PDF EndNote BibTex RIS Cite

Causal Beliefs of Elementary School Students about the Success and Failure in Music Lessons

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 139 - 156, 01.04.2013

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this study is to reveal the reasons of success and failure of music classes of primary school grade 1 and 2 students and to show the differences by the personal characteristics based on students rsquo; answers The study was carried out with the participation of total 412 students at primary schools in Antalya The scale of attribution towards music was developed by the researcher to be used for the study It was seen that the scale comprised of 5 factors These factors are as follows: attitude music learning environment non class musical environment block flute and talent It was understood by the conclusions of the study that students attributed the failure and achievement of music to music learning environment most considering the relations between sub aspects of the scale and personal variables of the students it was seen that scores of girls were significantly higher than the boys other than the sub aspect ldquo;non class musical environment rdquo; of the scale Assessing the attribution levels of the students by grades it is seen that students attending to lower grades grade 5 achieved higher scores for sub aspects of the scale

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Asmus, E. (1986a). Factors students believe to be the causes of succes or failure in music. Paper Presented At the National Bienal in-Service Conference of Music Educators National Conference, Anaheim, CA.
 • Asmus, E. (1986b). Student beliefs about the causes of succes or failure in music: A study of achievement motivation. Journal of Research in Music Education, 86, 71–85
 • Asmus, E. (1988).The effect of music teachers on students’ motivation to achieve in music. Paper Presented at the Twelfth International Research Seminar in Melbourne, Australia.
 • Austin J.R.&Vispoel W.P. (1998). How American Adolescents interpret success and failure in music: Relationships among attributional beliefs, self concept and achievement. Psychology of Music, 26 (1), 26-45.
 • Austin, J. (1991). Competitive and non-competitive goal structures: An analysis of motivation and achievement among elementary band students. Psychology of Music, 19, 142–158.
 • Barry N. (2007).Motivating the reluctant student. American Music Teacher, 4, 23–27
 • Chandler, T., Chiarella, D., & Auria, C. (1988). Performance expectancy, success, satisfaction, and attributions as variables in band challenges. Journal of Research in Music Education, 25 (2), 249–258.
 • Emir, S., & Kanlı, E. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • O’Neill S.A. &McPherson G.E. (2002). Motivation. In R. Parncutt and G. McPherson(Eds.) The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning, (pp. 31–46). New York: Oxford University Press.
 • Özmenteş, S. (2012). İlköğretim müzik eğitiminde yükleme kuramı perspektifinde nitel bir inceleme. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 91-101.
 • Kwan E. (2007). Secondary choral music education in Hong Kong: Relations among motivation to music, meaning of the choral experience, and selected demographic variables. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington, IN.
 • Legette R.M. (1993).Causal beliefs of elementary students about success and failure in music. Southeastern Journal of Music Education, 5, 98–105.
 • Legette R.M. (1998). Casual beliefs of public school students about success and failure in music. Journal of Research in Music Education, 46 (1), 102-111.
 • Mathews, W. K. (2007). The effects of the conductor’s goal orientation and use of shared performance cues on instrumentalists’ self regulation, motivational beliefs, and performance in large musical ensembles. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Fairfax, VA.
 • McPherson G.E. & McCormick J. (2000). The contribution of motivational factors to instrumental performance in a music examination. Research Studies in Music Education 15, 31–39.
 • Painsi M. & Parncutt R. (2004). Children’s, teacher’s and parent’s attributions of children’s musical success and failure. Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception, 178–180.
 • Pintrich, P.R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research and Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Eccles, J. S.
 • Stipek, D.J. (1998). Motivation to Learn: From Theory to Practice (3rd ed.)Boston: Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl. E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayınevi: Ankara.
 • Vispoel, W.P., &Austin, J.R. (1995). Succes and failure in junior high school: A critical incident approach to understanding students’ attributional beliefs. American Educational Research Journal, 32, 377–412.
 • Weiner, B. (1974). Achievement motivation and attribution theory. General learning Press.: Morristown, NJ.
 • Weiner, B. (1979). A theory of motivation for classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3–25.
 • Weiner, B. (1986).An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer Verlag.
 • Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. Newbury Park, CA: Sage. İletişim/Correspondence Sabahat Burak Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ANTALYA-TÜRKİYE Tel:+90 242 310 60 82 sabahatozmentes@gmail.com

İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 139 - 156, 01.04.2013

Abstract

ÖZET: Bu araştırmanın amacı ilköğretim 1 ve 2 kademe düzeyindeki öğrencilerin müzik derslerine yönelik başarı ve başarısızlıklarını hangi nedenlere yüklediklerini belirlemek ve bu nedenlerin onların kişisel özelliklerine göre farklılıklarını ortaya çıkartmaktır Araştırma Antalya ilindeki ilköğretim okullarında toplam 412 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir Araştırmada kullanılmak üzere Müzik Dersi Yükleme Ölçeği araştırmacı tarafından geliştirilmiştir Geliştirilen ölçeğin 5 faktörden oluştuğu görülmüştür Bu faktörler sırasıyla şöyledir: Tutum müzik dersi öğrenme ortamı ders dışı müziksel ortam blok flüt ve yetenek Araştırma sonuçlarından öğrencilerin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlıklarını en çok müzik dersi öğrenme ortamına yükledikleri nbsp; ölçeğin alt boyutları ile öğrencilerin kişisel değişkenleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde kız öğrencilerin ölçeğin ldquo;ders dışı müziksel ortam rdquo; alt boyutu haricinde diğer boyutlarından aldıkları puanların erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu anlaşılmıştır Ayrıca Öğrencilerin yükleme düzeyleri sınıflarına göre incelendiğinde alt sınıflarda 5 sınıfta okuyan öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarından daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Asmus, E. (1986a). Factors students believe to be the causes of succes or failure in music. Paper Presented At the National Bienal in-Service Conference of Music Educators National Conference, Anaheim, CA.
 • Asmus, E. (1986b). Student beliefs about the causes of succes or failure in music: A study of achievement motivation. Journal of Research in Music Education, 86, 71–85
 • Asmus, E. (1988).The effect of music teachers on students’ motivation to achieve in music. Paper Presented at the Twelfth International Research Seminar in Melbourne, Australia.
 • Austin J.R.&Vispoel W.P. (1998). How American Adolescents interpret success and failure in music: Relationships among attributional beliefs, self concept and achievement. Psychology of Music, 26 (1), 26-45.
 • Austin, J. (1991). Competitive and non-competitive goal structures: An analysis of motivation and achievement among elementary band students. Psychology of Music, 19, 142–158.
 • Barry N. (2007).Motivating the reluctant student. American Music Teacher, 4, 23–27
 • Chandler, T., Chiarella, D., & Auria, C. (1988). Performance expectancy, success, satisfaction, and attributions as variables in band challenges. Journal of Research in Music Education, 25 (2), 249–258.
 • Emir, S., & Kanlı, E. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • O’Neill S.A. &McPherson G.E. (2002). Motivation. In R. Parncutt and G. McPherson(Eds.) The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning, (pp. 31–46). New York: Oxford University Press.
 • Özmenteş, S. (2012). İlköğretim müzik eğitiminde yükleme kuramı perspektifinde nitel bir inceleme. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 91-101.
 • Kwan E. (2007). Secondary choral music education in Hong Kong: Relations among motivation to music, meaning of the choral experience, and selected demographic variables. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington, IN.
 • Legette R.M. (1993).Causal beliefs of elementary students about success and failure in music. Southeastern Journal of Music Education, 5, 98–105.
 • Legette R.M. (1998). Casual beliefs of public school students about success and failure in music. Journal of Research in Music Education, 46 (1), 102-111.
 • Mathews, W. K. (2007). The effects of the conductor’s goal orientation and use of shared performance cues on instrumentalists’ self regulation, motivational beliefs, and performance in large musical ensembles. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Fairfax, VA.
 • McPherson G.E. & McCormick J. (2000). The contribution of motivational factors to instrumental performance in a music examination. Research Studies in Music Education 15, 31–39.
 • Painsi M. & Parncutt R. (2004). Children’s, teacher’s and parent’s attributions of children’s musical success and failure. Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception, 178–180.
 • Pintrich, P.R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research and Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Eccles, J. S.
 • Stipek, D.J. (1998). Motivation to Learn: From Theory to Practice (3rd ed.)Boston: Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl. E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayınevi: Ankara.
 • Vispoel, W.P., &Austin, J.R. (1995). Succes and failure in junior high school: A critical incident approach to understanding students’ attributional beliefs. American Educational Research Journal, 32, 377–412.
 • Weiner, B. (1974). Achievement motivation and attribution theory. General learning Press.: Morristown, NJ.
 • Weiner, B. (1979). A theory of motivation for classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3–25.
 • Weiner, B. (1986).An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer Verlag.
 • Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. Newbury Park, CA: Sage. İletişim/Correspondence Sabahat Burak Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ANTALYA-TÜRKİYE Tel:+90 242 310 60 82 sabahatozmentes@gmail.com

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sabahat BURAK>

Publication Date April 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108604, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {2}, pages = {139 - 156}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları}, key = {cite}, author = {Burak, Sabahat} }
APA Burak, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 139-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108604
MLA Burak, S. "İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 139-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108604>
Chicago Burak, S. "İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 139-156
RIS TY - JOUR T1 - Causal Beliefs of Elementary School Students about the Success and Failure in Music Lessons AU - SabahatBurak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 156 VL - 14 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları %A Sabahat Burak %T İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Burak, Sabahat . "İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 2 (April 2013): 139-156 .
AMA Burak S. İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları. INUJFE. 2013; 14(2): 139-156.
Vancouver Burak S. İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 139-156.
IEEE S. Burak , "İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 139-156, Apr. 2013

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.