜVEN, İsmail & BIKMAZ Fatma & İŞCAN Canay Demirhan & KELEŞOĞLU Serkan (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ÖZTAŞ, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • ÖZTAŞ Sezai & ANIL Nihat Kamil & KILIÇ Bülent (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayı, s.107-120.
 • SAVAŞ, Behsat & ARSLAN, Özgür (2014). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, s.129-147.
 • ŞİMŞEK, Ahmet (2003). “Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 1, s. 143-157.
 • Öztaş, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • KAYNAKLAR
 • AKBABA, Bülent (2005). “Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı 1, s. 185-197.
 • AKBABA, Bülent (2010). “Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma”, Tarih Nasıl Öğretilir?, Yeni İnsan Yayınları, s.170-183.
 • Aktekin, Semih & Çoban, Zeynep (2012). “Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği”, Karadeniz İnceleme Dergisi, Sayı 13, 141-160.
 • Aktaş, Özgür (2015). “Tarih Derslerinde Yararlanılabilecek Savaş Filmleri Üzerine Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, s. 126-132.
 • BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN, Özlem (2013). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Cilt 3, Sayı 2, s. 147-162
 • Demir, Özcan & Çencen Namık (2015). “Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 13-18.
 • Demircioğlu, İsmail Hakkı (2007). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s.77-93.
 • DEMİREL, Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, (4. Baskı), Ankara: Pegem A. Yayınları.
 • DİLEK, Dursun (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • GÜVEN, İsmail & BIKMAZ Fatma & İŞCAN Canay Demirhan & KELEŞOĞLU Serkan (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ÖZTAŞ, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • ÖZTAŞ Sezai & ANIL Nihat Kamil & KILIÇ Bülent (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayı, s.107-120.
 • SAVAŞ, Behsat & ARSLAN, Özgür (2014). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, s.129-147.
 • ŞİMŞEK, Ahmet (2003). “Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 1, s. 143-157.
 • Öztaş, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), s. 543-556.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Year 2015, Volume 2, Issue 4, 03.12.2015

Abstract

Ülkemizde son yıllarda tarihi olay ve kişileri ele alan popüler tarih yapımlarında sayı olarak bir artış görülmektedir. Özellikle devletin resmi tarih anlayışı ve akademik tarih öğretimi kişilere ulaşmada yetersiz kalmakta ve tarih konuları sıkıcı geçmiş konular olarak algılanmaktadır. Popüler tarih yayınları ise resmi tarihin bıraktığı boşluğu, aksiyonu kullanarak doldurmaktadır. Popüler tarih dergileri, TV programları, TV dizileri, filmler, romanlar, belgeseller, tarih internet siteleri, gazetelerdeki eleştirel incelemeler, radyo programları vb. yapımlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların içinden en çok TV, toplulukları en yüksek düzeyde etkileme özelliğine sahiptir. Ülkemizde insanlar tarihi bilgiyi en çok ve en sık kullanılan TV kanalı ile edinmektedir. Bu araştırmada Sınıf Öğretmeni adayları ile Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları ve Formasyon Tarih Öğretmen adaylarının popüler tarih yapımlarının eğitim üzerindeki yerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma, 2014-15 akademik yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 87 Sınıf Öğretmeni, 208 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 41 Formasyon Tarih Öğretmeni toplam 336 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda adayların %64,9 unun tarihi yapımları takip ettiği, bu yapımların tarih öğretimine katkısı olduğu ve okullarda öğretim materyali olarak kullanılabileceği, adayların toplumun tarihi gerçekleri bu yapımlardan öğrendiği ve bu yapımların kesinlikle akademik destek ile vizyona konması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir.

References

 • KAYNAKLAR
 • AKBABA, Bülent (2005). “Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı 1, s. 185-197.
 • AKBABA, Bülent (2010). “Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma”, Tarih Nasıl Öğretilir?, Yeni İnsan Yayınları, s.170-183.
 • Aktekin, Semih & Çoban, Zeynep (2012). “Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği”, Karadeniz İnceleme Dergisi, Sayı 13, 141-160.
 • Aktaş, Özgür (2015). “Tarih Derslerinde Yararlanılabilecek Savaş Filmleri Üzerine Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, s. 126-132.
 • BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN, Özlem (2013). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Cilt 3, Sayı 2, s. 147-162
 • Demir, Özcan & Çencen Namık (2015). “Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 13-18.
 • Demircioğlu, İsmail Hakkı (2007). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s.77-93.
 • DEMİREL, Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, (4. Baskı), Ankara: Pegem A. Yayınları.
 • DİLEK, Dursun (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • GÜVEN, İsmail & BIKMAZ Fatma & İŞCAN Canay Demirhan & KELEŞOĞLU Serkan (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ÖZTAŞ, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • ÖZTAŞ Sezai & ANIL Nihat Kamil & KILIÇ Bülent (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayı, s.107-120.
 • SAVAŞ, Behsat & ARSLAN, Özgür (2014). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, s.129-147.
 • ŞİMŞEK, Ahmet (2003). “Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 1, s. 143-157.
 • Öztaş, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • KAYNAKLAR
 • AKBABA, Bülent (2005). “Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı 1, s. 185-197.
 • AKBABA, Bülent (2010). “Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma”, Tarih Nasıl Öğretilir?, Yeni İnsan Yayınları, s.170-183.
 • Aktekin, Semih & Çoban, Zeynep (2012). “Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği”, Karadeniz İnceleme Dergisi, Sayı 13, 141-160.
 • Aktaş, Özgür (2015). “Tarih Derslerinde Yararlanılabilecek Savaş Filmleri Üzerine Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, s. 126-132.
 • BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN, Özlem (2013). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Cilt 3, Sayı 2, s. 147-162
 • Demir, Özcan & Çencen Namık (2015). “Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 13-18.
 • Demircioğlu, İsmail Hakkı (2007). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s.77-93.
 • DEMİREL, Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, (4. Baskı), Ankara: Pegem A. Yayınları.
 • DİLEK, Dursun (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • GÜVEN, İsmail & BIKMAZ Fatma & İŞCAN Canay Demirhan & KELEŞOĞLU Serkan (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ÖZTAŞ, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
 • ÖZTAŞ Sezai & ANIL Nihat Kamil & KILIÇ Bülent (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayı, s.107-120.
 • SAVAŞ, Behsat & ARSLAN, Özgür (2014). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, s.129-147.
 • ŞİMŞEK, Ahmet (2003). “Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 1, s. 143-157.
 • Öztaş, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), s. 543-556.

Details

Journal Section MAK
Authors

Nurgül BOZKURT


Nida BAYINDIR

Publication Date December 3, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 4

Cite

Bibtex @ { ijoses614106, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Nurgül and Bayındır, Nida} }
APA Bozkurt, N. & Bayındır, N. (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/8549/614106
MLA Bozkurt, N. , Bayındır, N. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/8549/614106>
Chicago Bozkurt, N. , Bayındır, N. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Nurgül Bozkurt , Nida Bayındır Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - -2148-8673 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Nurgül Bozkurt , Nida Bayındır %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Bozkurt, Nurgül , Bayındır, Nida . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2015): - .
AMA Bozkurt N. , Bayındır N. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. IJOSES. 2015; 2(4): -.
Vancouver Bozkurt N. , Bayındır N. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 2(4): -.
IEEE N. Bozkurt and N. Bayındır , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 4, Dec. 2015Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi), tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.