Aim & Scope

ilahiyat Dergisi, ilahiyat alanında hazırlanmış yayınları okuyucularla buluşturmayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergidir. dergide, tüm İlahiyat branşlarının akademik çalışmaları yayınlanabilir.

ilahiyat Dergisi’nde;

a) Dinî ilimlerin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma makalelerine,

b) Belirli bir konuda yayınlanmış araştırmaları birleştirerek ve karşılaştırarak okuyucuyu o konudaki gelişmeler hakkında aydınlatmayı amaçlayan derleme makalelere,

c) (Bilgileri açıkça belirtilmek kaydıyla) Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayınlanmamış/yayınlanmayacak bildirilere,

d) Kitap kritiklerine,

e) Sempozyum değerlendirmelerine yer verilir.


Period Months
June December