Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 276 - 286 2018-04-30

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları
Middle School Studentsʹ Metaphors of Scientific Inquiry

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ [1] , İlbilge DÖKME [2]


Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin “bilimsel araştırma” kavramı hakkındaki algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Bu çalışmaya 120 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların bilimsel araştırma kavramına ilişkin metaforlarını belirlemek amacı ile iki aşamalı bir form kullanılmıştır. İlk aşamada öğrencilerin sınıf seviyesi, cinsiyeti ve okul adları hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise araştırmaya katılan öğrencilerden formda yer alan “Bilimsel araştırma … gibidir, çünkü …” ifadesindeki boşlukları benzetme yaparak doldurmaları istenmiştir. İçerik analizi sonucunda katılımcıların bilimsel araştırma hakkında ürettikleri metaforlar: aşamalı bir süreç, insan ürünü, meslek sahibi birey, doğadaki varlık, diğer, ders, eğlence ve organ olmak üzere 8 kategori altında toplanmıştır. Öğrenciler, öğretmen adayları ve öğretmenler için karmaşık gibi görünen bilimin doğası ve bilimsel araştırma yapma konularının öğretiminde bu araştırma sonucunda elde edilen metaforlardan yararlanılabilir.

The purpose of this study was to determine a group of middle school students' perceptions about the concept of scientific inquiry by using metaphors. A total of 120 students participated in this study. To determine participating students' metaphors about the concept of scientific inquiry, this study used two-stage questionnaire forms. In the first stage, it was aimed to gain knowledge about students' grade, gender, and school name. In the second stage, it was asked participants to fill in the blanks of the statement, "Scientific inquiry is like … because ..." on the questionnaire. As a result of the content analysis metaphors were grouped into 8 categories: gradual process, human output, individual having a profession, creature in nature, other, course, entertainment, and organ. Metaphors generated as a result of this study can be used in teaching and learning subjects of scientific inquiry.

 • Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N., & Ayvacı, H. Ş. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Bağcı Kılıç, G. (2002). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51.
 • Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerinde yeni bakış açıları: kuram-araştırma ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61.
 • Barrow, L. H. (2006). A brief history of inquiry: from dewey to standards. Journal of Science Teacher Education, 17, 265-278.
 • Bybee, R. W. (2002). Learning science and the science of learning: science educators' essay collection. National Science Teachers Association.
 • Gentner, D., & Holyoak, K. J. (1997). Reasoning and learning by analogy: Introduction. American Psychologist, 52(1), 32-34.
 • Harword, W. S., Reiff, R. R., & Phillipson, T. (2005). Putting the puzzle together: scientists’ metaphors for scientific inquiry. Science Educator, 14, 25-30.
 • Johnston, J. S. (2009). Deweyan inquiry: from education theory to practice. Albany: State University of New York Press.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Lee, H. S., & Songer, N. B. (2003). Making authentic science accessible to students. International Journal of Science Education, 25(1), 1-26.
 • Lee, C. K., & Shea, M. (2016). An analysis of pre-service elementary teachers’ understanding of inquiry-based science teaching. Science Education International, 27(2), 219-237.
 • Lustick, D. (2009). The failure of inquiry: preparing science teachers with an authentic investigation. Journal of Science Teacher Education, 20, 583-604.
 • Martin-Hansen, L. (2002). Defining inquiry. The Science Teacher, 69(2), 34-37.
 • MEB-TTKB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • National Research Council (NRC). (1996). Inquiry and national science education standarts. Washington, DC: National Academy.
 • National Science Education Standarts. (1996). National Research Council, The National Academies Press.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Öğretmen kitapları dizisi, İstanbul.
 • Kapucu, S., Çakmakçı, G., & Aydoğdu, C. (2015). The influence of documentary films on 8th grade students’views about nature of science. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 797-808.
 • Leblebicioğlu, G., & Tuncel, H. (2012). The effect of a science camp on the children’s views of scientific inquiry. European Educational Research Association 2012.
 • Lederman, J. S., & Ko, E. K. (2004). Views of nature of science, form e. Unpublished paper. Illions Institue of Technology, Chicago.
 • Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., & Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners’ understandings about scientific inquiry-the views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 65-83.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Olson, S. (2000). Inquiry and the national science education standards: a guide for teaching and learning. Washington: National Academies Press.
 • Sadeh, I., & Zion, M. (2012). Which type of inquiry project do high school biology students prefer: Open or guided? Research Science Education, 42, 831-848.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G., & Barbara A. C. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between natüre of science and scientific inquiry. Science Teacher Education, 88(4), 610-645.
 • Şenler, B. (2015). Middle school students’ views of scientific inquiry: an international comparative study. Science Education International, 26(2), 166-179.
 • Taşdemir, M., & Taşdemir, F. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma kavramına yükledikleri metaforlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 419-438.
 • Tuncel, H. (2012). Bir yaz bilim kampının çocukların bilimsel araştırma hakkındaki görüşlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ün Açıkgöz, K. (2011). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İlbilge DÖKME
Institution: Gazi Üniversitesi

Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { inuefd310611, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {276 - 286}, doi = {10.17679/inuefd.310611}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları}, key = {cite}, author = {Koyunlu Ünlü, Zeynep and Dökme, İlbilge} }
APA Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 276-286 . DOI: 10.17679/inuefd.310611
MLA Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 276-286 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/32017/310611>
Chicago Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 276-286
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları AU - Zeynep Koyunlu Ünlü , İlbilge Dökme Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.310611 DO - 10.17679/inuefd.310611 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 286 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.310611 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.310611 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları %A Zeynep Koyunlu Ünlü , İlbilge Dökme %T Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.310611 %U 10.17679/inuefd.310611
ISNAD Koyunlu Ünlü, Zeynep , Dökme, İlbilge . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (April 2018): 276-286 . https://doi.org/10.17679/inuefd.310611
AMA Koyunlu Ünlü Z , Dökme İ . Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları. INUEFD. 2018; 19(1): 276-286.
Vancouver Koyunlu Ünlü Z , Dökme İ . Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 276-286.