Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 367 - 374 2020-06-25

Sanatta Beğeninin Göreceliği ve Ölçütü

Haydar BALSEÇEN [1]


Sanat eğitimcileri ve sanatçıların sıkça tartışma konusu haline getirdikleri alanlardan biri sanatsal beğeni olgusu ve dolaylı olarak da görecelilik kavramını beraberinde düşündürmektir. Öyle ki her türlü sanat etkinliğinde eserleri ve sanatçıların bakış açılarının yorumlamak ve eleştirmek sanatla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesin ortak buluşma noktası haline geliyor. Hal böyleyken bu noktada estetik algılama yetimiz, kültürel önyargılarımız, sanat eksperliğimiz, duyusal ve zihinsel zekâmız gibi reel ya da ir reel yönlerimiz ister istemez ortaya çıkmaktadır. Gerçek anlamda bir değerlendirme yaptığımızda sanatın beğeni göreceliği ve bunu ortaya koyan ölçütler nelerdir sorunsalı ortaya çıkmaktadır.  

Bu noktadan hareketle bu çalışmada, beğeni kavramının tarihsel referans noktaları, sanat eğitimi sürecinde ve sonrasında sanatsal beğeni ve görecelik kavramlarının değişken koşullara göre yön ve tavır değiştirdiği üzerinde durulmuştur. 

Sanat, Beğeni, Görecelik
 • Bolla, P. D. (2006). Sanat ve Estetik. (K. Kos, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fendrich, L. (2008). The Problem Of Aesthetic Taste. http://chronicle.com/ blogPost/the-problem-of-aesthetic-taste/5905. sayfasından erişilmiştir.
 • Geiger M. (1985). Estetik Anlayış. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hünler, H. (1998). Kültürde Modern/Postmodern Uğraklar Çerçevesinde Estetik’in Konumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. http://.ulakbim.gov.tr/cbayarsos/article/viewFile/, sayfasından erişilmiştir.
 • Karayağmurlar, B. (1990). Sanatta Yaratıcılık ve Eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. http://www.ulakbim.gov.tr/arama/?Axpul3qw9ipo&cof=FORID%3A11&ie=latin5 &o=bedrikaraya, sayfasından erişilmiştir.
 • Leath, C. (1996). The Aesthetic Experience. New York: Penguin Books, 24(2), 314-315. http://e-a.freehostia.com/cleath/ docs/asexp113.htm >, sayfasından erişilmiştir.
 • Lenoir, B. (2004). Sanat yapıtı (A. Derman, Çev.). İstanbul: Y.K.Y.
 • Lizardo, O. (2009). The Cognitive Origins Of Bourdieu's Habitus. Journal For The Theory Of Social Behaviour. 34(4), 375-401. http://www.nd.edu/~olizardo/papers/jtsb-habitus.pdf, sayfasından erişilmiştir.
 • Schiller, J. C. F. (1990). İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup. (M. Özgü, Çev.), İstanbul:.MEB Yayınları.
 • Timuçin, A. (1976). Descartes. (11. Baskı), İstanbul: Hilal Matbaası.
 • Tunalı, İ. (1983). Estetik Beğeni. İstanbul: Say Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-7275-4990
Author: Haydar BALSEÇEN (Primary Author)
Institution: Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 15, 2019
Acceptance Date : May 27, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Balseçen, H . (2020). Sanatta Beğeninin Göreceliği ve Ölçütü . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 367-374 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/647007