Research Article
BibTex RIS Cite

“Yer-parça”. Sergi Tarihi Yazımına Doğru Bir Deneme

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 16, 30.12.2021

Abstract

Bu metin Eylül 2021’de Ka Atölye’nin Ankara’daki yeni mekânında açılan “Yer-Parça” sergisi üzerinden toprak ve medeniyet arasındaki ilişkiyi sergide yer alan sanatçıların çalışmalarına odaklanarak inceler. Burada sürdürülen anlayış, tekil sergileri odağına alan bir sergi tarihi yöntemi ile sanat tarihinin büyük anlatıları içinde gözden kaçan ifadelere yer vermeyi amaçlar. Bu minör tavrıyla sergi tarihçeleri sanat tarihindeki güncel yaklaşımların ötesine gitme ve onları aşma potansiyeli taşır (Mathur, 2019). Özellikle Türkiye’de sanat tarihi yazımına dair tartışmaların yeniden canlandığı günümüzde (argonotlar, 2021; Özpınar, 2018; Evren, 2014) kısa zamanlı aralıklara yerleşen sergi formunun kaydını tutmak, güncelin tarihini eşzamanlı yazmak, öteki türlü geçiciliğe mahkum bu kamusal diyaloğun arşivini tutar.

References

  • Cixous, Helene. (2004). Birds, women and writing. Animal Philosophy : Essential Readings in Continental Thought (editörler) Atterton, P., Calarco, M, & Singer, P. içinde. London ; New York : Continuum. Evren, S. (2014). 20. Yüzyıl Sanatının Öteki Tarihi: Süreyya Evren. https://www.arkitera.com/etkinlik/20-yuzyil-sanatinin-oteki-tarihi-sureyya-evren
Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 16, 30.12.2021

Abstract

References

  • Cixous, Helene. (2004). Birds, women and writing. Animal Philosophy : Essential Readings in Continental Thought (editörler) Atterton, P., Calarco, M, & Singer, P. içinde. London ; New York : Continuum. Evren, S. (2014). 20. Yüzyıl Sanatının Öteki Tarihi: Süreyya Evren. https://www.arkitera.com/etkinlik/20-yuzyil-sanatinin-oteki-tarihi-sureyya-evren
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Harika Esra Oskay

Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Oskay, H. E. (2021). “Yer-parça”. Sergi Tarihi Yazımına Doğru Bir Deneme. İnsanat Sanat Tasarım Ve Mimarlık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.