Year 2019, Volume 3 , Issue 3, Pages 71 - 94 2019-12-18

TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI
QUALITATIVE DIFFERENCES OF TEKIRDAĞ MEATBALL AND INVESTIGATION OF POSSIBLE CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF TEKIRDAĞ TOURISM

Sinem AKMAN [1] , Gül YILMAZ [2] , Mustafa ASLAN [3]


Bir yöredeki coğrafi koşullar; toprağın yapısı, suyu, iklimi, bitki örtüsü, ormanları, akarsuları o yörede yetişen ürünleri etkilemektedir. Elde edilen ürünlerin niteliği de mutfak kültürüne yansımaktadır. Bitki örtüsünün farklı oluşu yörede yapılan hayvancılıkta da etkisini göstermektedir. Tekirdağ, her çeşit tahılın yetişmesine uygun bir iklime sahiptir. Tekirdağ İli gastronomik değeri olarak kabul edilen “Tekirdağ Köftesi” Tekirdağ’da yetişen hayvanların etleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu durum da; lezzeti ve yapımı ile kişilerin zihninde etki yaratmaktadır. Tekirdağ’a, Tekirdağ köftesi yemek için gelen kişilerin turizm faaliyetine katılmaları için şehirdeki turizm çekiciliklerinin arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler araştırılmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniğinde; köfte imal eden işletmeler, turizm işletmeleri olarak faaliyet gösteren otel işletmeleri, seyahat acentaları ve yerli yabancı Tekirdağ’a gelen turistler ile görüşülmüştür. Üç grup soru sorulmuştur. Frekans analizi ve fark analizi ile bulgular paylaşılmaktadır. Çalışmada, Tekirdağ Köftesi’nin ulusal ve uluslararası tanınırlığının ve bilinirliğinin artması sağlanmaktadır. Ayrıca; Tekirdağ Köftesi’nin turizm değerine dönüşmesi ile destinasyon pazarlamasında turizm açısından, İl’e katkı sağlayıp sağlamadığı ortaya konulmaktadır.
Geographical conditions in a locality; soil structure, water, climate, vegetation, forests, streams affect the products grown in that region. The nature of the products is also reflected in the culinary culture. Different vegetation shows the effect of animal farming in the region. Tekirdağ has a climate suitable for the cultivation of all kinds of grains. “Tekirdağ Meatball” which is accepted as the gastronomic value of Tekirdağ Province, is prepared by using the meats of the animals grown in Tekirdağ. In this case; taste and construction make people's minds. People who come to Tekirdağ to take part in tourism activities investigated in order to increase their tourism attractiveness. In this study, semi-structured in dept interview technique was used. Semi-structured in-depth interview technique; the companies that produce meatballs, the hotel enterprises operating as tourism enterprises, travel agencies and domestic tourists negotiated with tourists coming to Tekirdağ. Three groups of questions asked. Findings shared with frequency analysis and difference analysis. The recognition of the Tekirdağ Köftesi's national and international recognition and recognition ensured. Also; With the transformation of Tekirdağ Meatball into a tourism value, it revealed whether it contributes to the province in terms of tourism in destination marketing.
 • Çakır, A. (2015). Trakya Mutfak Kültürü ve Yemekleri . Ankara : Ertem Basım Yayın.
 • Çolak, H., Hampikyan, H., Bingöl, B., & Aksu, H. (2008). The Effect of Nisin and Bovine Lactoferrin on The Microbiological Quality of Turkish-Style meatball (Tekirdağ Köfte) . Journal of Food Safety, 355-375.
 • D.S.Şimşek, & A.B.Korkut. (2009). Kıyı Şeridi Rekreayon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulanması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 316.
 • Hacıoğlu, N., & Avcıkurt, C. (2011). Turistik Ürün Kavramı ve Turistik Ürünü Oluşturan Unsurlar. N. Hacıoğlu, & C. Avcıkurt içinde, Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi (s. 5-15). Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık .
 • Kurumu, T. P. (2019, Nisan 16). Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İstatistikleri. Turkpatent.gov.tr: https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT /geographicalRegisteredList/ adresinden alındı
 • Menteş, S. A., Kumaş, A., Güt, A., & Baloğlu, S. (2016). Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının Analizi. Social Sciences Research Journal, 28-45.
 • Morgül, Ş. M. (2006). Trakya Bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz: Kırklareli örneği. Kırklareli: Trakya.edu.tr.
 • Öztürk, B., & Güven, S. (2018). Gastronomi İle İlgili Genel Kavramlar. A. Akbaba, & N. Çetinkaya içinde, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi (s. 1-13). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Senem Altay, E. D., & Adiloğlu, S. (2010). Tekirdağ Kentinin Marka Değeri Yönünden Ele Alınması. Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (s. 146-157). Tekirdağ: Ege Basım.
 • Serçek, G. Ö., & Serçek, S. (2015). Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Yeri ve Önemi. Journal of Tourism Theory and Research, 15-28.
 • Şahin, V. (2014). Tekirdağ İlinde Nüfus ve Yerleşmenin Coğrafi Analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 345-357.
 • T.C.Tekirdağ Valiliği. (1996). Tekirdağ Turizm Envanteri. İstanbul: Akademik Ajans.
 • Tekirdağ Valiliği İl, K. v. (2019, Nisan 22). Tekirdağ 2019 Mart Ziyaretçi İstatistik Raporu . T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı : http://www.tekirdagkultur turizm.gov.tr/Eklenti/63017,tekirdag-mart-2019-ziyaretci-istatitstik-raporupdf.pdf?0 adresinden alındı
 • Toskay, T. (1983). Turizm:Turizm Olayına Genel Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları.
 • Türkay, O., & Genç, K. (2017). Gastronomi Turizmi . M. Sarıışık içinde, Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi (s. 211-240). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldız, Ö. E. (2016). Turistik Ürün Olarak Gastronomi. H. Kurgun, & D. B. Özşeker içinde, Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve Turizm (s. 27). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zağralı, E., & Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası'nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 6633-6644.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sinem AKMAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gül YILMAZ
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa ASLAN
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 18, 2019

Bibtex @research article { ijshs661413, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {71 - 94}, doi = {}, title = {TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {AKMAN, Sinem and YILMAZ, Gül and ASLAN, Mustafa} }
APA AKMAN, S , YILMAZ, G , ASLAN, M . (2019). TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI. International Journal of Social And Humanities Sciences , 3 (3) , 71-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661413
MLA AKMAN, S , YILMAZ, G , ASLAN, M . "TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 71-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661413>
Chicago AKMAN, S , YILMAZ, G , ASLAN, M . "TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 71-94
RIS TY - JOUR T1 - TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI AU - Sinem AKMAN , Gül YILMAZ , Mustafa ASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 94 VL - 3 IS - 3 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI %A Sinem AKMAN , Gül YILMAZ , Mustafa ASLAN %T TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI %D 2019 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD AKMAN, Sinem , YILMAZ, Gül , ASLAN, Mustafa . "TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 / 3 (December 2019): 71-94 .
AMA AKMAN S , YILMAZ G , ASLAN M . TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI. IJSHS. 2019; 3(3): 71-94.
Vancouver AKMAN S , YILMAZ G , ASLAN M . TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI İLE TEKİRDAĞ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLASI KATKILARININ ARAŞTIRILMASI. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2019; 3(3): 94-71.