PDF EndNote BibTex RIS Cite

Investigation of Primary Student Teachers? Perceptions About The Concept of Academician Through Metaphor Analysis

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 57 - 78, 01.04.2013

Abstract

The aim of this study is to investigate perceptions of primary student teachers rsquo; about the concept of ldquo;academician rdquo; through metaphor analysis who are studying at Kocaeli University Primary Teaching Department The data were collected from a teaching class studying 31male 103 female a total of 134 students in the academic year 2010 2011 Kocaeli University Faculty of Education This is a descriptive study since it aims to display existing situation Within this framework the metaphors developed by student teachers were analyzed and commented in five steps: 1 Determining metaphors 2 Classification of metaphors 3 Developing categories 4 Conducting validity and reliability and 5 Transferring quantitative data into SPSS package program The metaphors about academic concepts developed by teacher candidates were analyzed that whether or not change according to different category Result of the study 111 of the students produced 61 current metaphors Produced metaphors are positive 43 negative 18 According to metaphors by reasons are classificationed including source of information critics producer of information guidance and other

References

 • Arslan, M.M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitimöğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35/171, 100–108.
 • Boyer, E.L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Princeton, NJ. ERIC- ED326149.
 • Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/3, 607 -629.
 • Evans, RD. & Evans ,G.E. (1989) Cognitive mechanisms in learning from metaphors, Journal of Experimental Education, 58(1), 5–19.
 • Hattie, J. & Marsh, H.W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.
 • McWilliam, E. (1994) In Broken Images: Feminist Tales for A different Teacher Education, New York, Teachers CollegePress.
 • Miles, M., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • Mutlu, E. (1998). İletisim Sözlügü. Ark Yayinlari, Ankara.
 • Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması [The Comparison Of Pre-Service Teachers’ Metaphors About The Teacher-Profession Before And After The ‘Introduction To Teacher-Profession’ Course], Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt VIII / 2 / Aralık 2006. 293-310.
 • Odabaşı Y. (2006). Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi [Journal of Entrepreneurship and Development], Cilt 1/1, 87-104.
 • Odabaşı, H.F. & Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak [Being Academician in Globalizing World]. Anadolu University Journal of Social Sciences (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 10/3, 127-142.
 • Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi [An investigation of the concept of the teacher among prospective teachers through metaphor analysis]. Educational Sciences: Theory & Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 6/2, 461-523. Sönmez, V. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Adım Yayıncılık Ankara. Taggart, G. L. & Wilson, A. P. (2005), Promoting Reflective Thinking in Teachers 50 Action Strategies. Thousand oaks, Corwin Pres, California.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 57 - 78, 01.04.2013

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği okuyan öğrencilerin “akademisyen” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın verileri 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören 31 erkek 103 kız toplam 134 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının akademisyen kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli kategorilere göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 111’i geçerli 61 metafor üretmiştir. Üretilen metaforların 43’ü olumlu, 18’i olumsuzdur. Metaforlar gerekçelendirilmelerine göre bilgi kaynağı, eleştirmen, bilgi üreticisi, araştırmacı, rehber ve diğer olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.

References

 • Arslan, M.M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitimöğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35/171, 100–108.
 • Boyer, E.L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Princeton, NJ. ERIC- ED326149.
 • Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/3, 607 -629.
 • Evans, RD. & Evans ,G.E. (1989) Cognitive mechanisms in learning from metaphors, Journal of Experimental Education, 58(1), 5–19.
 • Hattie, J. & Marsh, H.W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.
 • McWilliam, E. (1994) In Broken Images: Feminist Tales for A different Teacher Education, New York, Teachers CollegePress.
 • Miles, M., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • Mutlu, E. (1998). İletisim Sözlügü. Ark Yayinlari, Ankara.
 • Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması [The Comparison Of Pre-Service Teachers’ Metaphors About The Teacher-Profession Before And After The ‘Introduction To Teacher-Profession’ Course], Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt VIII / 2 / Aralık 2006. 293-310.
 • Odabaşı Y. (2006). Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi [Journal of Entrepreneurship and Development], Cilt 1/1, 87-104.
 • Odabaşı, H.F. & Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak [Being Academician in Globalizing World]. Anadolu University Journal of Social Sciences (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 10/3, 127-142.
 • Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi [An investigation of the concept of the teacher among prospective teachers through metaphor analysis]. Educational Sciences: Theory & Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 6/2, 461-523. Sönmez, V. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Adım Yayıncılık Ankara. Taggart, G. L. & Wilson, A. P. (2005), Promoting Reflective Thinking in Teachers 50 Action Strategies. Thousand oaks, Corwin Pres, California.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Soner POLAT This is me


Özlem APAK This is me


Murat AKDAĞ This is me

Publication Date April 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108601, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {2}, pages = {57 - 78}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Polat, Soner and Apak, Özlem and Akdağ, Murat} }
APA Polat, S. , Apak, Ö. & Akdağ, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 57-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108601
MLA Polat, S. , Apak, Ö. , Akdağ, M. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 57-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108601>
Chicago Polat, S. , Apak, Ö. , Akdağ, M. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 57-78
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Primary Student Teachers? Perceptions About The Concept of Academician Through Metaphor Analysis AU - SonerPolat, ÖzlemApak, MuratAkdağ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 78 VL - 14 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi %A Soner Polat , Özlem Apak , Murat Akdağ %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Polat, Soner , Apak, Özlem , Akdağ, Murat . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 2 (April 2013): 57-78 .
AMA Polat S. , Apak Ö. , Akdağ M. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. INUJFE. 2013; 14(2): 57-78.
Vancouver Polat S. , Apak Ö. , Akdağ M. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 57-78.
IEEE S. Polat , Ö. Apak and M. Akdağ , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 57-78, Apr. 2013

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.