PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Investigation of the Self efficacy Beliefs and Burnout Levels of School Principals in terms of Several Variables

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 01.06.2012

Abstract

Abstract In this study it is aimed to analyse the self efficacy and burnout levels of school principals in terms of several variables and to determine the relationship between their self efficacy and burnout levels The population of this descriptive study consists of school principals working at public nursery primary and high schools in the central town of Sanlıurfa In the study to determine the perceptions of principals regarding self efficacy ldquo;Self Efficacy Scale for School Administrators rdquo; developed 2004 by Tschannen Moran and Garies and adapted to Turkish 2009 by Donmez Ozer and Comert and to determine the burnout levels of principals ldquo;Maslach Burnout Inventory rdquo; developed nbsp; 1981 by Maslach and Jackson and adapted to Turkish 1992 by Ergin were used The findings of the study are; school principals evaluate themselves sufficient as ldquo;much rdquo; in terms of self efficacy scale as ldquo;fairly rdquo; in terms of ethical and instructional leadership as ldquo;much rdquo; in terms of total self efficacy; in terms of burnout they experienced burnout at ldquo;moderately rdquo; level; in terms of several variables of the study self efficacy and burnout of principals vary significantly Another finding of the study is that there are negative and moderate level of correlations between levels of burnout and beliefs of self efficacy nbsp; Keywords:Self efficacy burnout school principal stress

Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 01.06.2012

Abstract

Özet Bu araştırmada okul müdürlerinin özyeterlik ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenerek her ikisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır Betimsel bir çalışma olan araştırmanın evrenini; Şanlıurfa merkez ilçedeki resmi anaokulu ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır Araştırmada müdürlerin özyeterliğe ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Tschannen Moran ve Garies 2004 tarafından geliştirilen ve Dönmez Özer ve Cömert 2009 tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan ldquo;Müdür Özyeterlik Ölçeği rdquo; ile müdürlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson 1981 tarafından geliştirilen ve Ergin 1992 tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır Araştırmada okul müdürlerinin kendilerini özyeterlik ölçeğinin yönetim boyutunda ldquo;çok rdquo; öğretimsel ve etik liderlik boyutlarında ldquo;oldukça rdquo; ve özyeterlik toplam açısından ldquo;çok rdquo; düzeyinde yeterli olarak değerlendirdikleri tükenmişlik açısından hem ölçeğin alt boyutları hem de toplamında ldquo;orta rdquo; düzeyde tükenmişlik yaşadıkları okul müdürlerinin özyeterlik ve tükenmişliklerinin araştırmanın çeşitli değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaştığı bulgularına ulaşılmıştır Araştırmanın bir diğer bulgusu ise müdürlerin tükenmişlikleri ile özyeterlik algıları arasında negatif yönde ve çeşitli düzeylerde bir ilişkinin olduğudur Anahtar Kelimeler: Özyeterlik tükenmişlik okul müdürü stres

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan DEMİRTAŞ>

0000-0003-4159-8937


Çağlar ÇAĞLAR This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 13, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108620, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2012}, volume = {13}, number = {3}, pages = { - }, title = {Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demirtaş, Hasan and Çağlar, Çağlar} }
APA Demirtaş, H. & Çağlar, Ç. (2012). Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108620
MLA Demirtaş, H. , Çağlar, Ç. "Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108620>
Chicago Demirtaş, H. , Çağlar, Ç. "Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ):
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Self efficacy Beliefs and Burnout Levels of School Principals in terms of Several Variables AU - HasanDemirtaş, ÇağlarÇağlar Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hasan Demirtaş , Çağlar Çağlar %T Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2012 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Demirtaş, Hasan , Çağlar, Çağlar . "Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 3 (June 2012): - .
AMA Demirtaş H. , Çağlar Ç. Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. INUJFE. 2012; 13(3): -.
Vancouver Demirtaş H. , Çağlar Ç. Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(3): -.
IEEE H. Demirtaş and Ç. Çağlar , "Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 3, Jun. 2012

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.