Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 1 - 8 2020-06-25

Bilginin İslamileşmesi Projesi; Öncüler, Yorumlar ve Çıktılar

Metin ZENGIN [1]


Bu makalede, son kırk yıldır birçok Müslüman aydın ve entelektüel tarafından tartışılan bilginin İslamileştirilmesi fikri ele alınmaktadır. Amacı, seküler ve kendi değerleriyle çatışan ve batı biliminin etkisinde kalan Müslümanları, İslam düşünce ve metodolijine yeniden döndürmek olan bu düşüncenin uygulanması hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. 1970’li yıllarda İsmail Raci el-Faruki ve arkadaşlarının gayretleri sayesinde bir proje haline gelen fikir, uzun yıllar boyunca farklı taraflarca tartışılmıştır. Faruki ve arkadaşları, İslami bilimlerin modern bilimlerle mecz edilmesini öngörürken el-Attas gibi diğer bazı alimler ise bilginin, batının seküler ve İslam’ın ruhuyla uyuşmayan felsefesinden arındırılması gerektiğini desteklemektedir. Bu tartışmaların yanında Fazlu Rahman gibi bilimin nötr olduğunu ve hiçbir değer yüklemeye gerek olmadığı savunan alimlerde bulunmaktadır. 1977 yılında Mekke’de Faruki ve arkadaşları tarafından organize edilen bir konferansla tanıtılan ve bir proje halini alan fikir sonraki süreçte uluslararası birçok seminer ve oturumlarla tartışılmıştır. Bu çalışmada bilginin İslamileşmesi üzerine yapılan farklı yorumlar, bu fikrin proje halini alması ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde uygulanması ele alınmaktadır.

Bilginin İslamileşmesi, el-Faruki, el-Attas, Ebu Suleyman, islam ve bilgi
 • Abdallah, Ssekamanya Siraje;Suhailah Hussien. (n.d.). The Experience of Islamization of Knowledge at the International Islamic University Malaysia: Successes and Challenges. New Intellectual Horizon In Education, 91-111.
 • Abdul Hamid, A. (2017). Islamic Education in Malaysia. Handbook of Islamic Education, International Handbooks, 1-18.
 • Ahmed, A. (2003). Discovering İslam, Making Sense of Muslim History and Society. New York: Taylor & Francis.
 • Ahmed, M. (2014). Perspectives on the Discourse of Islamization of Education. American Journal of Humanities and Social Sciences, 43-53.
 • Al Migdad , M. ( 2011). Issues in Islamization of Knowledge,Man and Education. Revue Académique des Études Sociales et humaines, 3-16.
 • Altun, V. K. (2014). İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası:Bilginin İslamileştirilmesi. Birey ve Toplum, 163-191.
 • Anuar, N. (2019, 2 222). Islamization of Knowledge. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/17674574/Islamization_of_Knowledge
 • Ariffin, A. (2017). Revisiting the Malaise of the Ummah, A Way Forward. Advanced Science Letters, 4989-4992.
 • Dzilo, H. (2012). The concept of ‘Islamization of knowledge’ and its philosophical implications. Islam and Christian–Muslim Relations, 247–256.
 • el-Attas, S. (2004). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of İslamic Thought and Civilization.
 • el-Faruki, İ. (1968). The Problem of the Metaphysical Status of Values in the Western and Islamic Traditions. Studia Islamica, 29-62.
 • el-Faruki, İ. (1988). Islamization Of Knowladge General Principles And Work Plan. Virgina: International Institute Of Islamic Thought .
 • Furlow, C. (1996). The Islamization of Knowledge, Philosophy, Legitimation, and Politics. Social Epistemology, 259-271.
 • Hashim, Che Noraini; Langgulung,Hasan. (2018). Islamic Religious Curriculum in Muslim Countries: The Experiences of Indonesia and Malaysia. Bulletin of Education & Research, 1-19.
 • Hashim, R. (n.d.). The Reformation Of Muslim Education In Malaysia: Ensuring Relevance And Overcoming Challenges. 1-15.
 • Hashim, Rosnani; Saheed Ahmad Rufai, Mohd Roslan Mohd Nor. (2011). Traditional Islamic Education in Asia and Africa: A Comparative Study of
 • Malaysia’s Pondok, Indonesia’s Pesantren and Nigeria’s Traditional Madrasah. World Journal of Islamic History and Civilization, 94-107.
 • Hashim, Rosnani;Imron Rossidy. (2000). “Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of AI-Attas and AI-Faruqi” . Intellectual Discourse, 19-44.
 • Hiroko, K. (2017). Problems Of Islamic Education In Colonial And Post-Colonial Malaysia: An Analysis Based On Al-Attas’s Notion Of Knowledge. Qalbu, 82-107.
 • Ijyas, T. (2019, 2 20). Islamization of Knowledge: An Overview. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/31293981/Islamization_of_Knowledge_An_Overview
 • Karimizadeha, Nasrin; Mahmoud Abolghasemib. (2016). The Islamic and Religious Education in Malaysian Schools From Past Up to Now. International Academic Journal of Innovative Research, 19-29.
 • MJ, Mughal; MM Ali. (2015). Methodology of Islamization of Human Knowledge: A Comparative. Arts and Social Sciences Journal, 2-5.
 • Nasr, S. (1991). islamization of Knowledge a Critical Overview. Islamic Studies, 387-400.
 • Osman , O. (2019, 2 21). Mefhum Eslemetu'l-Mâ'rife fi Vâkii't-Tecrebetul'-Ameliye. Retrieved from Sudanile: http://www.sudanile.com/105500
 • Siddiqi, M. N. (2011). İslamization Of Knowledge, Reflection on Priorities. American Journal of Islamic Social Sciences, 15-35.
 • Zikri, S. (2017). A Comparative Analysis of The Conceptions of Muhammad Naquib Al-Attas and Ismail Raji Al-Faruqi in Islamization of Knowledge. Dirosat, 17-36.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-0269-1637
Author: Metin ZENGIN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 21, 2019
Acceptance Date : May 27, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Zengın, M . (2020). Bilginin İslamileşmesi Projesi; Öncüler, Yorumlar ve Çıktılar . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/608391