Research Article
BibTex RIS Cite

“Kayıp Balık Nemo”da Masal İşlevleri

Year 2014, Issue: 39, 148 - 158, 30.12.2014

Abstract

Ortaya çıktığı ilk yıllardan günümüze kadar animasyon filmleri, sinemada önemli yer tutmuştur. Sinema teknolojisinin gelişmesi ile birlikte özellikle 2000’li yıllarda animasyon sineması bir ivme kazanmıştır. Önemli animasyon filmlere imza atan Pixar’ın stüdyolarında oluşturulan Kayıp Balık Nemo, 76. Akademi ödülü alarak önemli animasyon yapıtlarından biri olmuştur.
Göstergebilim çalışmalarının hız kazandığı yıllardan itibaren sanatın çeşitli alanlarında göstergebilimsel çözümlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada Vladimir Propp’un dizimsel çözümleme yöntemi kullanılarak “Kayıp Balık Nemo” filminin anlatı çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde göstergebilimin ortaya çıkışı, Sausurre’ün göstergebilimsel anlayışı ve Vladimir Propp’un göstergebilimsel anlatı yöntemi konularına değinilmiştir. Çözümleme yapılırken filimin sekans ayrımı yapılmış, her sekansta V. Propp’un masalların dizimsel çözümlemesinde hiç değişmeyen 31 işlevinin olup olmadığı incelenmiştir.

References

 • Atabek, Şendur, Gülseren ve Atabek, Ümit, (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Barthes, Roland, (1993). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Büker, Seçil, (2010). Sinemada Anlam Yaratma, İstanbul: Hayalbaz Yayınevi.
 • Erkman-Akerson, Fatma, (2005). Göstregebilime Giriş, İstanbul: Multilingual.
 • Güllüoğlu, Özlem, (2012). Görsel Metin Çözümleme, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Güngör, Nazife, (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lazar, Judith, (2001). İletişim Bilimi, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mutlu, Erol, (2012). İletişim Sözlüğü, Ankara: Sofos Yayınevi.
 • Parsa, Seyide, (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: Multilingual.

The Semiotic Analysıs of the Movie “Finding Nemo”

Year 2014, Issue: 39, 148 - 158, 30.12.2014

Abstract

From the beginning the animated fims have been taken an important place of the movies. The animated films increased by 2000s especially with the technological progress. The 76.th Academy Award winner “Finding Nemo” which is produced by Pixar has been an important sample of animated films.
As from the years that semiotic studies were acceraleted, semiotic analysis has been carried out on the braches of art. This study aims to examine the movie “Finding Nemo” by referred Propp’s approach to semiotic narrative. In the first part of the study, it’s been explained the rise of semiotics, Saussure’s percept of semiotics and Propp’s approach. The movie’s sequences are separeted and all of them are researched by the Propps thirty-one generic narratemes method.

References

 • Atabek, Şendur, Gülseren ve Atabek, Ümit, (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Barthes, Roland, (1993). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Büker, Seçil, (2010). Sinemada Anlam Yaratma, İstanbul: Hayalbaz Yayınevi.
 • Erkman-Akerson, Fatma, (2005). Göstregebilime Giriş, İstanbul: Multilingual.
 • Güllüoğlu, Özlem, (2012). Görsel Metin Çözümleme, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Güngör, Nazife, (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lazar, Judith, (2001). İletişim Bilimi, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mutlu, Erol, (2012). İletişim Sözlüğü, Ankara: Sofos Yayınevi.
 • Parsa, Seyide, (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: Multilingual.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Tamer Kavuran This is me

Hacı Mehme Acar This is me

Publication Date December 30, 2014
Submission Date September 25, 2014
Published in Issue Year 2014 Issue: 39

Cite

APA Kavuran, T., & Acar, H. M. (2014). “Kayıp Balık Nemo”da Masal İşlevleri. İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 2014(39), 148-158.