Ethical Principles and Publication Policy

Dergimize gönderilecek yazıların daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Dergimize gönderilen yazılar, hakemlere gönderilmeden evvel intihal taraması yapan programlardan geçirilir. İntihal oranı %25’den fazla olan yayınlar hakemlere gönderilmeksizin reddedilir.

İlahiyat İlmî Dergi her senenin Haziran ve Aralık aylarında birer sayı olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yazım dili Türkçedir. Bununla birlikte İngilizce ve Arapça yayınlara da yer verilmektedir.