PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 65 - 78, 01.06.2011

Abstract

Dinlemede yaşanan süreçler dinlenen materyale ve dinlemenin amacına göre farklılık göstermektedir Dinleyicinin ilgi ve ihtiyaçları konunun önemi gibi unsurlar dinlemeyi şekillendirmesi bakımından önemlidir Bu unsurlar dinleme faaliyetini farklılaştırır ve değişik dinleme türlerinin ortaya çıkarır Dinleme türlerine yönelik literarürde pek çok sınıflama olduğu dikkat çekmektedir Literatürdeki bu çeşitlilik İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 6 7 ve 8 Sınıflar ?na da yansımaktadır Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretim programını dinleme türleri bakımından değerlendirmektir Çalışma sonucunda programda yer alan dinleme türlerine yönelik tasnifin yeterli olmadığı tespit edilmiştir

References

 • Cramer, R. L. (2004). The language arts a blanced approach to teaching reading, writing, listening, talking and thinking. USA: Pearson Education Inc.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ankara.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Longman. China.
 • Kingen S. (2000). Teaching language arts in middle schools. Lawrence Erlbaum Ass. New Jersey.
 • Kline, J. A. (1996). Listening effectively. Alabama: Air University Press.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özbay, M. (2001). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirme yolları. Türk Dili Dergisi. (589). 9–15.
 • Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili. (602). 112–120.
 • Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri-II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2010). Yeni ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar)’nın kazanımlarına eleştirel bir bakış. Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap. 37– 47.
 • Taşer, S. (2001). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Temur, T. (2001). Dinleme becerisi. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu 1-8. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts content and teaching strategies. California State University. Prentice-Hall Inc. New Jersey.
 • Tosunoğlu, M. ve Melanlıoğlu, D. (2004). Türkçenin yolculuğunda önemli duraklardan biri: eğitim-öğretim programları. Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk: I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

The Evaluation of Primary School Turkish Curriculum in Terms of ?Listening Types?

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 65 - 78, 01.06.2011

Abstract

The processes in the listening process differ in terms of the material and the purpose of listening Such factors as the listener s interests and needs as well as the topic are significant in shaping listening These factors produce variety in listening activities and enable the presence of various listening types It can easily be noticed that there are many classifications of listening types in the literature This variety in listening is reflected in the Primary School Turkish Curriculum and Guide for 6th 7th and 8th grades The aim of this study was to assess the Turkish curriculum in terms of listening types As a result of the study it is determined that classification of types of listening in curriculum is insufficient

References

 • Cramer, R. L. (2004). The language arts a blanced approach to teaching reading, writing, listening, talking and thinking. USA: Pearson Education Inc.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ankara.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Longman. China.
 • Kingen S. (2000). Teaching language arts in middle schools. Lawrence Erlbaum Ass. New Jersey.
 • Kline, J. A. (1996). Listening effectively. Alabama: Air University Press.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özbay, M. (2001). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirme yolları. Türk Dili Dergisi. (589). 9–15.
 • Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili. (602). 112–120.
 • Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri-II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2010). Yeni ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar)’nın kazanımlarına eleştirel bir bakış. Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap. 37– 47.
 • Taşer, S. (2001). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Temur, T. (2001). Dinleme becerisi. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu 1-8. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts content and teaching strategies. California State University. Prentice-Hall Inc. New Jersey.
 • Tosunoğlu, M. ve Melanlıoğlu, D. (2004). Türkçenin yolculuğunda önemli duraklardan biri: eğitim-öğretim programları. Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk: I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Deniz MELANLIOĞLU This is me

Publication Date June 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108632, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {3}, pages = {65 - 78}, title = {İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Melanlıoğlu, Deniz} }
APA Melanlıoğlu, D. (2011). İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 65-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108632
MLA Melanlıoğlu, D. "İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108632>
Chicago Melanlıoğlu, D. "İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Primary School Turkish Curriculum in Terms of ?Listening Types? AU - DenizMelanlıoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 12 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi %A Deniz Melanlıoğlu %T İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Melanlıoğlu, Deniz . "İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 3 (June 2011): 65-78 .
AMA Melanlıoğlu D. İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi. INUJFE. 2011; 12(3): 65-78.
Vancouver Melanlıoğlu D. İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(3): 65-78.
IEEE D. Melanlıoğlu , "İlköğretim Türkçe Öğretim Programının ?Dinleme Türleri? Bakımından Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 65-78, Jun. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.