Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 137 - 158 2019-06-30

An overview of the concepts and theories of Marshall McLuhan: An evaluation on the axis of contemporary dominant media
Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme

Erdem Varol [1] , Merve Çelik Varol [2]


In the individual society, a mass man, McLuhan, tried to define how typographic technology affects intellectual change in Western societies. The concept of “electronic media” has opened the stage for discussion. How to evaluate historical trends that are important in understanding cultural changes in intellectual processes or at the beginning of new technology. Mcluhan argued that the world has evolved from oral culture to written culture, and that the media has evolved from written culture to electronic culture. 

McLuhan, who gave his own views and other views in his work, suggested a new mixed thought. As he pointed out in the Gutenberg Galaxy, he talked about how mechanical technology came today when letters were printed on paper. In this study, Mcluhan and his theories and concepts that are still effective today were reviewed as a result of the literature survey and contemporary assessments including mass media were made. In addition, Marshall McLuhan's technology and media criticism was re-discussed and an evaluation was made on the basis of the new media technologies. Using descriptive method, McLuhan's concept of “tetrad” was evaluated in the context of the new media. The study aims to contribute to the limited resources available in Turkish with McLuhan and his theories.

Bireysel toplumda bir kitle düşünürü, McLuhan, tipografik teknolojinin batı toplumlarındaki düşünsel değişimi nasıl etkilediğini tanımlamaya çalışmıştır. “Elektronik medya” olarak tanımlanan kavramın çıkış noktasını tartışmaya açan McLuhan, düşünsel süreçlerde veya yeni teknolojinin başlangıcında meydana gelen kültürel değişimlerin kavranmasında önemli hale gelen tarihsel akımları nasıl değerlendirdiğini ele alınmıştır. Gutenberg’in matbaayı bulmasıyla birlikte toplumda bazı değişimlerin söz konusu olduğunu savunan McLuhan, dünyanın sözlü kültürden yazılı kültüre doğru evrim gösterdiğini haber medyasının da aynı durumda yazılı kültürden elektronik kültüre evrildiğini savunmuştur. Çalışmalarında hem kendi görüşlerine hem de diğer görüşlere yer veren McLuhan, ortaya yeni karma bir düşünce ortaya koymuştur. Gutenberg Galaksisi’nde belirttiği üzere mekanik teknolojinin, matbaada harflerin kağıda basılmasından günümüze nasıl geldiğinden bahsetmiştir. Çalışmada; McLuhan ve günümüzde hala etkili olan kavram ve kuramları literatür taraması sonucu yeniden incelenmiş, kitle iletişim araçları ve günümüz için oldukça yaygın kullanılan yeni medya araçları dahilinde güncel değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Marshall McLuhan’ın teknoloji ve medya eleştirileri yeniden tartışılarak, yeni medya teknolojileri ekseninde bir değerlendirme yapılmıştır. Betimleyici yöntem kullanılarak McLuhan’ın “tetrad” kavramı yeni medya bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma, McLuhan ve ürettiği teoriler ile birlikte Türkçe’de var olan sınırlı kaynağa katkı yapmayı amaçlamaktadır.
 • Atabek, Ü. (2001). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. & Korkmaz, A. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Erken, F. (2017). Dijital Medya Çağında McLuhan: Sıcak/Soğuk Araçlara İlişkin Güncel Bir Revizyon. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi. Cilt:25, Sayı:3.
 • Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hartley, J.(2011). Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts. London: Routledge.
 • Laughey, D.(2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University Press.
 • McLuhan, M. (1994). Understanding Media. London: The MIT Press Cambridge.
 • McLuhan, M. (2001). Global Köy. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi. İstanbul: Yapıkredi Yayınları.
 • Oskay, Ü. (2000). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları.
 • Rigel, N., Batuş, G., Yücedoğan, G., Çoban, B. (2005). Kadife Karanlık. İstanbul: Su Yayınevi.
 • Rigel, N. (1993). Kağıt Kaplanlar. İstanbul: Der Yayınları.
 • Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Şentürk, R. (2009), McLuhan’ın Televizyon Teorisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.17-31
 • http://www.iletisimcagi.com/2016/04/23/marshall-mcluhanda-iletisim-ve-tarihin-caglara-ayrimi/, Erişim Tarihi: 10.01.2018).
 • https://www.owenkelly.net/984/mcluhans-tetrads/, Erişim Tarihi: 10.01.2018).
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3940-2122
Author: Erdem Varol
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0698-929X
Author: Merve Çelik Varol (Primary Author)
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @review { intjcss537800, journal = {Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)}, issn = {}, eissn = {2458-9381}, address = {Ulus İşhanı A Blok No 915 Ankara}, publisher = {Mutlu TÜRKMEN}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {137 - 158}, doi = {}, title = {Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Varol, Erdem and Çelik Varol, Merve} }
APA Varol, E , Çelik Varol, M . (2019). Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (1) , 137-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/46909/537800
MLA Varol, E , Çelik Varol, M . "Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 (2019 ): 137-158 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/46909/537800>
Chicago Varol, E , Çelik Varol, M . "Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 (2019 ): 137-158
RIS TY - JOUR T1 - Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme AU - Erdem Varol , Merve Çelik Varol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 158 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9381 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme %A Erdem Varol , Merve Çelik Varol %T Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme %D 2019 %J Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) %P -2458-9381 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Varol, Erdem , Çelik Varol, Merve . "Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 / 1 (June 2019): 137-158 .
AMA Varol E , Çelik Varol M . Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme. UKSAD. 2019; 5(1): 137-158.
Vancouver Varol E , Çelik Varol M . Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD). 2019; 5(1): 158-137.