Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 89 - 106 2018-11-30

DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ

Elif Merve ÇAKIR [1]


Bu çalışma temel olarak metanın estetikleşmesi ve sanat üzerine odaklanmıştır. Sanatın geçirdiği değişimler, ya küresel ekonominin işine gelmiştir, ya da bizzat onun aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Toplumların geçirdiği siyasal, sosyolojik ve ekonomik değişimler sanatçının sanata bakışını da etkilemiştir. Sanat dinamik bir süreç içinde hızla değişmiş ve çeşitli sanat akımları ortaya çıkmıştır. Yeni sanat akımlarının ortaya çıkışı, bazı teknolojik gelişmelerden de etkilenmiştir. Teknolojik gelişmeler sanat yapıtının üretim süreçlerini değiştirmiştir. Sanat ve tasarım kavramları gittikçe daha içiçe hale gelmiştir. Ama değişimin dinamikleri bununla da sınırlı değildir. Sanat için mekanın anlamı da değişmiştir. Eskiden mekan sanatın sergilenmesi için gerekli iken, artık hem sergilenme hem de satış için gereklidir. Sonuçta sanat eseri aurasından sıyrılmış, her yerde, herkes için, ulaşılabilir popüler ürünlere dönüşmüştür. Sanat yapıtı artık ticari değeri olan bir üründür. Dönüşüm nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, artık sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarına bakış oldukça farklıdır. Sanat artık hem kendisi bir metadır, hem de başka şeylerin meta değeri kazanmasının önemli araçlarındandır. Kullanım değeri aşınmış şeyler için değişim değeri yaratmanın yeni aracıdır. Ancak bunu tek başına yapmamaktadır. Bu çalışma sanatın bu ikili fonksiyona nasıl eriştiğini ve günümüzde bunu nasıl gerçekleştirdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma bir taraftan da çeşitli sanat formları ile ekonomik evrenin birbiri ile nasıl kaynaştığını güncel örnekler üzerinden kanıtlamaya çalışmaktadır. En iyi güncel örnekler ise sanatı içinde eriten ama aynı zamanda kendileri birer sektör haline gelmiş olan reklam ve modanın içinden çıkmaktadır.

sanat, meta, estetik, tasarım, reklam, moda
 • Adorno, Theodor (2003). “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, Cogito, (Çev.
Bülent O. Doğan), 36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ss. 76 -83,
 • Artun, Ali (2014). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi Esteki Modernizmin Tasfiyesi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Artun, Ali (2015). Sanat Piyasası ve Galerilerin Örgütlenmesi. Skop
Dergi, 8, http://www.e-skop.com/skopdergi/sanat-piyasasi-ve galerilerinorgutlenmesi/2602 Erişim Tarihi: 02.01.2018.
 • Baker,Ulus (2011). Yüzeybilim Fragmanlar, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Batı, Uğur (2004). “Meta Estetiği: Kapitalist Toplumlarda Reklamcılık Teorisine Eleştirel Bir Bakış”, KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(5), ss. 67-82.
 • Batı, Uğur (2015). Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Becer, Emre (2007). Modern Sanat ve Yeni Tipografi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Boratav, Olcay (2016). “Kültür Endüstrisi Bağlamında Sanat Eserinin Tecimselleşmesi ve Metanın Estetize Edilişi”, Yıldız Journal of Art and Design, 3(2), ss. 96-109.
 • Cengiz, Erdal (2010/4). “Popüler Kültür ve Sanat”, Folklor/Edebiyat, 16(64), ss. 7-14.
 • Eroğlu, Özkan (2015). Modern Sanat – 20. Yüzyılda. İstanbul:Tekhne Yayınları.
 • Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Işıklar, Gülnur (2016). “Paris Pasajlarında Bir “Flaneur” Walter Benjamin Sanat Yapıtı-Aura ve Lüks İmgesi”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(4), ss. 429-436.
 • Kaplan, Yusuf (1991). “Öykü anlatma ve Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon”, Enformasyon Devrimi Efsanesi, (Der: Yusuf Kaplan), Kayseri: Rey Yayınlar, ss.115-139.Kellner, Douglass (1991). “Reklam ve Tüketim Kültürü”, Enformasyon Devrimi Efsanesi, (Der: Yusuf Kaplan), Kayseri: Rey Yayınlar, ss.75-91.
 • Karabulut, Mustafa ve BİRİCİK, İbrahim (2017). “Postmodern Edebiyatın Ne’liĞi” HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi, Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı, 3(7), ss. 34-45.
 • Oktay, Ahmet (1993). Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ritzer, George (1998). Toplumun MacDonaldlaştırılması. (Çev. Süer Kaya), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Torun, Ayla (2015). “Walter Benjamin, Sanat Eserinin Aurası ve Yeni Medya Sanatı”, International Multilingual Academic Journal, 2(1), May, ss. 1-9.İnternet Kaynakları
 • Bayazıt, Nigan (2018). “19. yy’dan Buyana Ambalaj Tasarımı”. https://www.academia.edu/4108482/N._BAYAZIT_19_YUZYILDAN_BU_YANA_AMBALAJ_TASARIMI. Erişim Tarihi: 01.01.2018.
 • Key, Elif (2014). “Sanatı Paraya Çeviren Adam: Jeff Koons”, http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/976172-sanati-paraya-ceviren-adam-jeff-koons#. Erişim Tarihi: 02.01.2018
 • Özkurt, Ezgi (2016). “Sanatın En Ticari Hali: Contemporary İstanbul Başlıyor”, http://www.gazetemsi.com/sanatin-en-ticari-hali-contemporary-istanbul-basliyor-18792. Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • http://www.contemporaryistanbul.com/basin/bultenler/contemporary-istanbul-12-edisyonu-icin-yeniliklerle-dolu-etkinlik-detaylarini-ve-katilimci-listesini-acikliyor/ Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • http://www.ali-saydam.com/oumlyle-bir-ileti351im-miras305na-sahipler-ki.html Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • https://onurculum.blogspot.com.tr/2016/05/grafiktasarimtop10.html Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • https://luxiko.com/blog/3/louis-vuitton-rehberi Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • http://www.milliyet.com.tr/louis-vuitton---billie-achilleos-pembenar-detay-stil-1503196/ Erişim Tarihi: 03.01.2018
 • https://www.themagger.com/jeff-koons/ Erişim Tarihi: 03.01.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif Merve ÇAKIR (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2018

Bibtex @research article { inifedergi425005, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {89 - 106}, doi = {}, title = {DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Çakır, Elif Merve} }
APA Çakır, E . (2018). DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ . İNİF E - Dergi , 3 (2) , 89-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/41264/425005
MLA Çakır, E . "DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ" . İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 89-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/41264/425005>
Chicago Çakır, E . "DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ". İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 89-106
RIS TY - JOUR T1 - DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ AU - Elif Merve Çakır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 106 VL - 3 IS - 2 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ %A Elif Merve Çakır %T DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ %D 2018 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Çakır, Elif Merve . "DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ". İNİF E - Dergi 3 / 2 (November 2018): 89-106 .
AMA Çakır E . DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ. İNİF E - Dergi. 2018; 3(2): 89-106.
Vancouver Çakır E . DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ. İNİF E - Dergi. 2018; 3(2): 89-106.
IEEE E. Çakır , "DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ", İNİF E - Dergi, vol. 3, no. 2, pp. 89-106, Nov. 2018