Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

İlahiyat dergisi makale yayını için hiçbir ad altında yayın ücreti İSTEMEMEKTEDİR.